Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Programy pomocy dla pacjentów firm farmaceutycznych – pomoc dla pacjentów i zysków ad

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Teoria ekonomii przewiduje, że jeśli popyt na pacjenta stanie się mniej wrażliwy na ceny, producenci leków opatentowanych odpowiedzą, ustalając wyższe ceny. Istnieją dowody na poparcie tej teorii. W 1989 r. Niemcy zaczęły wymagać od pacjentów płacenia wyższych kosztów za leki, których ceny przekraczają ceny podobnych leków. Po wdrożeniu tej polityki ceny leków spadły o 10 do 26% .3 Związek między wyjściowymi kosztami pacjentów a cenami leków przedstawia scenariusz kurczę i jaja : czy wysokie ceny powodują, że programy pomocy pacjentom są konieczne, lub czy programy pomocy pacjentom prowadzą do wyższych cen. Odpowiedź jest trochę oboma. Biuro Generalnego Inspektora Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej (DHHS) ostrzega, że programy pomocy pacjentom mogą naruszać federalną ustawę antyodchodzącą, zapewniając wynagrodzenie , które nielegalnie indukuje konsumpcję usług.4 DHHS zabrania pacjentom- programy pomocowe powiązane z producentem farmaceutyków w zakresie dotowania kosztów ponoszonych przez beneficjentów za leki podawane lekarzom objęte świadczeniami Medicare w części B i lekami na receptę objętymi świadczeniami z części D. Zakaz ten odzwierciedla wymóg, aby szpitale i lekarze podjęli rozsądny wysiłek w celu zebrania współubezpieczenia od beneficjentów Medicare.
Prywatne fundacje mogą udzielać pomocy z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń. Na przykład, fundacje nie mogą tak bardzo zdefiniować swojej docelowej populacji pacjentów, że skutecznie przeznaczają wszystkie swoje fundusze na produkt jednego producenta. Producenci mają prawo wnosić wkład i kierować pacjentów do fundacji, które zapewniają pomoc, a wielu z nich to robi. Producenci mogą również udzielać pomocy beneficjentom części D poza programem; składki nie mogą być wliczane do kosztów ponoszonych przez beneficjentów w związku z osiągnięciem progu wartości D w ramach D.
Podobnie jak Medicare, prywatni ubezpieczyciele próbowali zniechęcić do uczestnictwa w programach pomocy dla pacjentów, choć przy znacznie mniejszym powodzeniu. Sędziowie oddalili pozwy wniesione przez ubezpieczycieli przeciwko producentom leków, odrzucając twierdzenie, że programy pomocowe oferują nielegalne łapówki dla pacjentów.
DHHS wysłał mieszane sygnały o tym, czy programy pomocy pacjentom mogą zapewnić pomoc pacjentom zapisanym w planach sprzedawanych na nowych giełdach ubezpieczeń zdrowotnych. Sekretarz DHHS, Kathleen Sebelius, napisała w październiku 2013 r., Że plany wymiany nie są federalnymi programami zdrowotnymi, 5 co oznacza, że producenci farmaceutyczni mogą pomagać osobom zapisanym na giełdę, nie ryzykując oskarżenia zgodnie ze statutem anti-kickback. Jednak DHHS zniechęciło szpitale i innych dostawców do płacenia składek lub innych zobowiązań z tytułu podziału kosztów dla zarejestrowanych na giełdzie. Producenci leków i grupy wsparcia pacjentów poszukują wyjaśnień od DHHS na temat legalności programów pomocy pacjentom świadczących pomoc dla zarejestrowanych świadków.
Biorąc pod uwagę wysokie koszty wielu nowych leków, podejście DHHS do programów pomocy pacjentom uderzy w wielu ludzi jako zimne i niewrażliwe, ale uważam, że DHHS ma absolutną rację, ograniczając zakres tych programów. Programy pomocy pacjentom pomagają poszczególnym pacjentom, ale wiążą się z ukrytymi kosztami dla ubezpieczycieli i podatników
[więcej w: lekarz medycyny pracy warszawa centrum, przychodnia medyk rzeszów, medis ]

Tags: , ,

No Responses to “Programy pomocy dla pacjentów firm farmaceutycznych – pomoc dla pacjentów i zysków ad”

  1. Stefan Says:

    Nie ufam lekarzom

  2. Marta Says:

    [..] Odniesienie w tekscie do drogeria kosmetyczna[...]

  3. Midnight Rambler Says:

    Chcesz jeść zdrowo – nie kupuj w marketach

Powiązane tematy z artykułem: lekarz medycyny pracy warszawa centrum medis przychodnia medyk rzeszów