Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Przed przystapieniem do skreslenia obrazów

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przed przystąpieniem do skreślenia obrazów klinicznych poszczególnych ze- społów reaktywnych wyjaśnić trzeba, że nerwice należą do psychiatrii, a nie do neurologii, chociaż i neurolog, i internista, i każdy inny lekarz wciąż się z tymi zagadnieniami styka i musi znać dobrze klinikę psychonerwic. Pojęcie “choroby psychicznej” jest więc naj ogólniejsze. Dzielimy je ze względów praktycznych na “choroby umysłowe” (psychoses), tj. takie, które upośledzają czynności umysłu w ścisłym znaczeniu oraz na psychonerwice (neuroses), które pozo- stawiają umysł, intelekt nienaruszony. O ścisłości naukowej w tym podziale nie może być mowy. Histeria np. jest zespołem psychonerwicowym, ale czasem doprowadza i do psychozy. Nerwica natręctw rozgrywa się bez względu na jej przyczyny w sferze czynności myślo- wych. Trzeba tu zresztą wtrącić zastrzeżenie, że w ciężkiej nerwicy natręctw pneumoencefalografia ujawnia nierzadko zaniki kory mózgowej. Zespoły reak- tywne czasem bywają psychozami, czasem nerwicami. Łączy je z ostrymi ze- społami psychotycznymi: ostrość i-czynnościowość. Jeżeli w praktyce wyodręb- niamy często nerwice spośród chorób psychicznych, tak jak gdyby chodziło tu tylko o “nerwy” to czynimy to przez ludzki wzgląd na chorego i jego ro- dzinę, którym sprawia przykrość, a nawet w naszych rvarunkach wyrządza życiową szkodę przyznanie się do choroby psychicznej. W oczach nieuświado- mionego ogółu choroba psychiczna wciąż jeszcze dyskwalifikuje, podczas gdy choroba nerwowa nie. [przypisy: , olej do włosów, krem neutrogena, odżywki do rzęs ]

Tags: , ,

Comments are closed.