Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Twierdzenie niektórych autorów, jakoby miesnie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Twierdzenie niektórych autorów, jakoby mięśnie w katalepsji woskowatej po- siadały tego rodzaju właściwość, że zanikają prawidłowe oscylacje, tak iż nie ma . zmęczenia, nie jest ścisłe. Oscylacje są zachowane, a uniesiona kończyna, prędzej czy później powoli opada. Czasem widać, że chory po pewnym czasie na nowo ją podnosi. Badania elektromiograficzne wykazały obecność w katalepsji sztywnej z negatywizmem czynnym takich samych prądów czynnościowych jak przy skur- czach dowolnych, lecz odmiennych niż w przykurczach pochodzenia pozapiramido- wego, Można też elektromiograficznie odróżnić przykurcz histeryczny od negaty- wizmu kataleptycznego. W tym ostatnim, jeżeli np. zginamy przedramię wobec ramienia, a potem nagle ruch odwrócimy, to prądy czynnościowe idą dalej zgodnie z dalszym skurczem mięśnia dwugłowego, który ujawnia czynny negatywizm. Nato- miast w przykurczu histerycznym jest pewna celowość, mianowicie mięsień kurczy się tylko o tyle, o ile to potrzebne dla utrzymania wybranego ułożenia kończyny. Stwierdzono, że katalepsja bulbokapninowa przebiega ze skurczem naczyń krwio- nośnych mózgowych. Usiłowano przez zastosowanie folikuliny, która rozszerza na- czynia krwionośne mózgu, znieść objawy kataleptyczne, jednakże bezskutecznie. Działanie kataleptogenne zdaje się być więc natury toksycznej. Poza bulbokapniną pewne działanie tego rodzaju, jak z wszystkich doświadczeń wynika, przypisać można właściwie tylko wątrobowo-jelitowym jadom przewodu pokarmowego. Mimo przeciwstawności katalepsji woskowatej i katalepsji sztywnej trak- tować trzeba obydwa te zespoły jak jeden. W praktyce widzimy nierzadko, jak nagle jeden przechodzi w drugi. Obydwa też wyrastają ze wspólnego podłoża etiologicznego. [przypisy: , kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, odżywki do rzęs, wózki dziecięce ]

Tags: , ,

Comments are closed.