Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Parafrenia.

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Przebieg i rokowanie. Parafrenia przebiega przewlekle. Jest to choroba raczej, wieku podeszłego, najczęściej rozpoczyna się między 40 a 60 r.ż. Do czasu wprowadzenia do lecznictwa psychiatrycznego largaktylu parafrenia uchodziła za psychozę nieuleczalną. Samorzutnie lub pod wpływem leczenia dawnymi sposobami ustępują tylko zespoły parafreniczne stanowiące powikłanie organicznych chorób mózgu. Wstrząsy elektryczne, elektronarkoza, insulinoterapia dawały co najwyżej złagodzenie objawów, i to przemijające. Rokowanie poprawiło się radykalnie z chwilą wprowadzenia largaktylu, za pomocą którego zarówno przewlekła parafrenia, jak i nawarstwione na procesach organicznych mózgu zespoły parafreniczne ulegają w ciągu kilku dni praktycznemu wyleczeniu. Ustępują omamy i urojenia, pozostaje co najwyżej psychosis residualis, po czym za pomocą dawek podtrzymujących wynik leczniczy utrwalamy. Rozpoznanie i zróżnicowanie. Zasadnicze trudności nastręcza fakt, że nie wszyscy psychiatrzy uznają odrębność parafrenii i schizofrenii paranoidalnej. Opis obrazu klinicznego parafrenii w piśmiennictwie nie zawsze jest jednaki. Niektórzy do parafrenii zaliczali obrazy kliniczne z absurdalno-fantastycznymi urojeniami i z omamami wzrokowymi. Trudno ustalić; skąd powstały te nieporozumienia. Stoimy na stanowisku, że parafrenia różni się od schizofrenii paranoidalnej brakiem rozpadu struktury osobowości, dobrze zachowanym życiem uczuciowym, nienagannie zachowaną uczuciowością wyższą oraz logiczną systematyzacją urojeń przy braku skłonności do przejścia w otępienie. W nieleczonych przypadkach lekko postępujący przebieg parafrenii przypisywano zazwyczaj szkodliwym wpływom środowiska zakładowego. Jeżeli opisywano przypadki, które z biegiem czasu przechodziły w otępienie schizofreniczne, to być może chodziło o błędy rozpoznania. Na tych przypadkach w każdym razie opierają się przeciwnicy pojęcia parafrenii, którzy psychozę tę zaliczają po prostu do schizofrenii paranoidalnej. Nowoczesne lecznictwo psychiatryczne dostarczyło dwojakiego rodzaju argumentów ex juvantibtls atoue exrfnon juvantibus na korzyść odrębności parafrenii. O ile zespół paranoidalny reaguje dość dobrze na leczenie wstrząsowe, to parafrenia jednak nie. Z drugiej strony largaktyl usuwa objawy parafreniczne bez pozostawienia ubytków, podczas gdy wyleczona largaktylem schizofrenia paranoidalna zdradza zawsze typowe ubytki charakterologiczne, intelektualne i afektywne. [patrz też: przychodnia medyk rzeszów, medis, kolonoskopia częstochowa]

Tags: , ,

No Responses to “Parafrenia.”

 1. Tomasz Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu gorzka czekolada[...]

 2. Krystian Says:

  Wyrostek może obecnie jest nic wielkiego

 3. Bruno Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do optyk[...]

 4. Milan Says:

  Prosze nie wprowadzac ludzi w blad

 5. Maja Says:

  Article marked with the noticed of: diety[...]

 6. Speedwell Says:

  sprawdza się u mnie modrzew dahurski i piję

Powiązane tematy z artykułem: kolonoskopia częstochowa medis przychodnia medyk rzeszów