Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Przepajanie podstawy mózgu.

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Przepajanie podstawy mózgu prowadzi do snu, lecz nie do katalepsji. W wyniku tych rozległych badań doświadczalnych dochodzi Baruk do wniosku uderzająco zgodnego z nauką Pawłowa, a wyraźnie sprzecznego z neowirchowianizmem, mianowicie, że katalepsja bulbokapninowa wynika z działania rozlanego na cały mózg, lecz najważniejszą rolę w tym działaniu odgrywa czynnik korowy. Z kolei wypróbowywano rozmaite środki chemiczne i uzyskiwano podobne działanie jak przy użyciu bulbokapniny. Szczególnie wybitne działanie kataleptogenne stwierdził Baruk w stosunku do toksyny neurotropowej Bacterium coli, która wywołuje poza innymi skutkami znamienny opis zakrzepłej trwogi (frayeur figee), polegający na znieruchomieniu zwierzęcia na pewien czas z wyrazem mimicznym lęku – objaw znany i w psychopatologii ludzkiej. Ten sam objaw w 10 lat później (1943) uzyskał De Jong za pomocą bulbokapniny. Słabe dawki toksyny Bacterium coli powodują sen, musi więc być jakiś wspólny punkt zaczepienia dla snu i katalepsji. Baruk nie nawiązuje tutaj do badań doświadczalnych Hessa nad czynnościami międzymózgowia, chociaż synteza tych wyników jest oczywista. Surowica przeciw pałeczce okrężnicy zapobiega wystąpieniu katalepsji. Ma to znaczenie dla leczenia katalepsji wywołanej u człowieka zakażeniem tymi drobnoustrojami. W ogóle analogii z kliniką ludzką jest wiele. Zauważono np., że gruźlica uczula zwierzęta na toksyny. Wśród wielu środków stosowanych do doświadczalnego wywołania katalepsji, wymienić trzeba żółć pobraną z dwunastnicy osobników cierpiących na żółtaczkę oraz katatoników (z zastrzeżeniem, że chodziło prawdopodobnie o zespół kataleptyczny). W stanie kataleptycznym ptaki utrzymują równowagę siedząc na ruchomej podstawie, a podrzucone w powietrze lecą, po czym na ziemi popadają zaraz w stan bezruchu. Jest to dobra ilustracja zasady, że w katalepsji cierpi napęd psychoruchowy, a nie czynności odruchowo-automatyczne. Doświadczenia z żółcią osobników w 6 mies. po ustąpieniu żółtaczki dają wyniki ujemne. Podgrzanie żółci kataleptogennej w ciągu 10 min. do 1000 usuwa tę właściwość. Nie posiadają też jej: sok trzustkowy, żółć pobrana w rzeźni z woreczka żółciowego, sole żółciowe, barwniki żółciowe i bilirubina, cholesteryna. [podobne: przychodnia medyk rzeszów, medis, kolonoskopia częstochowa ]

Tags: , ,

No Responses to “Przepajanie podstawy mózgu.”

  1. Zesty Dragon Says:

    z wyrostkiem nie ma żartów

  2. Kill Switch Says:

    [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu borówka amerykańska[...]

  3. Cross Thread Says:

    Jaki jest cel takich artykułów jak ten i kilka innych

Powiązane tematy z artykułem: kolonoskopia częstochowa medis przychodnia medyk rzeszów