Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

W kierunku większego zastosowania kompleksowego zarządzania opieką cd

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

Konieczne mogą być programy certyfikacji i profesjonalizacja obecnych pracowników paraprofesjonalnych, takich jak pracownicy służby zdrowia, a ponowne oszacowanie zakresu praktyki, szkolenia interdyscyplinarnego i szkolenia w zakresie opieki zespołowej będą istotne dla przezwyciężenia tendencji grup zawodowych w celu ochrony zakresu ich praca. Podejścia analityczne i HIT wymagane do skutecznego CCM pozostają słabo rozwinięte. Lepsze algorytmy można opracować w celu identyfikacji pacjentów, których opieka oferuje największą szansę na zmniejszenie wydatków, można stworzyć wymiany informacji na temat zdrowia, aby dostarczyć dane w czasie rzeczywistym zespołom CCM, a także usprawnić oprogramowanie do zarządzania populacją i zarządzanie pracą personelu. Zorganizowane inwestycje w taki rozwój i lepsza integracja dostępnych produktów w kompleksową elektroniczną dokumentację medyczną mogłyby przyspieszyć przyjęcie. Mniej ambitnie, standardy wydajności dla tych platform mogą pomóc dostawcom poruszać się po coraz bardziej złożonym terenie dostawców HIT.
Wreszcie, chociaż nowe badania nad CCM są fascynujące, dodatkowe dowody dotyczące oszczędności netto przyspieszyłyby przyjęcie CCM. Nadal musimy się wiele nauczyć o najlepszych praktykach w zakresie poprawy opieki nad pacjentami ze złożonymi schorzeniami, w tym o tym, jak najlepiej je identyfikować, ryzykować stratyfikację ich w spójne grupy kliniczne, angażować ich i ich rodziny, świadczyć usługi CCM i opracowywać wskaźniki wydajności, które są zarówno wrażliwi na zmiany, jak i znaczący dla pacjentów, rodzin i usługodawców.
Osiągnięcie powszechnego przyjęcia wydajnych programów CCM jest kluczowym elementem krajowej strategii ograniczania kosztów i poprawy jakości. Jeśli CCM ma stać się powszechnym podejściem do obniżania kosztów opieki zdrowotnej, będziemy musieli przezwyciężyć poważne bariery. Rozwiązanie opisanych powyżej przeszkód finansowych, organizacyjnych, technicznych i związanych z siłą roboczą będzie wymagało nowych zasad i praktyk, ale można je zwiększyć bez zwiększania całkowitego kosztu opieki. Pomyślna metoda CCM nie tylko się opłaca, ale również bezpośrednio odnosi się do naszego trójstronnego celu, jakim są niższe koszty, lepsza opieka i lepsze doświadczenia pacjentów. Nadszedł czas, aby przyspieszyć przyjęcie CCM w naszym systemie opieki zdrowotnej.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Formularze ujawnień dostarczone przez autorów są dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.
Author Affiliations
Od Massachusetts General Hospital (CSH, TGF) i Partners Health Care (TGF) – oba w Bostonie; oraz Commonwealth Fund, New York (MKA).

Materiał uzupełniający
Referencje (5)
1. Cohen SB, Yu W. Koncentracja i utrzymywanie się poziomu wydatków na zdrowie w czasie: oszacowano populację USA, 2008-2009. Streszczenie statystyczne nr. 354. Rockville, MD: Agencja ds. Badań i jakości opieki zdrowotnej, styczeń 2012 r.

2. McCall N, Cromwell J, Urato C. Ocena rozszerzonego systemu zarządzania opieką Medicare dla osób wysoko opłacanych (CMHCB): Massachusetts General Hospital. (Projekt RTI nr 0209853.018.) Research Triangle Park, NC: Research Triangle Institute International, lipiec 2013.

3 Toussaint J, Milstein A, Shortell S. Pioneer ACO dashboard. Baltimore: Center for Medicare and Medicaid Innovation, July 2013.

4. Hong CS, Siegel AL, Ferris TG. Dbanie o pacjentów o wysokich i wysokich kosztach leczenia: co stanowi skuteczny program zarządzania opieką. Nowy Jork: The Commonwealth Fund, 2014.

5. Melek S, Norris D. Przewlekłe stany i współwystępujące zaburzenia psychiczne. Princeton, NJ: Fundacja Roberta Wooda Johnsona, 2008.

Zamknij odniesienia
Artykuły cytowane (19)
Zamknij Cytowanie artykułów
Uprawnienia
Ryciny / Media
Wywiad audio
Wywiad z Dr. Clemens Hong na temat promowania przyjęcia kompleksowego zarządzania opieką. (12:54) Pobierz
[przypisy: oddawanie krwi warunki, iperyt azotowy, cyklopiroksolamina ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cyklopiroksolamina iperyt azotowy oddawanie krwi warunki