Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘wyposażenie stajni’

Legalność opóźniania kluczowych elementów ACA cd

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Do pewnego stopnia gotowość prezydenta do przeciwstawienia się prawnym granicom jest zrozumiałą, a nawet przewidywalną odpowiedzią na trudności związane z wprowadzeniem złożonej ustawy w toksycznym i wysoce spolaryzowanym środowisku politycznym. Niechęć Kongresu do konstruktywnej współpracy z Białym Domem w celu ulepszenia ACA zwiększyła presję na administrację, aby zdecydowanie awansować, aby poradzić sobie z wyzwaniami, które nieuchronnie pojawiają się podczas wdrażania ogromnego – i niezwykle ważnego – programu federalnego. Opóźnienia stały się jednak niepokojącym precedensem. Jest mało prawdopodobne, aby zostały zaskarżone w sądzie – nikt nie ma podstaw do wszczęcia postępowania w sprawie opóźnień pracodawcy, a żaden ubezpieczyciel nie uznał za stosowne zakwestionować jak to, zachować . Jednak przyszła administracja, mniej życzliwa dla ACA, mogłaby powoływać się na opóźnienia jako precedens dla odmowy egzekwowania innych przepisów, których nie lubi, w tym przepisów, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania prawa. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘wyposażenie stajni’

Legalność opóźniania kluczowych elementów ACA cd

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Minęło 10 lat, odkąd ustawa o lekach, ulepszeniach i modernizacji na receptę Medicare została podpisana przez prezydenta George a W. Busha, a 8 lat od jej założenia – nowa zasiłek Medicare na lekarstwa (część D) – został wdrożony. Krytyka podczas wdrażania części D – powołując się na słabą komunikację z beneficjentami, błędy w komputerach, skomplikowane wybory dotyczące planu i obawy o koszty – są uderzająco podobne do tych, które są obecnie wyrażane w sprawie ustawy Affordable Care Act (ACA). Mimo to Medicare Part D z powodzeniem rozszerzyła korzyści w zakresie narkotyków na miliony beneficjentów i poprawił dostęp do leków po niższych niż oczekiwano kosztach. Część D stawia jednak wyzwania, a decydenci nadal modyfikują różne aspekty programu. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘wyposażenie stajni’

Legalność opóźniania kluczowych elementów ACA cd

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Kolejnym argumentem było to, że raport nie rozprasza kobiet, ale zastanawiamy się, jak uniknąć niepokojących kobiet, biorąc pod uwagę dostępne dowody. Szwajcarska Rada Lekarska działa pozarządowo, a jej zalecenia nie są prawnie wiążące. Dlatego nie jest jasne, czy raport będzie miał wpływ na politykę w naszym kraju. Mimo że Szwajcaria jest małym krajem, istnieją znaczne różnice między regionami, a kantony francusko-włoskojęzyczne są bardziej przychylne programom badań przesiewowych niż niemieckojęzyczne kantony – wyniki sugerują, że czynniki kulturowe muszą być brane pod uwagę . Jedenaście z 26 szwajcarskich kantonów prowadzi systematyczne programy badań mammograficznych dla kobiet w wieku 50 lat i starszych; dwa z tych programów zostały wprowadzone dopiero w ubiegłym roku. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘wyposażenie stajni’

Legalność opóźniania kluczowych elementów ACA cd

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Internet w coraz większym stopniu redefiniuje sposoby interakcji ludzi z informacjami dotyczącymi ich zdrowia. Pew Internet Project szacuje, że ponad połowa wszystkich Amerykanów szukała informacji na temat zdrowia online w 2013 r., Głównie za pośrednictwem wyszukiwarek takich jak Google i strony internetowe, takie jak Wikipedia i WebMD. W erze cyfrowej zaangażowanie się w nowe media oferuje niespotykaną możliwość, aby specjaliści medyczni i służby zdrowia mogli znaleźć potrzebne informacje i interaktywnie skontaktować się z pacjentami i ich sieciami wsparcia. Jedną z dziedzin, w których zdolności te mogą mieć dalekosiężne skutki, które obecnie nie są zdefiniowane, jest bezpieczeństwo leków. Wraz ze wzrostem ilości informacji związanych ze zdrowiem w Internecie pojawiły się ważne pytania. Read the rest of this entry »

No Comments »

« Previous Entries