Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Nerwice.

Posted in Uncategorized  by admin
June 23rd, 2018

Przed przystąpieniem do skreślenia obrazów klinicznych poszczególnych zespołów reaktywnych wyjaśnić trzeba, że nerwice należą do psychiatrii, a nie do neurologii, chociaż i neurolog, i internista, i każdy inny lekarz wciąż się z tymi zagadnieniami styka i musi znać dobrze klinikę psychonerwic. Pojęcie choroby psychicznej jest więc najogólniejsze. Dzielimy je ze względów praktycznych na choroby umysłowe (psychoses), tj. takie, które upośledzają czynności umysłu w ścisłym znaczeniu oraz na psychonerwice (neuroses), które pozostawiają umysł, intelekt nienaruszony. O ścisłości naukowej w tym podziale nie może być mowy. Histeria np. jest zespołem psychonerwicowym, ale czasem doprowadza i do psychozy. Nerwica natręctw rozgrywa się bez względu na jej przyczyny w sferze czynności myślowych. Trzeba tu zresztą wtrącić zastrzeżenie, że w ciężkiej nerwicy natręctw pneumoencefalografia ujawnia nierzadko zaniki kory mózgowej. Zespoły reaktywne czasem bywają psychozami, czasem nerwicami. Łączy je z ostrymi zespołami psychotycznymi: ostrość i czynnościowość. Jeżeli w praktyce wyodrębniamy często nerwice spośród chorób psychicznych, tak jak gdyby chodziło tu tylko o nerwy to czynimy to przez ludzki wzgląd na chorego i jego rodzinę, którym sprawia przykrość, a nawet w naszych warunkach wyrządza życiową szkodę przyznanie się do choroby psychicznej. W oczach nieuświadomionego ogółu choroba psychiczna wciąż jeszcze dyskwalifikuje, podczas gdy choroba nerwowa nie. [przypisy: wyposażenie taktyczne, tworzenie stron internetowych w sosnowcu, Mechanik wśród części samochodowych ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: Mechanik wśród części samochodowych tworzenie stron internetowych w sosnowcu wyposażenie taktyczne