Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Katalepsja bulbokapninowa.

Posted in Uncategorized  by admin
September 25th, 2018

W Związku Radzieckim w latach 1935-41 katalepsją bulbokapninową zajmował się Derjabin. Najwcześniejszym przejawem okazało się zahamowanie ślinowych odruchów warunkowych przy braku zaburzeń ruchowych. Po zwiększeniu dawki zjawiska hamowania korowego występują w określonej kolejności, przy czym odruchy warunkowe okazały się tym trwalsze, im silniejszy był bodziec bezwarunkowy leżący u ich podstawy. Zjawiska kataleptyczne stwierdzano już w okresie, gdy kora nie była jeszcze całkowicie zahamowana. Występowały one w postaciach hipokinezji, osłupienia, zastygania w pozycjach niefizjologicznych, giętkości woskowatej, negatywizmu. Wszystko to jest wyrazem narastającego, rozlanego hamowania kory mózgowej (Iwanow-Smolenski). Przy mniejszych dawkach zwierzęta stawiały opór przeciw próbom zmiany ich postawy, następnie wzmagały się ich reakcje czynno- obronne na dotykanie, pojawiało się hamowanie poprzednio istniejących dodatnich reakcji w stosunku do pewnych osób. Przy dużych dawkach wszelkie reakcje obronne znikały, lecz pojawiały się przy cofaniu się objawów zatrucia. Z badań Kotlarewskiego wynika, że po katalepsji bulbokapninowej u szczurów jeszcze przez 3-5 dni sztuczne połączenia warunkowe są w stanie zahamowania, początkowo pełnego, a następnie w postaci stanów fazowych, przy czym najpóźniej powracają procesy hamowania wewnętrznego (różnicowanie). Chozak wywoływał katalepsję u świnek morskich za pomocą meskaliny, przy czym stwierdzano zanikanie odruchów pokarmowych warunkowych zarówno sztucznych jak i naturalnych. Chociaż zaburzenia te ustępowały po 1112-2 dobach, to jednak zaburzenia wyższych czynności nerwowych ujawniały się w badaniach doświadczalnych jeszcze przez wiele miesięcy. Jak widać z powyższego, w szkole Pawłowa dokonano pogłębienia patofizjologicznego badań doświadczalnych nad neurotoksykozami w rodzaju katalepsji. Warto tu wspomnieć, że Dolinowi udało się w latach 1937-1938 przez skojarzenie bodźca warunkowego ze wstrzyknięciem bulbokapniny uzyskać objawy katalepsji warunkowej. Jest to więc zespół czynnościowy. [patrz też: promazyna, medicus jawor rejestracja, katalepsja ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: katalepsja medicus jawor rejestracja promazyna