Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Wpływ i ewolucja Medicare Część D ad

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Niestety, ostatnie badanie wskazało, że tylko 5% beneficjentów wybiera plan, który daje im najniższe koszty z własnej kieszeni. Ważne będzie monitorowanie tego, czy konsumenci wybierają plany na giełdach ubezpieczeń zdrowotnych ACA, które minimalizują ich wartość końcową. – obciążenie ciężaru. Obserwatorzy zapytali także, czy korzyść zapewni odpowiednie pokrycie. Szczodrość korzyści związanych z narkotykami zależy od poziomu podziału kosztów od beneficjentów i liczby leków objętych formulacjami. Ustawodawstwo określiło standardową korzyść obejmującą niewielki udział własny, 25% podział kosztów wykraczający poza udział własny i lukę pokrycia (dziura w pączku), w której beneficjenci stają w obliczu 100% kosztów leków. Plany zyskały jednak elastyczność w zakresie tego, które leki należy objąć i jak zorganizować podział kosztów.
Podczas realizacji Centers for Medicare i Medicaid Services (CMS) stanęły przed klasyczną kwestią w regulacjach rynku ubezpieczeniowego: kompromis między efektywnością a selekcją. Dopuszczenie do nałożenia ograniczeń na niektóre leki dałoby im siłę przetargową do negocjowania niższych cen z producentami. Te same narzędzia mogłyby jednak zniechęcić do rejestracji najznamiejsi beneficjenci (wybór). CMS zajmował się tym napięciem, częściowo, wymagając planów obejmujących wszystkie leki w sześciu chronionych kategoriach (leki przeciwnowotworowe, przeciwdrgawkowe, przeciwretrowirusowe, przeciwpsychotyczne, przeciwdepresyjne i immunosupresyjne) stosowane przez wrażliwych beneficjentów.
Dane na temat wpływu Part D na stosowanie leków i wydatki z kieszeni sugerują, że korzyści z leczenia pomogły – ale mogą wymagać modyfikacji. Znacznie zmniejszyło to ryzyko beneficjentów Medicare w związku z nieprzestrzeganiem leków z powodu kosztów.2 Chociaż niewiele badań bezpośrednio mierzy wpływ części D na wyniki zdrowotne, istnieją dowody, że zwiększanie korzyści związanych z lekami zmniejszyło hospitalizacje i wydatki medyczne niezwiązane z lekami wśród beneficjentów, którzy mieli przed 2006 r. był ubogi w zasiłek opiekuńczy.3 Pozostają jednak wątpliwości co do adekwatności pokrycia, zważywszy, że podział kosztów jest zwykle wyższy w części D niż w planach zdrowotnych ustalanych przez pracodawcę, a narażenie na dziurę w pączku wiąże się ze zmniejszoną przynależnością.
Obawy dotyczące kosztów programu powstały częściowo dlatego, że przepisy zabraniają Medicare negocjowania cen leków z producentami. Medicare będzie polegać zamiast tego na mocy negocjacji prywatnych planów.
Według Komisji Doradczej ds. Płatności Medicare (MedPAC) w 2012 r. Część D kosztowała 62,5 mld USD, czyli 10% wydatków Medicare. Koszty były o około 30% niższe niż prognozowane przez Biuro Budżetowe Kongresu, różnica, którą analitycy przypisują bardziej niższa niż oczekiwana rekrutacja i ogólne spowolnienie wydatków na narkotyki w USA w porównaniu do specyficznych cech programu. Ale dowody wskazują również, że koszty mogłyby być jeszcze niższe: analiza wykazała, że rabaty na leki wynegocjowane w ramach części D są znacznie mniejsze niż te uzyskane w ramach programu Medicaid 4, chociaż mogą być podobne do tych wynegocjowanych w komercyjnych planach. Nawet jeśli Medicare nie zmieni sposobu, w jaki płaci za narkotyki, wydatki mogłyby zostać zmniejszone dzięki większemu wykorzystaniu leków generycznych
Doświadczenie z Częścią D uwypukla ważne polityczne i praktyczne rozważania dotyczące CMS
[podobne: cyklopiroksolamina, katalepsja, lekarz medycyny pracy warszawa centrum ]

Tags: , ,

No Responses to “Wpływ i ewolucja Medicare Część D ad”

  1. Rozalia Says:

    Można pisać obszernie ?

  2. Hubert Says:

    Article marked with the noticed of: catering dietetyczny[...]

  3. Wiktor Says:

    Nie wiem kto to pisal ale do konca sie z tym nie zgadzam

Powiązane tematy z artykułem: cyklopiroksolamina katalepsja lekarz medycyny pracy warszawa centrum