Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Rozpoznanie psychozy.

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Rozpoznanie. Obraz kliniczny do złudzenia przypomina ostrą halucynozę alkoholową, jednakże sprawa wystąpiła na tle ciężkich zaburzeń krążenia i cofnęła się, mimo że stan ogólny chorego uległ tylko nieznacznej poprawie. Zwrócić trzeba uwagę na fakt, że psychoza przebiegała bez jakichkolwiek jakościowych zaburzeń życia afektywnego i bez śladów naruszenia struktury osobowości. Także uczuciowość wyższa nie doznała obniżenia. Brak też było dowodów jakościowej zmiany świadomości, za czym przemawia też brak niepamięci. Obraz kliniczny wypełniony był licznymi omamami słuchowymi i zsynchronizowanymi z nimi omamami węchowymi. Omamy słuchowe rozgrywały się w postaci rozmów o chorym. Liczne urojenia ksobne i prześladowcze są zwarte logicznie i całkowicie usystematyzowane. Przebiegają te zjawiska z dostosowanym stanem afektywnym i przy dobrej modulacji afektu, przy czym górują silny lęk i pobudzenie psychoruchowe. Są to wszystko cechy parafrenii, jednakże przebieg psychozy jest wybitnie ostry, a powstał na tle ciężkiej niewydolności krążenia. Mamy tu więc niewątpliwie do czynienia z ostrym zespołem parafrenicznym, który przeminął równie nagle jak się zaczął, nie pozostawiając ubytków. Ostre przypadki trwają od paru dni do paru tygodni, podostre mogą przerwać od 2 do 3 mies. Czasem wychodzi z upływem czasu na jaw po prostu przewlekła parafrenia, mimo że początkowy obraz kliniczny był typowy. Ostro przebiegająca psychoza, zwłaszcza tam, gdzie była domieszka majaczeniowa, kończy się czasem snem terminalnym. Objawu tego często jednak brak. Jeden ten sam chory może przechodzić halucynozę kilkakrotnie, nie znane jest naprzemienne występowanie majaczenia drżennego. Niepamięć czasem dlatego trudno wykryć, że chory pamięta ze szczegółami niektóre fragmenty swoich psychotycznych przeżyć. Przy dokładnym badaniu stwierdzić można, że inne fragmenty uległy zapomnieniu. Jeżeli podłoże jest czysto toksyczne, to wyleczenie bywa całkowite. [przypisy: przychodnia medyk rzeszów, medis, kolonoskopia częstochowa ]

Tags: , ,

No Responses to “Rozpoznanie psychozy.”

 1. Dangle Says:

  [..] Cytowany fragment: obdukcja warszawa[...]

 2. Artur Says:

  Oczywiście, że można przedawkować witaminę C.

 3. Waylay Dave Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do endokrynolog[...]

 4. Matylda Says:

  Nie wiem czemu służy ten artykuł.

Powiązane tematy z artykułem: kolonoskopia częstochowa medis przychodnia medyk rzeszów