Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

W kierunku większego zastosowania kompleksowego zarządzania opieką ad

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Jednorazowe płatności uzupełniające pomogłyby w uruchomieniu, a umowy o wystarczającym czasie trwania (od 3 do 5 lat) dałyby dostawcom czas na wdrożenie programu CCM i wprowadzenie korekt kursu wymaganych do uzyskania zwrotu z inwestycji. Bariery niefinansowe utrudniają również przyjmowanie CCM. W niedawnym dokumencie dotyczącym funduszu Commonwealth opisano niektóre wspólne cechy udanych programów zarządzania opieką4. CCM działa najlepiej, gdy menedżerowie opieki ściśle współpracują ze wszystkimi dostawcami opieki nad przydzielonymi pacjentami. Integracja dostawców behawioralnej opieki zdrowotnej jest szczególnie ważna, biorąc pod uwagę, że behawioralne problemy zdrowotne znacząco przyczyniają się do nadmiernego korzystania z usług opieki zdrowotnej wśród osób o wysokich kosztach.5
Chociaż zintegrowane systemy dostarczania są najlepiej umiejscowione, aby umożliwić ścisłą współpracę, większość podstawowej opieki nadal jest świadczona przez małe i średnie praktyki, które często działają we względnej izolacji. Te małe podstawowe praktyki opiekuńcze (wiele z nich znajduje się na obszarach wiejskich) rzadko mają zasoby lub objętość pacjentów uzasadniających zatrudnianie personelu CCM. Szczególne zachęty, które zachęcają usługodawców do dzielenia się kluczowymi zasobami – takimi jak rejestry pacjentów, personel CCM, platformy technologii informacji o zdrowiu (HIT) i analitycy w celu wsparcia działań na rzecz poprawy jakości – mogą pomóc praktykom osiągnąć korzyści skali i zmniejszyć ich koszty. Rządowe lub prywatne organizacje mogą zwoływać regionalne jednostki i tworzyć organizacyjny dom dla wspólnych zasobów CCM. Prawdziwe przykłady obejmują Plan Vermont dla Zdrowia i Jakości Zdrowia Partners w Pensylwanii.
Programy CCM działają najskuteczniej, jeśli wszyscy pacjenci ze złożonymi warunkami w określonej praktyce kwalifikują się do udziału w programie, niezależnie od płatnika. W przeciwnym razie praktyki muszą opracowywać różne programy CCM dla różnych pacjentów na podstawie umów płatnika, zamiast na podstawie potrzeby, która jest nierealistyczna pod względem administracyjnym. Wielowarstwowa, wielostronna umowa dotycząca standardów CCM, zakresu usług i kluczowych wskaźników wydajności zmniejszyłaby obciążenie administracyjne i umożliwiłaby osiągnięcie wysokiej jakości CCM.
Skuteczny CCM zależy od silnego fundamentu opieki podstawowej. Pomimo ruchów narodowych w kierunku domów opieki skupionych na pacjentach, podstawowa opieka pozostaje niedostatecznie przygotowana. Odwrotnie, osiągnięcie pełnej obietnicy domów medycznych skoncentrowanych na pacjencie w celu obniżenia kosztów wymaga skutecznego CCM. Polityki zapewniające zwiększone wsparcie dla podstawowej opieki zdrowotnej będą bezpośrednio i pośrednio wspierać bardziej skuteczną metodę CCM.
Bariery dla skutecznego CCM również pochodzą z organizacji zapewniających opiekę zdrowotną. Poza oporem przed zmianami obecnymi w większości organizacji, główną przeszkodą jest brak doświadczenia i wiedzy na temat szczegółów operacyjnych dotyczących najlepszych sposobów projektowania i wdrażania skutecznych programów CCM. Liczba programów szkoleniowych mających na celu zarządzanie i obsługę programów CCM rośnie, ale wysokiej jakości, standardowe szkolenia CCM dla menedżerów opieki i innych członków zespołu CCM muszą być szerzej dostępne. Dla instytucji edukacyjnych i innych organizacji szkoleniowych i wsparcia technicznego ważne jest, aby rozwijać zdolności i standardy, aby wspierać tę nową, wyspecjalizowaną siłę roboczą i szkolić zespoły opieki zdrowotnej, aby skutecznie współpracowały z zespołami CCM
[podobne: medicus jawor rejestracja, medis, usuwanie znamion laserem ]

Tags: , ,

No Responses to “W kierunku większego zastosowania kompleksowego zarządzania opieką ad”

 1. Maciej Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: chirurg naczyniowy[...]

 2. Suicide Jockey Says:

  Zawartość witamin podawana jest na 100g owoców

 3. Tan Stallion Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: chirurgia stomatologiczna poznań[...]

 4. Sara Says:

  Trzeba tylko pamiętać, że w aptekach są suplementy

Powiązane tematy z artykułem: medicus jawor rejestracja medis usuwanie znamion laserem