Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego’

Terapie wspomagane lekami – walka z epidemią przedawkowania opioidów

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Wskaźnik zgonów z powodu przedawkowania opioidów na receptę w Stanach Zjednoczonych wzrósł ponad czterokrotnie w latach 1999-2010 (patrz wykres), znacznie przekraczając łączną liczbę zgonów spowodowanych przedawkowaniem kokainy i heroiny.1 W samym 2010 r. Opioidy na receptę uczestniczyły w 16651 zgonach z przedawkowania , podczas gdy heroina była zamieszana w 3036 r. Około 82% zgonów z powodu opioidów na receptę i 92% z powodu heroiny zostały sklasyfikowane jako niezamierzone, a pozostała część przypisywano głównie samobójstwu lub nieokreślonemu zamiarowi . Zwiększyły się również znacznie liczby wizyt w oddziałach ratunkowych i przyjęciach na temat uzależnień od leków związanych z opioidami na receptę. W 2007 r. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego’

Terapie wspomagane lekami – walka z epidemią przedawkowania opioidów

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Co najważniejsze, sieci dają ubezpieczycielom możliwość wpływania na negocjacje z dostawcami na temat stawek zwrotu. Ubezpieczyciele polegają raczej na zagrożeniu wykluczeniem niż na faktycznym ograniczeniu swoich sieci – dostawcy, którzy nie stoją w obliczu zagrożenia wykluczeniem, mają niewielki powód do złagodzenia swoich żądań dotyczących wyższych cen. Ponieważ dostawcy konsolidują się w duże systemy opieki zdrowotnej, wyłączne sieci zapewnią ubezpieczycielom jedyny sposób na ograniczenie wzrostu stawek płatności. Przesuwając siłę przetargową na dostawców, przepisy CMS dotyczące adekwatności sieci mogą prowadzić do wyższych zwrotów, składek ubezpieczeniowych, a ostatecznie kosztów dla podatników. Przepisy te mogą przyczynić się do dalszej konsolidacji, ponieważ niezależni lekarze i mniejsze szpitale starają się negocjować pod parasolem systemów must have . Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego’

Terapie wspomagane lekami – walka z epidemią przedawkowania opioidów

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Takie strategie bezpośrednio przynoszą korzyść lekarzowi-odbiorcy zamiast instytucji szkoleniowej. Ewentualnie, jeśli obecny system szkoleniowy nie przygotowuje mieszkańców odpowiednio do stosowania strategii zespołowej lub do odpowiedniego skoncentrowania się na poprawie wyników opieki zdrowotnej, środki GME mogą być ukierunkowane na działania ukierunkowane na te cele, z odpowiednimi wskaźnikami weryfikującymi wyniki szkolenia. . Innym uzasadnieniem często przyznawanym federalnym funduszom pobytowym jest to, że zapewnia szpitale, które traktują ubogie populacje potrzebną infiltracją finansową. Jednak dzięki ustawie o przystępnej cenie, która zapewnia ochronę wielu biednym i o niskich dochodach Amerykanom, którzy wcześniej nie byli ubezpieczeni, uzasadnienie to jest znacznie słabsze niż w przeszłości. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego’

Terapie wspomagane lekami – walka z epidemią przedawkowania opioidów

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Na przykład podczas niedawnego niedoboru soli fizjologicznej Szpital Północno-Wirginyjski opublikował zakupione w koalicji skrzynkę z katastrofami dożylnych płynów do szpitali członkowskich w celu ich natychmiastowego użycia, co spowodowało potrzebę restrykcyjnych środków ochronnych. Wiele szpitali zapewniało dostawcom wskazówki dotyczące stosowania alternatywnych krystaloidów lub mniejszych worków, kładąc nacisk na nawadnianie jamy ustnej, żywienie dojelitowe i skrócony czas postu, jeśli to tylko możliwe. Polityki te są często udostępniane innym instytucjom oraz poprzez sieci opieki zdrowotnej i koalicje reagowania, co skutkuje spójnymi praktykami ogólnospołecznymi. Odzyskiwanie powinno rozpocząć się nawet w odpowiedzi organizacji na niedobór, poprzez uzupełnienie zużytych awaryjnych dostaw, w celu przywrócenia obiektu do zwykłych praktyk, jeśli nie lepszych. Na przykład przegląd retrospektywny może doprowadzić do podjęcia decyzji o zwiększeniu ilości kopii zapasowych w przypadku krytycznych materiałów eksploatacyjnych, gdy nie ma ich zbyt mało lub o skorygowaniu planów podobnych zdarzeń w przyszłości. Read the rest of this entry »

No Comments »

« Previous Entries