Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘zagęszczanie rzęs’

Parafrenia rózni sie od paranoi”

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Parafrenia różni się od paranoi” obecnością omamów, a ponadto, jak niektórzy podnoszą, lekko postępującym przebiegiem, pa- ranoja bowiem po wielu latach traci na napięciu afektywnym. Różne zagadnienia sporne trudno jest statystycznie rozstrzygnąć, gdyż jest to choroba równie rzadka jak paranoja, ponadto nie wszyscy uznają tę jednostkę. W psychiatrii radzieckiej zdobyła ona sobie stanowisko odrębne (Gurewicz, 1949; Gilarowski, 1954). Zapobieganie. Nie znamy przyczyn parafrenii, tym samym nie możemy sku- tecznie zapobiegać psychozie. Natomiast zapobiegawcze zwalczanie zespołów para- frenicznych Jest zadaniem wdzięczniejszym, pokrywa się bowiem z zapobieganiem i leczeniem czynników uszkadzających organicznie mózg i stwarzających tym samym podłoże dla parafrerncznych powikłań psychotycznych. Dla przykładu przytoczyć można ostrą omarnicę alkoholową. Nie będzie psychoz alkoholowych, gdy usuniemy z życia napoje wyskokowe. Leczenie parafrenii jest obecnie zadaniem bardzo wdzięcznym. Nie wystarczy tu jednak zastosować u chorego duże leczenie larg akty lem. Po ustąpieniu omamów i urojeń potrzebna jest intensywna psychoterapia, polegająca na rozumowej per- swazji, której zresztą chorzy .chętnie się poddają. Potem w ciągu. roku i dłużej chory musi bez przerwy zażywać male dawki largaktylu. W razie nawrotu wystarczy dawkę dzienną podwyższyć. Zazwyczaj wystarczy dawka dzienna ok. •100 mg. Na- wroty zdarzają się z zasady w przypadkach, w których chory samowolnie przerwał zażywanie leku. [przypisy: , zagęszczanie rzęs, oczyszczanie organizmu, poradnia psychologiczna kielce ]

Comments Off

Posts Tagged ‘zagęszczanie rzęs’

Parafrenia rózni sie od paranoi”

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Sprawa chorobowa szerzy się szybko na coraz nowe części płuc bez zwolnień, natomiast oszczędza zwykle opłucną. Plwocina bywa początkowo śluzowo-ropna, zielonawa, z czasem gdy nastąpi serowacenie i rozpad, staje się ropiasta, żółtawa i od czasu do czasu zawiera domieszkę krwi. Drobnowidowo stwierdza się w niej , obfite ciałka ropne, włókna sprężyste i nieraz już w początkowym okre- sie prątki gruźlicy nawet w dużej liczbie. Czasami Jednak prątki można wykryć dopiero w okresie późniejszym. Już w początkowym okresie choroby bardzo często uderza wybitne przyśpieszenie tętna dochodzące do 120 i więcej i utrzymujące się przez cały czas choroby. W miarę osłabienia serca na tle zatrucia oraz gorączki tętno staje się coraz miększe i mniejsze i pojawia się sinica twarzy, rąk i stóp. Chorzy szybko bledną, chudną i marnieją. Bardzo często w moczu stwierdza się dodatki odczyn Ehrlicha. Stan psychiczny chorych nie ulega zazwyczaj zmianie na gorsze aż do końca życia, przeciwnie optymizm co do pomyślnego zejścia cho- roby jest znamienny dla tych chorych. Badanie radiologiczne wykrywa w początkowym okresie choroby niewyraźne zacienienia, lecz nie zawsze, gdyż rozedma ogólna maskuje nieraz nawet większe ogniska. W późniejszym okresie zacienienia stają się większe i mogą pojawić się jamy. Zmiany dotyczą obu płuc i są liczniejsze w górnych ich częściach. W przypadkach o bardzo ostrym przebiegu zgon następuje już w 3-4 tygodniu. Częściej choroba przeciąga się kilka miesięcy, 3-4, czasem do 1 roku. Najrzadziej spostrzega się powolne zejście w prze- wlekłą postępującą gruźlicę płuc. Zgon następuje wskutek ogólnego wyniszczenia ustroju, niekiedy wśród objawów gruźliczego zapalenia opon mózgowych, ostrej gruźlicy prosówkowej lub wskutek obfitego krwotoku płucnego. Często też kła- dzie kres ży.ciu samorodna odma płucna, powstająca, gdy jama w płucu przebije się do jamy opłucnej, czemu sprzyja brak odczynu łącznotkan- kowego w płucach. [patrz też: , zagęszczanie rzęs, olej kokosowy, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]

Comments Off