Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Terapie wspomagane lekami – walka z epidemią przedawkowania opioidów cd

Posted in Uncategorized  by admin
July 1st, 2019

NIDA pracuje również nad opracowaniem nowych terapii farmakologicznych uzależnienia od opioidów i pomaga w finansowaniu przyjaznych dla użytkownika systemów dostarczania naloksonu (tj. Raczej donosowo niż w zastrzykach). SAMHSA zachęca do korzystania z MAT w swoim państwowym finansowaniu programów leczenia uzależnień poprzez dotację na zapobieganie uzależnieniom od substancji i leczenie oraz nadzór regulacyjny nad metadonem i buprenorfiną w zakresie uzależnienia od opioidów. Ponadto SAMHSA wspiera produkcję i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych dla lekarzy-MAT, a także Zestaw narzędzi do przedawkowania opioidów w celu edukowania osób udzielających pierwszej pomocy, dostawców leczenia i pacjentów na temat sposobów zapobiegania i interwencji w przypadkach przedawkowania opioidów. Centra Kontroli i Zapobiegania Chorób pracują nad wzmocnieniem państw w celu wdrożenia kompleksowych strategii, w tym MAT, w celu zapobiegania przedawkowaniu leków na receptę. Strategie te koncentrują się przede wszystkim na zwalczaniu epidemii przedawkowania poprzez wzmocniony nadzór, skuteczne polityki i praktyki kliniczne, które ustanawiają ogólnokrajowe normy przepisywania leków. Wysiłki takie można zwiększyć, wykorzystując źródła danych do identyfikacji i interwencji w przypadkach pacjentów lub usługodawców, którzy nie spełniają tych norm. A Centers for Medicare i Medicaid Services pracuje nad poprawą dostępu do programów MATA przez programy Medicaid poprzez ulepszony projekt świadczeń i stosowanie ustawy Mental Health Parity and Addiction Equity Act. Aby odnieść sukces, wszystkie te inicjatywy wymagają aktywnego zaangażowania i udziału społeczności medycznej.
Epidemia przedawkowania opiatów na receptę jest złożona. Rozszerzenie dostępu do MATA jest kluczowym elementem starań, aby pomóc pacjentom w odzyskaniu zdrowia. Konieczne jest jednak również wdrożenie podstawowych zasad profilaktyki, które ograniczają niewłaściwe przepisywanie opioidowych leków przeciwbólowych – kluczowego czynnika inicjującego epidemię – przy jednoczesnym unikaniu narażania krytycznego, a nawet ratującego życie, leczenia opioidami, gdy jest to konieczne. Istotne kroki dla lekarzy polegać będą na ograniczeniu niepotrzebnego lub nadmiernego przepisywania opioidów, rutynowym sprawdzaniu danych z programów monitorowania leków na receptę w celu identyfikacji pacjentów, którzy mogą nadużywać opioidów i pełnego wykorzystania efektywnych MAT dla osób uzależnionych od opioidów.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Formularze ujawnień dostarczone przez autorów są dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.
Ten artykuł został opublikowany 23 kwietnia 2014 r. I zaktualizowany maja 2014 r. O godzinie.
Author Affiliations
Od Narodowego Instytutu ds. Narkomanii, National Institutes of Health, Bethesda (NDV), Administracji Substancji Nadużywających i Usług Psychiatrycznych, Rockville (PSH) oraz Centrum Usług Medicaid i CHIP, Centers for Medicare i Medicaid Services, Baltimore ( SSC) – wszystko w Maryland; oraz Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta (TRF).

Materiał uzupełniający
Referencje (5)
1. Jones CM, Mack KA, Paulozzi LJ. Zgony z powodu przedawkowania w przemyśle farmaceutycznym, Stany Zjednoczone, 2010. JAMA 2013; 309: 657-659
Crossref Web of Science Medline
2. Rozwiązywanie problemu nadużywania leków na receptę w Stanach Zjednoczonych: obecne działania i przyszłe możliwości Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention, 2013 (http://www.cdc.gov/homeandrecreationalsafety/overdose/hhs_rx_abuse.html).

3. Schwartz RP, Gryczyński J, O Grady KE, i in. Leczenie agonistów opioidów i śmierć przedawkowania heroiny w Baltimore, Maryland, 1995-2009. Am J Public Health 2013; 103: 917-922
Crossref Web of Science Medline
4. Knudsen HK, Abraham AJ, Roman PM. Adopcja i wdrażanie leków w programach leczenia uzależnień. J Addict Med 2011; 5: 21-27
Crossref Web of Science
5. Clark RE, Baxter JD. Reakcje państwowych programów Medicaid na dywersję buprenorfiny: wyrządzenie większej szkody niż dobra. JAMA Intern Med 2013; 173: 1571-1572
Crossref Web of Science
Zamknij odniesienia
Artykuły cytowane (230)
Zamknij Cytowanie artykułów
[hasła pokrewne: promazyna, iperyt azotowy, parafrenia ]

Tags: , ,

No Responses to “Terapie wspomagane lekami – walka z epidemią przedawkowania opioidów cd”

 1. Vanessa Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: olejek bhringraj[...]

 2. Scrapper Says:

  Jak masz bule takie jak ja to musze ci wspulczóc tylko

 3. Nela Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: rtg[...]

 4. Tobiasz Says:

  jestem chora na niedoczynnosc tarczycy i przysadki mozgowej

 5. Tadeusz Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: rehabilitacja sportowa[...]

 6. Lena Says:

  Chory powinien leżeć na boku.

Powiązane tematy z artykułem: iperyt azotowy parafrenia promazyna