Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Stawianie jakości w globalnej agendzie zdrowia

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

W 2005 roku, po latach utrzymujących się wysokich wskaźników umieralności matek, Indie wdrożyły Janani Suraksha Yojana (JSY), program warunkowego transferu gotówki, w ramach którego kobiety otrzymywały pieniądze na dostarczanie swoich dzieci do placówek opieki zdrowotnej. Efekt programu był tak głęboki, jak rozczarowujący: chociaż tempo dostaw instytucjonalnych wzrosło, nie było żadnego możliwego do wykrycia wpływu na wskaźnik umieralności matek w tym kraju.1 Ten paradoks – znaczny wzrost dostępu do usług opieki zdrowotnej przy niewielkiej poprawie wyników leczenia pacjentów – zawiera krytyczną lekcję. Powszechny zakres ochrony zdrowia został zaproponowany jako potencjalny parasolowy cel dla zdrowia w następnej rundzie globalnych priorytetów rozwojowych.2 Powody, dla których koncentrujemy się na takim celu, są przekonujące: dla znacznej części światowej populacji dostęp do opieki zdrowotnej jest poważnie ograniczony i często finansowo poza zasięgiem. Decydenci polityczni zareagowali opracowując kreatywne plany finansowania, wysiłki w zakresie szkolenia pracowników i inne programy zwiększające zdolność kraju do świadczenia usług opieki zdrowotnej przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony finansowej swoim obywatelom. Chociaż te wysiłki są konieczne, wnioski z ostatnich interwencji, które koncentrują się przede wszystkim na zwiększeniu dostępu – takich jak JSY w Indiach – przypominają nam, że zwiększenie dostępu nie wystarczy. Aby poprawić stan zdrowia światowej populacji, musimy jednocześnie zadbać o to, by świadczona opieka była wystarczająco wysokiej jakości, co przyniosło znacznie mniejszą uwagę.
Znaczenie trzech jakości domen i przykładowych danych. Chociaż nie istnieje jedna definicja wysokiej jakości opieki, Instytut Medycyny określa ją jako mającą sześć kluczowych cech: jest bezpieczna, skuteczna, skoncentrowana na Pacjentach, wydajna, terminowa i sprawiedliwa. Wszystkie te cechy są ważne, ale istnieją ostatnie dowody szczególnie istotnych braków w pierwszych trzech (patrz tabela).
Bezpieczeństwo jest krytycznym problemem. Najnowsze dane z badań wspieranych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) sugerują, że zdarzenia niepożądane – urazy jatrogenne – są najprawdopodobniej główną przyczyną niepełnosprawności i śmierci na całym świecie, szczególnie wśród osób żyjących w krajach o niskim i średnim dochodzie.3 Analiza oszacowała, że tylko siedem rodzajów zdarzeń niepożądanych w szpitalu powoduje 43 miliony obrażeń każdego roku, a urazy te stanowią prawdopodobnie jedną z 20 głównych przyczyn niepełnosprawności i śmierci na całym świecie.3
Nawet jeśli opieka nie przynosi szkody, jest zbyt często nieskuteczna. Na przykład w badaniu z udziałem standaryzowanych pacjentów w Indiach prawie 7 na 10 dostawców usług medycznych nie zdołało ustalić podstawowej historii częstych dolegliwości, takich jak dławica piersiowa, astma i biegunka u dzieci, i nieprawidłowo zdiagnozowano znaczną większość przypadków.4 W związku z tym ich porady dotyczące leczenia były zazwyczaj niewłaściwe, a w niektórych przypadkach były bardziej szkodliwe niż pomocne (np. zalecenia leków antycholinergicznych dla dzieci z wirusową biegunką). Takie wyniki sugerują, że nieskuteczna opieka jest zarówno powszechna, jak i niebezpieczna. Po prostu rozszerzenie dostępu do obecnego poziomu opieki bez jednoczesnego dążenia do poprawy skuteczności raczej nie poprawi zdrowia.
Ponadto zagadkową kwestią, przed którą staje wielu decydentów, jest to, że kiedy dostępne są formalne publiczne systemy opieki zdrowotnej (i często są bezpłatne), pacjenci płacą z własnej kieszeni, aby szukać opieki u prywatnych dostawców
[więcej w: cyklopiroksolamina, parafrenia, promazyna ]

Tags: , ,

No Responses to “Stawianie jakości w globalnej agendzie zdrowia”

  1. Seweryn Says:

    Myślę, że warto się skonsultować z lekarzem czy nadal to polecają

  2. Zero Charisma Says:

    [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: olej kokosowy[...]

  3. Shooter Says:

    Te owsiki to takie cholerstwo

Powiązane tematy z artykułem: cyklopiroksolamina parafrenia promazyna