Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Terapie wspomagane lekami – walka z epidemią przedawkowania opioidów ad

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Niemniej jednak, MAT przyjęto w mniej niż połowie programów leczenia w sektorze prywatnym, a nawet w programach, które oferują MAT, tylko 34.4% pacjentów otrzymuje je.4 Szereg barier przyczynia się do niskiego dostępu do matek i korzystania z nich, w tym niedobór wyszkolonych lekarzy przepisujących lek, a także negatywne postawy i nieporozumienia dotyczące leków uzależniających, których ofiarami pacjenci, dostawcy i pacjenci. Przez dziesięciolecia powszechnym problemem było to, że MAT tylko zamienia jedno uzależnienie na drugie. Wielu kierowników placówek leczniczych i pracowników preferuje model abstynencji, a sceptycyzm usługodawców może przyczynić się do niskiej akceptacji MAT. 4 Systematyczne podawanie nieodpowiednich dawek dodatkowo wzmacnia brak wiary w MAT, ponieważ wynikający z tego powrót do stosowania opioidów utrwala przekonanie o ich istnieniu. nieefektywność.
Bariery polityczne i regulacyjne to kolejna kwestia. Niedawny raport American Society of Addiction Medicine, opisujący publiczne i prywatne ubezpieczenia dla MAT, podkreśla kilka przeszkód związanych z polityką, które wymagają dokładniejszej analizy. Bariery te obejmują techniki zarządzania wykorzystaniem, takie jak limity na określone dawki, roczne limity lub limity na leczenie dożywotnie, wstępne wymagania dotyczące autoryzacji i ponownej autoryzacji, minimalny zasięg poradnictwa oraz kryteria najpierw nieudane , wymagające najpierw podjęcia innych terapii (www.asam.org/ docs / rzecznictwo / implikacje dla uzależnienia od opioidów). Chociaż te zasady mogą mieć na celu zapewnienie, że MAT jest najlepszym sposobem leczenia, mogą one utrudniać dostęp i odpowiednią opiekę. Na przykład wykazano, że konserwacja MAT zapobiega nawrotom i śmierci, ale jest mocno odradzana przez ograniczenia życia
Ponadto, chociaż Medicaid obejmuje buprenorfinę i metadon w każdym stanie, niektóre programy Medicaid lub ich zarządzane organizacje opiekuńcze stosują opisane wyżej zasady zarządzania wykorzystaniem. Większość komercyjnych planów ubezpieczeniowych obejmuje także niektóre leki uzależniające uzależnienia od opioidów – najczęściej buprenorfinę – ale zasięg jest na ogół ograniczony przez podobne polityki, a dostęp do opieki może być ograniczony do dostawców w sieci. Niewiele prywatnych planów ubezpieczeniowych zapewnia ubezpieczenie naltreksonu w formule iniekcji depot, a większość nie obejmuje metadonu dostarczanego w ramach programów leczenia opioidami.
Wdrożenie ustawy Affordable Care Act (ACA) zwiększy dostęp do opieki dla wielu Amerykanów, w tym osób uzależnionych. Ta ekspansja opiera się na Ustawie o równości i ustawie o uzależnieniu od zdrowia psychicznego, która wymaga planów ubezpieczeniowych, które oferują ochronę zdrowia psychicznego lub zaburzenia związane z zażywaniem substancji, aby zapewnić taki sam poziom świadczeń, jakie mają one w przypadku ogólnego leczenia medycznego. ACA znacznie rozszerza zasięg wymogów ustawy o parzystości, zapewniając, że więcej Amerykanów ma zasięg dla zdrowia psychicznego i zaburzeń związanych z używaniem substancji oraz że zakres jest zgodny z federalnymi wymogami parytetu. Reformy te stwarzają nowe możliwości w zakresie ograniczenia nadużywania opiatów na receptę i jego skutków poprzez zwiększenie liczby osób o wysokim ryzyku, które otrzymują MATA poprzez ubezpieczenie publiczne lub prywatne. Znaczenie dostępu do mate riałów i innych usług terapeutycznych w zakresie zaburzeń związanych z używaniem substancji jest podkreślane przez niedawne uznanie zwiększonego stosowania heroiny; to, co może być mniej powszechnie uznawane, to fakt, że większość nowych użytkowników heroiny początkowo nadużywała opioidów na receptę przed przejściem na heroinę.
Agencje HHS aktywnie współpracują z publicznymi i prywatnymi interesariuszami w wysiłkach na rzecz rozszerzenia dostępu i poprawy wykorzystania MAT, w połączeniu z innymi ukierunkowanymi podejściami do zmniejszenia przedawkowania opioidów.2 Na przykład Narodowy Instytut ds. Narkotyków (NIDA) finansuje badania w celu poprawić dostarczanie MAT do słabszych grup społecznych, w tym osób w systemie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych
[przypisy: cyklopiroksolamina, promazyna, lekarz medycyny pracy warszawa centrum ]

Tags: , ,

No Responses to “Terapie wspomagane lekami – walka z epidemią przedawkowania opioidów ad”

 1. Mr. 44 Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: kurs manicure[...]

 2. Nikola Says:

  Co roku co innego pisza

 3. Wanda Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: psychologia pracy[...]

 4. Julia Says:

  Mam 59 lat i od 2 lat biorę tabletki 

 5. Highlander Monk Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do odszkodowanie za błąd medyczny[...]

 6. Wojciech Says:

  Ja mam TSH, FT4 i TPO w normie

Powiązane tematy z artykułem: cyklopiroksolamina lekarz medycyny pracy warszawa centrum promazyna