Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Racjonowanie słonej wody – Planowanie katastrof i codzienna opieka ad

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Te udane wysiłki zapewniają mocne podstawy, na których można budować większą przejrzystość i monitorowanie łańcucha dostaw w naszych codziennych systemach, chociaż niedawne sprawozdanie Biura ds. Rzetelności Rządu sugeruje, że wciąż jest miejsce na wzmocnienie reakcji na niedobory leków.3 Działania przygotowawcze polegają na przygotowywaniu planów i uzyskiwaniu odpowiednich dostaw. Instytucje opieki zdrowotnej mogą podjąć te kroki, określając, kto ma jaką władzę (np. Na zakup lub nowe umowy z dostawcami), role i obowiązki w zakresie zarządzania incydentami podczas niedoborów dostaw; gromadzenie zapasów w okresach braku niedoborów; identyfikacja dostawców kopii zapasowych; oraz znalezienie partnerów, takich jak inne instytucje opieki zdrowotnej, które mogą współpracować i dzielić się informacjami i zasobami w czasie niedoboru.
Podczas aktywnego niedoboru narkotyków lub innego kryzysu można wykorzystać plany i partnerstwa opracowane podczas działań związanych z gotowością. Przede wszystkim można zarządzać odpowiedzią za pomocą systemu zarządzania incydentami, który jest szeroko stosowany przez szpitale i służby ratunkowe, które ustanawiają przywództwo, jasno określone role, obowiązki, procedury i kanały komunikacji w celu rozwiązania tego incydentu. Zarządzanie zdarzeniami jest skalowalne i reaguje na wielkość wydarzenia. W przypadku niedoboru soli fizjologicznej system szpitalny mógłby wyznaczyć aptekę lub kierownika administracyjnego, który koordynowałby i był odpowiedzialny za działania mające na celu zaradzenie niedoborom.
Wiele szpitali i koalicji związanych z opieką zdrowotną stosuje już takie podejście, aby reagować na niedobory leków. Nadzorcy farmacji są często określani jako menedżerowie zdarzeń. Utrzymują świadomość sytuacyjną, porównując wszelkie niedociągnięcia w zamówieniach z obecnymi poziomami zapasów i oczekiwanymi miesięcznymi poziomami zużycia, optymalnie zapewniając wczesne ostrzeganie o niedoborze. Mogą informować o tych brakach dostawcom w kategoriach czerwony, żółty, zielony , wskazując na stopień dotkliwości, biorąc pod uwagę czynniki takie jak pilność niedoboru i jego prawdopodobny wpływ na praktykę kliniczną. Mogą również budować zabezpieczenia w celu zamawiania nieznanych agentów (za pomocą ostrzeżeń wprowadzonych do elektronicznego systemu kart zdrowia) i ich przygotowania (na przykład, przygotowując je w aptece, a nie w szpitalu pacjenta).
Współpraca związana z procesem zarządzania incydentami i klarowność, która idealnie wynika z tego, oznacza, że klinicyści nie są zmuszani do podejmowania doraźnych decyzji, które mogą być niezgodne z zasadami etycznymi lub preferowanymi strategiami. Zamiast tego można zastosować jednolite działania w zakresie zarządzania podejmowane w całej instytucji – lub całej społeczności – takie jak dzielenie się, konserwowanie, zastępowanie, adaptowanie, ponowne wykorzystywanie i ponowne przydzielanie, aby zaradzić niedoborom.
Te kluczowe działania w zakresie zarządzania są elementami wytycznych Instytutu Medycyny w zakresie standardów opieki nad katastrofalnymi katastrofami. Opracowane początkowo w celu zaplanowania pandemii grypy H1N1, wytyczne te dostarczają podstawowych wskazówek etycznych i proceduralnych dotyczących przydzielania ograniczonych zasobów podczas katastrof. Wytyczne te zostały niedawno zaadaptowane przez Stowarzyszenie Państwowych i Terytorialnych Urzędników Zdrowia do stosowania w przypadku niedoborów leków .4,5
Zarządzanie incydentami promuje również koordynację procesu decyzyjnego z innymi placówkami, systemami i partnerami służby zdrowia w społeczeństwie (w tym służbami ratownictwa medycznego i agencjami zdrowia publicznego) poprzez wyznaczanie związków jako punktów kontaktowych i koordynacji
[więcej w: przychodnia medyk rzeszów, cyklopiroksolamina, parafrenia ]

Tags: , ,

No Responses to “Racjonowanie słonej wody – Planowanie katastrof i codzienna opieka ad”

 1. Zuzanna Says:

  no tak, mam wysokie ciśnienie

 2. Fast Draw Says:

  [..] Cytowany fragment: Trener osobisty[...]

 3. Psycho Thinker Says:

  Nie wiem już co robić

 4. Diana Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: kraków stomatolog[...]

 5. Buckshot Says:

  ja mam niedoczynność na tle Hashimoto

Powiązane tematy z artykułem: cyklopiroksolamina parafrenia przychodnia medyk rzeszów