Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Wyniki badań nad bulbokapniną.

Posted in Uncategorized  by admin
December 25th, 2018

W r. 1928 De Jong ogłosił wyniki swoich badań nad bulbokapniną, środkiem hipokinetyzującym, który mógł mieć zastosowanie w leczeniu drżenia. Jest to alkaloid stojący chemicznie blisko apomorfiny, wydobyty przez Gadamera w r. 1902 z rośliny bulwiastej Corydalis cava. Bulwy tej rośliny używane były już w średniowieczu jako środek przeciwko drżeniu oraz chorobom głowy.Mode i Peters (1904) badali właściwości fizjologiczne bulbokapniny i zauważyli, że zatrucie objawia się u zwierząt szczególnym znieruchomieniem, tak że Peters wprost mówi o podobieństwie do katalepsji. De Jong od r. 1922 w swoich badaniach nad organicznym pochodzeniem katatonii posługiwał się bulbokapniną, ale dopiero w r. 1928 wspólnie z Barukiem ogłosił wyniki. Otóż kot po wstrzyknięciu domięśniowo dawki 0,075 g Bulbocapninum hydrochlor rozpuszczonej w 25 ml wody, zapada w 6-8 min. później w stan osłupienia kataleptycznego i nie reaguje na żadne bodźce, nawet gdy mu się przybliży płomień do pyska. Popchnięcie naprzód wywołuje opór o typie negatywizmu czynnego. Często zwierzę nieruchomieje do tego stopnia, że można nim poruszać jak głazem. Zachowany jest odruch spadania, gdy się ustawia kota między dwoma krzesłami i nagle krzesła usunie, kot spada na cztery łapy prawidłowo, ale natychmiast na podłodze popada znowu w bezruch. Zauważono też ślinienie i zaburzenia neurowegetatywne takie same jak w osłupieniu kataleptycznym u człowieka. W pół godziny później wszystko mija i kot powraca do prawidłowego stanu. W dalszych badaniach stwierdzono, że małe dawki bulbokapniny działają nasennie: ze snu można zwierzę łatwo obudzić. Średnie dawki prowadzą do katalepsji woskowatej, większe – do katalepsji sztywnej z negatywizmem, a następnie do hiperkinez: stereotypii ruchowych, napadów patetycyzmu aż do postawy rozkrzyżowania. Dawki bardzo duże wywołują napady drgawkowe i wyłączenie kory. [patrz też: promazyna, medicus jawor rejestracja, katalepsja ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: katalepsja medicus jawor rejestracja promazyna