Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

W kierunku większego zastosowania kompleksowego zarządzania opieką

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Wielu obserwatorów amerykańskiej służby zdrowia jest teraz przekonanych, że lepsze zarządzanie opieką nad pacjentami o skomplikowanych, kosztownych warunkach jest zasadniczą częścią rozwiązania naszego problemu kosztów opieki zdrowotnej. Coraz więcej dowodów wspiera wykorzystanie specjalnie przeszkolonych, zintegrowanych z opieką zintegrowaną zespołów kompleksowego zarządzania opieką (CCM), aby poprawić wyniki i zmniejszyć koszty poprzez zaspokojenie potrzeb niewielkiego odsetka pacjentów, którzy stanowią większość wydatków na opiekę zdrowotną.1 Na przykład , dla kolejnych kohort pacjentów wysokiego ryzyka w latach 2006-2012, Szpital Ogólny w Massachusetts uzyskał oszczędności w wysokości 4%, 8% i 19%, stosując podejście CCM. 2 CCM jest niemal uniwersalnym elementem strategii stosowanych przez dostawców akceptujących ryzyko w ramach umów o opiekę zdrowotną Medicare3. Pomimo tego, że dynamika wciąż rośnie, nadal istnieją znaczące bariery finansowe i pozafinansowe, które są coraz powszechniej stosowane. System płatności za usługę jest najważniejszą przeszkodą w przyjęciu CCM. Usługi CCM nie są łatwo rozdzielane na odrębne, zwrotne jednostki. Nawet jeśli usługi te są zdezagregowane, większość z nich nie jest obecnie refundowana. Dostawcy mają więc niewielką motywację do przyjmowania CCM. W rzeczywistości, gdy programy te są powiązane ze szpitalami, fakt, że skuteczny CCM zmniejsza częstość hospitalizacji, zniechęca finansowo. Chociaż możliwe jest płacenie za CCM za opłatą za usługi, preferowane są redukcje w zakresie możliwego do uniknięcia korzystania z opieki zdrowotnej przy płatnościach globalnych lub wspólnych oszczędnościach.
Dostawcy, którzy otrzymują zwrot kosztów dzięki umowom, które pociągają ich do odpowiedzialności za koszty opieki (całkowite koszty leczenia lub zmiany w całkowitych kosztach leczenia) mają motywację do wdrożenia CCM. Wielu dostawców nie jest jednak w stanie zaangażować się w takie umowy. Na szczęście płatności przyrostowe używane w połączeniu z tradycyjnymi systemami opłat za usługę mogą w pełni wspierać CCM. W takim modelu hybrydowym płatnicy zapewniają opłatę za zarządzanie opieką (zazwyczaj płatność za każdy członek za miesiąc) w celu pokrycia kosztów CCM, a dostawca ponosi ryzyko tylko za opłatę za zarządzanie. Takie podejście stanowi zachętę do ograniczania możliwego do uniknięcia korzystania z usług bez konieczności podejmowania przez dostawcę ryzyka związanego z całkowitymi kosztami opieki związanej z populacją pacjentów. Kontrakty, w których dostawcy ponoszą ryzyko opłat za zarządzanie opieką, są najsilniejsze, gdy ryzyko to wiąże się z wystarczającymi współdzielonymi oszczędnościami (jeżeli oszczędności przekraczają opłaty), w szczególności w przypadku dostawców szpitalnych, którzy starają się zrekompensować straty wynikające ze zmniejszonego korzystania z opieki ostrej. Płatności motywacyjne oparte na standardach działania programu CCM lub osiągnięciu progów jakości dodatkowo ulepszają tę metodę płatności. Większa dostępność metody opłaty za zarządzanie opieką radykalnie zwiększyłaby liczbę uczestniczących dostawców, tak aby objąć tych, którzy nie są w stanie ponosić ryzyka finansowego wynikającego z umowy dotyczącej płatności globalnej.
Dodatkowe bariery finansowe obejmują brak kapitału na pokrycie kosztów rozruchu CCM (np. Koszty technologii informatycznych i szkoleń personelu) oraz nierealistyczne oczekiwania na zwrot z inwestycji w okresie krótszym niż 3 lata
[hasła pokrewne: leczenie kanałowe pod mikroskopem warszawa, parafrenia, przychodnia medyk rzeszów ]

Tags: , ,

No Responses to “W kierunku większego zastosowania kompleksowego zarządzania opieką”

 1. Shooter Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: chrapanie[...]

 2. Joanna Says:

  mój problem polega na tym, ze mam lekkie nadciśnienie

 3. Albert Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: przepuklina[...]

 4. Apolonia Says:

  Mleko krowie jest zdrowe

 5. Sidewalk Enforcer Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu restauracje katowice[...]

 6. Zero Charisma Says:

  Mam nadzieję że nastąpią jakieś zmiany w diagnozie

Powiązane tematy z artykułem: leczenie kanałowe pod mikroskopem warszawa parafrenia przychodnia medyk rzeszów