Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Racjonowanie słonej wody – Planowanie katastrof i codzienna opieka

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

W ciągu ostatnich kilku lat niedobory leków nadal komplikowały rutynowe dostarczanie opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych. Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) monitoruje obecnie prawie 100 braków wynikających z wielu przyczyn, takich jak konsolidacja rynków i producentów, ograniczona dostępność surowców i problemy z jakością skutkujące wycofaniem produktu i przerwami w dostawie (patrz przykłady Niedobory leków na przykład na stronie internetowej FDA) .1 Klinicyści przyzwyczaili się do tych niedociągnięć i odpowiednio je rozwiązują. Istnieją jednak ważne implikacje dla jakości i bezpieczeństwa opieki nad pacjentem, ponieważ klinicyści muszą regularnie negocjować nieznane alternatywne leki, stężenia lub strategie dawkowania. Niedobory mają również znaczące skutki budżetowe. Na przykład, według niektórych naszych współpracowników, w 2012 r. Doksycyklina sprzedawana była za grosza za tablet, ale z powodu kaskadowych przerw w produkcji i przerw w dostawie, obecna cena wynosi co najmniej 1,59 USD za tabletkę.
Obecne krytyczne niedobory wekuronium, dożylnej nitrogliceryny i lorazepamu wymagały szpitali, w których dwoje z nas pracuje, aby przyjąć środki awaryjne, w tym, w jednym przypadku, dostarczając wyraźne, pisemne wskazówki dotyczące substytucji dla dożylnej nitrogliceryny. Komplikowanie możliwości zastąpienia jest jednak dalszym brakiem potencjalnych leków zastępczych. Nikardipina i składnik nitroprusydowych kapinosów, tiosiarczan, obaj są niedobór.
Krajowy niedobór soli fizjologicznej stanowi jednak nowy rozdział niedoborów podaży.2 Podawanie normalnej soli fizjologicznej (i innych krystaloidów) jest podstawą opieki nad pacjentem. Pod wieloma względami jest to bardziej siła napędowa opieki szpitalnej niż sama krew. Ponieważ zakłócenia w łańcuchu dostaw spowodowały niedobór soli fizjologicznej, zwiększyło się zapotrzebowanie na produkty alternatywne, powodując efekt marszczący. Gdy szpitale zwiększają zamówienia na produkty, aby zrekompensować niedobór, rośnie liczba zamówień oczekujących na dostawę. Fakt, że placówki służby zdrowia musiałyby racjonować korzystanie z takiego podstawowego zasobu, jest prawdopodobnie najważniejszym dowodem na znaczenie rozwiązania tych luk.
Więc co powinniśmy zrobić. Niedobory leków stanowią okazję, jeśli nie koniecznie, do zastosowania metod zarządzania kryzysowego w codziennym świadczeniu opieki. Codzienne korzystanie z tych narzędzi reagowania na katastrofy oferuje systematyczne, skoordynowane podejście, a także przygotowuje instytucje do skuteczniejszego wdrażania podczas katastrofy na dużą skalę.
Cztery podstawowe elementy zarządzania w sytuacjach kryzysowych – łagodzenie skutków, gotowość, reagowanie i odzyskiwanie – stanowią ramy, za pomocą których instytucje opieki zdrowotnej mogą wykorzystywać codzienne wyzwania związane z niedoborem leków i innych produktów. Łagodzenie polega na zapobieganiu incydentowi przed pojawieniem się lub stępieniu jego wpływu poprzez zmiany projektu lub systemu. FDA podjęła proaktywne kroki we współpracy z producentami i innymi podmiotami, aby zapobiec skutkom niedoborów lub je zredukować. Poprzez szereg podejść, takich jak wczesne powiadomienie, przyspieszone inspekcje i elastyczność regulacyjna, FDA pomogło w zapobieganiu 282 brakom w 2012 r. I 170 niedoborom w 2013 r.
[więcej w: oddawanie krwi warunki, iperyt azotowy, przychodnia medyk rzeszów ]

Tags: , ,

No Responses to “Racjonowanie słonej wody – Planowanie katastrof i codzienna opieka”

  1. Marlena Says:

    lekarze nie chcą dawać skierowania na badania i do specjalistów

  2. Konrad Says:

    [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu kurs microblading[...]

  3. Julia Says:

    Chyba ktoś w tym artykule zapomniał o medycynie mitochondrialno komórkowej

Powiązane tematy z artykułem: iperyt azotowy oddawanie krwi warunki przychodnia medyk rzeszów