Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Wpływ i ewolucja Medicare Część D cd

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Po pierwsze, w naszym złożonym systemie opieki zdrowotnej konieczna jest dalsza modyfikacja prawodawstwa i przepisów, ale także wyzwanie polityczne. Postanowienie ACA mające na celu znaczne zwiększenie hojności świadczeń z części D – zlikwidowanie otworu pączków do 2020 r. – napotkało niewielki opór. Reakcja na propozycje CMS wydane w styczniu 2014 r. W celu poprawy efektywności Part D s mówi o innej historii. CMS zasygnalizował chęć stania się bardziej aktywnym nabywcą poprzez ustalenie limitów dotyczących planu i wyboru leków oraz zachęcanie do większej przejrzystości. Jedna z propozycji obejmowała ograniczenie sponsorów części D do oferowania co najwyżej dwóch planów na region, w celu stworzenia bardziej znaczących wyborów do planu . Innym było wyeliminowanie statusu chronionego dla trzech z sześciu chronionych kategorii narkotyków, aby dać plany większej dźwigni w cenie negocjacje. Po otrzymaniu wielu krytyki tych i innych propozycji od grup interesu reprezentujących firmy farmaceutyczne, podmioty świadczące opiekę zdrowotną i pacjentów, CMS postanowił nie wprowadzać zmian. To doświadczenie ilustruje sposób, w jaki nowe programy rządowe tworzą okręgi wyborcze, które mogą skutecznie opierać się zmianom w polityce, zwłaszcza gdy pociągają za sobą straty finansowe dla konsumentów lub kontrahentów rządowych. Ponieważ wpływ ACA na sektor opieki zdrowotnej jest jeszcze bardziej dalekosiężny niż w Part D s, można się spodziewać jeszcze większej odporności na zmiany podstawowych świadczeń lub hojność pokrycia. Po drugie, CMS powinien wziąć pod uwagę ewolucję Części D w kontekście szerszych reform Medicare. Wiele przepisów ACA stawia Medicare na duże zmiany w zakresie płatności i systemów dostaw, które mają na celu poprawę jakości i ograniczenie wzrostu wydatków. Reformy te obejmują zmianę refundacji dostawcy, aby zachęcić do efektywności i poprawić koordynację opieki wśród dostawców. Pod pewnymi względami program części D, który jest obsługiwany przez samodzielne plany, które nie niosą ryzyka całkowitego wydatkowania medycznego i nie ma powiązań finansowych z dostawcami, nie jest zsynchronizowany z takimi zmianami. Warto zauważyć, że wiele miar wydajności dla organizacji odpowiedzialnych za opiekę Medicare (ACO) wiąże się z używaniem leków. Wydajność ACO w odniesieniu do tych środków może w znacznym stopniu wpływać na działania w ramach planów części D, z którymi ACO nie mają związku powierniczego. W związku z tym długoterminowy sukces reform systemów płatności i systemu dostaw zależeć będzie częściowo od zintegrowania polityki w części D z szerszymi reformami – albo poprzez wymóg udostępniania danych w celu monitorowania jakości, albo poprzez dostosowanie zachęt finansowych między organizacjami dostawców i planami części D.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Formularze ujawnień dostarczone przez autora są dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu pod adresem.
Author Affiliations
Z Departamentu Polityki Zdrowotnej i Zarządzania, University of Pittsburgh, Pittsburgh.

Materiał uzupełniający
Referencje (5)
1. Zhou C, Zhang Y. Zdecydowana większość beneficjentów Medicare Part D nadal nie wybiera najtańszych planów spełniających ich potrzeby w zakresie leczenia. Health Aff (Millwood) 2012; 31: 2259-2265
Crossref Web of Science Medline
2 Madden JM, Graves AJ, Zhang F, et al. Niepewność lekowa związana z kosztami i wydatki na podstawowe potrzeby po wdrożeniu Medicare Part D. JAMA 2008; 299: 1922-1928
Crossref Web of Science Medline
3. McWilliams JM, Zaslavsky AM, Huskamp HA. Wdrożenie Medicare Part D i nieprzewidziane wydatki medyczne dla osób starszych z ograniczoną wcześniejszą opieką medyczną. JAMA 2011; 306: 402-409
Crossref Web of Science Medline
4. Biuro Generalnego Inspektora DHHS. Wyższe rabaty na leki markowe powodują niższe koszty dla Medicaid w porównaniu z Medicare Part D. 2011 (http://oig.hhs.gov/oei/reports/oei-03-10-00320.pdf).

5. Gellad WF, Donohue JM, Zhao X, i in. Używanie markowych leków na receptę wśród pacjentów z cukrzycą z cukrzycą i cukrzycą w ramach Veterans Affairs and Medicare: porównanie krajowe. Ann Intern Med 2013; 159: 105-110
Web of Science Medline
Zamknij odniesienia
Powołując się na artykuły (4)
Zamknij Cytowanie artykułów
[więcej w: uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych reumatologia kolejka, parafrenia, euromedic cennik ]

Tags: , ,

No Responses to “Wpływ i ewolucja Medicare Część D cd”

 1. Marianna Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: olejek makadamia[...]

 2. Luiza Says:

  Moja mama tez im wierzyla

 3. Szymon Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: ortodonta bielsko[...]

 4. Marlena Says:

  częste zapalenie oskrzeli może świadczyć o alergii

 5. Kaja Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu wybielanie zębów Warszawa[...]

 6. Cereal Killer Says:

  Nie podoba mi sie to co sie dowiedzialem

Powiązane tematy z artykułem: euromedic cennik parafrenia uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych reumatologia kolejka