Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Leczenie złotem.

Posted in Uncategorized  by admin
December 20th, 2018

Ze względu na możliwość powikłań ze strony jamy ustnej przed rozpoczęciem leczenia złotem doprowadza się ją do porządku a w czasie leczenia starannie pielęgnuje. W razie powstania objawów zatrucia solami złota stosuje się obecnie domięśniowo BAL w dawkach 1-2 ml 10% zawiesiny oleistej co 4-6 godzin. Pomimo licznych głosów, polecających leczenie złotem w gruźlicy płuc, krytyczne rozejrzenie się w obfitym już materiale polskim i obcym doprowadza do wniosku, że przesadne nadzieje, pokładane w leczeniu gruźlicy płuc złotem, zawiodły. Nie ulega żadnej wątpliwości, że metoda ta ustępuje miejsca metodzie higieniczno-dietetycznej i zapadowo-odprężającej, nie powinna więc w żadnym razie opóźniać ich zastosowania. Prócz tego, zapatrywania na wartość leczniczą metody złotowej nie są zgodne. Podkreśla się konieczność bardzo ostrożnego oceniania osiąganych wyników, gdyż poprawa może zależeć od polepszenia bytu i odżywiania chorych w związku z ich umieszczeniem w klinikach, szpitalach i sanatoriach. Wiadomo także, że ostre postaci gruźlicy oraz ostre nacieki dookoła ognisk gruźliczych mogą poprawiać się wybitnie samorzutnie ze zmniejszeniem się zatrucia ustroju i cofaniem się objawów opukowych i osłuchowych, co niesłusznie może być przypisane działaniu przetworów złota. Prócz tego, obraz kliniczny ostrego gruźliczego zapalenia płuc oraz ostrej rozsianej gruźlicy prosówkowej płuc może być wywołany przez ostre nieżytowe zapalenie płuc na tle grypy. Byłoby błędem z takich przypadków wnosić o skuteczności przetworów złota w ostrej gruźlicy, w której złoto najbardziej się poleca. Wprowadzenie do lecznictwa w gruźlicy płuc streptomycyny prawie zupełnie wyrugowało leczenie złotem. [patrz też: euromedic cennik, neurolog od czego, medycyna po dyplomie konferencje ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: euromedic cennik medycyna po dyplomie konferencje neurolog od czego