Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Reagowanie zwierząt na bulbokapninę.

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Takie same doświadczenia podjęto z rybami, gadami, płazami, ptakami i ssakami. Zwłaszcza u małp uzyskiwano zjawiska bardzo podobne do patologii ludzkiej. Można w stan osłupienia wprawić w jednym miejscu kota, mysz, małpę i gołębia, które wzajemnie obojętnieją na swoją obecność. Gdy miną objawy zatrucia, kot rzuca się na mysz, gołąb ulatuje, a małpa ucieka i wspina się. Zachodzi zasadnicza różnica w reagowaniu na bulbokapninę zwierząt bezkorowych, w szczególności pozbawionych mózgowia, u których wywołać można tylko odrętwienie lub porażenie bez katalepsji albo drgawki prowadzące często do śmierci.Natomiast neocortez zdaje się być nieodzownym warunkiem występowania objawów katalelktycznych, które są tym wybitniejsze, im wyższe rozwojowo jest dane zwierzę. U kotów wybitniej występuje katalepsja niż u psów. Króliki są szczególnie oporne na bulbokapninę, jak i na różne inne alkaloidy. U ptaków, u których neocortex jest w zawiązku, uzyskuje się często katalepsję lekką i chwiejną. U gołębi uzyskuje się dobrą katalepsję raczej innymi środkami, o czym będzie mowa poniżej. Na ogół u ptaków używać należy większych dawek. W związku z tymi badaniami powstało olbrzymie piśmiennictwo dotyczące różnorodnych skutków fizjologicznych katalepsji bulbokapninowej. Próbowano nawet badań na człowieku, uzyskując typowy zespól kataleptyczny. Prób takich ze względów etycznych nie powinno się dokonywać. Badania nad działaniem bulbokapniny skojarzono następnie (Schaltenbrand, Stanley Cobb i inn.) z usuwaniem pewnych części mózgowia. Stwierdzono, że tuż po operacyjnym usunięciu kory bulbokapnina nie wywołuje katalepsji, jednakże po wielu miesiącach działanie to powraca. Usuwano po kolei różne części mózgowia i mimo to udawało się po pewnym czasie wywołać katalepsję. Nie znaleziono więc jakiegoś jednego miejsca, w którym by można było zlokalizować czynnościowo te zjawiska. Usiłowano również rozwiązać zagadkę metodą przepojenia całego mózgu lub jego części substancjami kataleptogennymi zarówno bulbokapniną, jak toksyną Bacterium coli (Baruk, Pueck). Przepajając całą korę tymi środkami uzyskiwano katalepsję, ale nie tak wybitną jak po wstrzykiwaniach. [patrz też: promazyna, medicus jawor rejestracja, katalepsja ]

Tags: , ,

No Responses to “Reagowanie zwierząt na bulbokapninę.”

 1. Agata Says:

  to o czym pani pisze to nie objawy przedawkowania

 2. Dominika Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: laryngolog[...]

 3. Springheel Jack Says:

  Ułożenie chorego na boku uchroni poszkodowanego przed zachłyśnięciem się własnymi wydzielinami.

 4. Szymon Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu pedicure[...]

 5. Martyna Says:

  Poziom wiedzy lekarzy I-szego kontaktu jest porażający.

 6. Marcelina Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu bolący ząb[...]

 7. Paweł Says:

  czy to koniecznie musi być olej lniany budwigowy?

Powiązane tematy z artykułem: katalepsja medicus jawor rejestracja promazyna