Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘wyposażenie taktyczne’

Wpływ i ewolucja Medicare Część D

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Minęło 10 lat, odkąd ustawa o lekach, ulepszeniach i modernizacji na receptę Medicare została podpisana przez prezydenta George a W. Busha, a 8 lat od jej założenia – nowa zasiłek Medicare na lekarstwa (część D) – został wdrożony. Krytyka podczas wdrażania części D – powołując się na słabą komunikację z beneficjentami, błędy w komputerach, skomplikowane wybory dotyczące planu i obawy o koszty – są uderzająco podobne do tych, które są obecnie wyrażane w sprawie ustawy Affordable Care Act (ACA). Mimo to Medicare Part D z powodzeniem rozszerzyła korzyści w zakresie narkotyków na miliony beneficjentów i poprawił dostęp do leków po niższych niż oczekiwano kosztach. Część D stawia jednak wyzwania, a decydenci nadal modyfikują różne aspekty programu. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘wyposażenie taktyczne’

Wpływ i ewolucja Medicare Część D

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Takie strategie bezpośrednio przynoszą korzyść lekarzowi-odbiorcy zamiast instytucji szkoleniowej. Ewentualnie, jeśli obecny system szkoleniowy nie przygotowuje mieszkańców odpowiednio do stosowania strategii zespołowej lub do odpowiedniego skoncentrowania się na poprawie wyników opieki zdrowotnej, środki GME mogą być ukierunkowane na działania ukierunkowane na te cele, z odpowiednimi wskaźnikami weryfikującymi wyniki szkolenia. . Innym uzasadnieniem często przyznawanym federalnym funduszom pobytowym jest to, że zapewnia szpitale, które traktują ubogie populacje potrzebną infiltracją finansową. Jednak dzięki ustawie o przystępnej cenie, która zapewnia ochronę wielu biednym i o niskich dochodach Amerykanom, którzy wcześniej nie byli ubezpieczeni, uzasadnienie to jest znacznie słabsze niż w przeszłości. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘wyposażenie taktyczne’

Wpływ i ewolucja Medicare Część D

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Silne skoncentrowanie się na pomiarach jakości przez decydentów, organizacje pozarządowe i podmioty finansujące dodatkowo pobudziłoby innowacje w tym obszarze. Wreszcie ustalenie priorytetów jakości wymagałoby rozwiązania jednego z największych wyzwań dla wszystkich: odporności na zmiany. Poprawa jakości wymaga od usługodawców i decydentów zidentyfikowania własnych słabości i zajęcia się nimi bezpośrednio. Niewiele organizacji opieki zdrowotnej jest przyzwyczajonych do tego rodzaju samooceny, a większość z nich na ogół nie jest nagradzana za uznanie braków. Rzeczywiście, w krajach, które w dużej mierze polegają na międzynarodowych darczyńcach w celu wsparcia usług opieki zdrowotnej, darczyńcy koncentrowali się głównie na metrykach dostępu (np. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘wyposażenie taktyczne’

Wpływ i ewolucja Medicare Część D

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

W przeciwieństwie do niedoborów w krajach rozwijających się, które często są przypisywane brakom w finansowaniu, niedobory USA są w dużej mierze spowodowane problemami z produkcją i podażą. Nowojorski program gruźlicy jest również znacznie ograniczony przez wysokie koszty leków na gruźlicę. Nowy 12-dawkowy, raz w tygodniu reżim izoniazydu i rifapentyny w leczeniu zakażenia gruźlicą ma duży potencjał zwiększenia odsetka osób kończących leczenie. Koszt rifapentyny spowodował jednak, że trudno jest rozszerzyć ten program. Pomimo niedawnego obniżenia ceny rifapentyny, koszt 12-dawkowego schematu izoniazyd-rifapentyna jest czterokrotnie większy od 9-miesięcznego izoniazydu, standardowego schematu leczenia. Read the rest of this entry »

No Comments »

« Previous Entries