Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

ZESPÓŁ KATALEPTYCZNY.

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

ZESPÓŁ KATALEPTYCZNY. W rozdziale o psychopatologii ogólnej przy omawianiu zjawisk wzmożenia obniżenia sugestywności wskazaliśmy na objawy katalepsji woskowatej i sztywnej. Objawy te od dawna wiązane nierozłącznie ze schizofrenią zostały wyosobnione z tego kręgu. Można je bowiem wywołać sztucznie hipnozą i środkami farmakologicznymi, o których za chwilę obszerniej będzie mowa, a ponadto zespoły te występują nierzadko w przebiegu wielu innych cierpień, także pod wpływem czynników reaktywnych. Prawdą jest tylko, że zespół katatoniczno-hipokinetyczny posiada szczególną właściwość pociągania za sobą objawów kataleptycznych.Do dokonania przewrotu w naszych zapatrywaniach na naturę objawów kataleptycznych i katatonicznych przyczyniły się w dużej mierze badania nad doświadczalnym wywoływaniem tych objawów, zapoczątkowane przez De Jonga i Baruka w r. 1928 i od tego czasu na całym świecie wielokrotnie przeprowadzane. Wnioski z tych badań posunęły się zbyt daleko, gdyż nie tylko katalepsja, ale i katatonia zostały wyodrębnione z kręgu schizofrenicznego. Pogląd jaki wyznaje np. Baruk w swoim podręczniku psychiatrii z r. 1950 używając miana katatonii na oznaczenie tego, co nazywano dotychczas katalepsją sztywną. Pogląd ten spotkać można coraz częściej, zwłaszcza w piśmiennictwie amerykańskim. Ponieważ za katatonię od czasów Kraepelina i Bleulera uważa się pewną postać schizofrenii i dzisiaj wciąż jeszcze, mimo usamodzielnienia ostrych zespołów schizofrenicznych (schizofrenoidalnych), zespół katatoniczny zalicza się do kręgu schizofrenicznego, przeto tak zasadnicza reforma pojęć i mianownictwa wprowadza nowe zamieszanie w dziedzinie, w której z takim trudem zdobyto jaką taką ścisłość terminologiczną i pojęciową. Poniżej nie będziemy więc mówili o katatonii doświadczalnej, jak autorzy zachodnioeuropejscy i amerykańscy, lecz o katalepsji doświadczalnej, uważając, że katalepsja woskowata i sztywna mają to samo wspólne uwarunkowanie psychofizjologiczne, w co zresztą wspomniani autorzy nie wątpią. Często też występują one u tego samego osobnika pod wpływem tych samych przyczyn doświadczalnych. Miano katatonii zastrzegamy więc nadal dla psychoz z kręgu schizofrenicznego. Sam bowiem zespół katatoniczny żadną miarą nie da się utożsamić z katalepsją. W tej ostatniej cierpi tylko napęd psychoruchowy, podczas gdy w zespole katatonicznym zaburzenia napędu psychoruchowego tylko górują w obrazie klinicznym, który mieści w sobie ponadto całe bogactwo zaburzeń rozszczepiennych. Spory te o jasność pojęć i terminów nie pomniejszają ogromnej wagi tych zagadnień. Trzeba sobie uprzytomnić, że po raz pierwszy w dziejach psychiatrii udało się metodami doświadczalnymi u zwierząt wywołać psychozę. Psychiatria weszła więc na drogę eksperymentalną. Dlatego zagadnieniom tym warto poświęcić, więcej uwagi. [więcej w: przychodnia medyk rzeszów, medis, kolonoskopia częstochowa ]

Tags: , ,

No Responses to “ZESPÓŁ KATALEPTYCZNY.”

 1. Aleksandra Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: prześcieradło jednorazowe[...]

 2. Desert Haze Says:

  Profilaktykę i w ogóle wzmacniająca krążenie trzeba rozpocząć już po 40

 3. Łukasz Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do zmarszczki[...]

 4. Agnieszka Says:

  Dlaczego lekarze postepuja tak z pacjentami?

 5. Victoria Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: dom seniora[...]

 6. Hanna Says:

  To było 40 lat temu, a nie zmieniło się pod tym względem nic

Powiązane tematy z artykułem: kolonoskopia częstochowa medis przychodnia medyk rzeszów