Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

PSYCHOZY REAKTYWNE I NERWICE (PSYCHONERWICE).

Posted in Uncategorized  by admin
July 21st, 2019

PSYCHOZY REAKTYWNE I NERWICE (PSYCHONERWICE). Mówimy o stanach reaktywnych w przypadkach zaburzeń wywołanych przez uraz psychiczny (psychotrauma). Określenie reaktywny oznacza więc, że zespoły psychotyczne lub nerwicowe powstają jako reakcja na podniety środowiskowe. Nie zawsze chodzi tutaj o jeden ciężki uraz psychiczny. Szkodliwie działają również liczne, choć słabsze urazy psychiczne, zwłaszcza gdy ośrodkowy układ nerwowy wystawiony jest na nie w ciągu dłuższego czasu.Aby te urazy psychiczne mogły zadziałać chorobotwórczo, musi ustrój żywy być odpowiednio podatny. Czynnik reaktywny nigdy nie odgrywa więc roli wyłącznej. Tak jak nie ma chorób absolutnie endogennych, gdyż zawsze zaznacza się w pewnym stopniu współudział czynnika egzogennego, tak samo w powstawaniu stanów reaktywnych bierze udział również osobnicza podatność układu nerwowego. Pokrywa się ona z pojęciem konstytucji. Składają się na nią czynniki dziedziczno-typologiczne. Różnice osobnicze sprawiają, że nie każdy człowiek reaguje w taki sam sposób na taki sam uraz psychiczny. W każdym razie wiadomo dzisiaj, że sposób reagowania na urazy psychiczne zależy od ośrodkowego układu nerwowego. Dotyczy to nie tylko psychiatrii, lecz wszystkich dziedzin medycyny, zwłaszcza chorób wewnętrznych. We wszystkich chorobach odgrywa rolę niedoceniany do niedawna czynnik psychiczny. Psychiatria doceniała zawsze jego rolę. Normalny człowiek wystawiony jest w ciągu całego życia na działanie czynników psychotraumatycznych. Pod ich ciosami nie traci on jednak równowagi. Reakcja jego jest dostosowana do natężenia urazu psychicznego. W przeciwieństwie do tego prawidłowego sposobu reagowania, reakcja chorobliwa zdradza niestosunek ilościowy między natężeniem podniety a natężeniem i czasem trwania jej efektu nerwowo-psychicznego. Jeżeli chodzi o nerwice, to niestosunek ten jest przede wszystkim natury ilościowej. Natomiast w psychozach reaktywnych można stwierdzić również niestosunek jakościowy. Przestajemy chorego rozumieć. Nie możemy pojąć, dlaczego reaguje on właśnie w taki sposób na zrozumiałe zresztą urazy psychiczne. Nie znając osobniczych właściwości żywego ustroju, nie potrafimy przewidzieć jego reakcji, choćbyśmy znali dokładnie ilościowe i jakościowe właściwości działających podniet. Odpowiedź żywego ustroju na podnietę zależy bowiem od aktywnej jej przeróbki w układzie nerwowym. Ustrój żywy nie jest bowiem maszyną. Do mechanicznej odpowiedzi na podnietę dołącza się tu moment psychiczny, zależny od stanu wyższych czynności nerwowych. U osobników psychopatycznych zwykła, słabsza podnieta może wywołać gwałtowną chorobliwą reakcję. Porównuje się to do beczki prochu, którą jedna iskra może wysadzić w powietrze. [hasła pokrewne: promazyna, medicus jawor rejestracja, katalepsja ]

Tags: , ,

No Responses to “PSYCHOZY REAKTYWNE I NERWICE (PSYCHONERWICE).”

  1. Speedwell Says:

    Polecono mi fototerapię

  2. Wojciech Says:

    [..] Odniesienie w tekscie do cukrzyca[...]

  3. Nikodem Says:

    Jak was coś boli to idźcie do lekarza a nie czytajcie porady

Powiązane tematy z artykułem: katalepsja medicus jawor rejestracja promazyna