Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘wózki dziecięce’

Twierdzenie niektórych autorów, jakoby miesnie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Twierdzenie niektórych autorów, jakoby mięśnie w katalepsji woskowatej po- siadały tego rodzaju właściwość, że zanikają prawidłowe oscylacje, tak iż nie ma . zmęczenia, nie jest ścisłe. Oscylacje są zachowane, a uniesiona kończyna, prędzej czy później powoli opada. Czasem widać, że chory po pewnym czasie na nowo ją podnosi. Badania elektromiograficzne wykazały obecność w katalepsji sztywnej z negatywizmem czynnym takich samych prądów czynnościowych jak przy skur- czach dowolnych, lecz odmiennych niż w przykurczach pochodzenia pozapiramido- wego, Można też elektromiograficznie odróżnić przykurcz histeryczny od negaty- wizmu kataleptycznego. W tym ostatnim, jeżeli np. zginamy przedramię wobec ramienia, a potem nagle ruch odwrócimy, to prądy czynnościowe idą dalej zgodnie z dalszym skurczem mięśnia dwugłowego, który ujawnia czynny negatywizm. Nato- miast w przykurczu histerycznym jest pewna celowość, mianowicie mięsień kurczy się tylko o tyle, o ile to potrzebne dla utrzymania wybranego ułożenia kończyny. Stwierdzono, że katalepsja bulbokapninowa przebiega ze skurczem naczyń krwio- nośnych mózgowych. Usiłowano przez zastosowanie folikuliny, która rozszerza na- czynia krwionośne mózgu, znieść objawy kataleptyczne, jednakże bezskutecznie. Działanie kataleptogenne zdaje się być więc natury toksycznej. Poza bulbokapniną pewne działanie tego rodzaju, jak z wszystkich doświadczeń wynika, przypisać można właściwie tylko wątrobowo-jelitowym jadom przewodu pokarmowego. Mimo przeciwstawności katalepsji woskowatej i katalepsji sztywnej trak- tować trzeba obydwa te zespoły jak jeden. W praktyce widzimy nierzadko, jak nagle jeden przechodzi w drugi. Obydwa też wyrastają ze wspólnego podłoża etiologicznego. [przypisy: , kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, odżywki do rzęs, wózki dziecięce ]

Comments Off

Posts Tagged ‘wózki dziecięce’

Twierdzenie niektórych autorów, jakoby miesnie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Opalski opisał zespół, który zaliczył do nerwic wegetatywnych, polegający na: a) objawach sympatykotonil (napady bicia serca, tętnienia w jamie brzusznej, czasem chwilowy wzrost ciśnienia krwi, ściskanie w żołądku aż do niemożności przyj- mowania pokarmów), b) objawach raczej przywspółczulnych (napadowe wydzielanie nadmiernej ilości moczu z częstym parciem), t) napadowych zaburzeniach akomodacji, występujących i mijających ostro, u) rytmicznych migotaniach w polu widzenia i mroczkach, v) zaburzeniach błędnikowych w postaci zawrotów głowy, w) napadach osłabień, prowadzących do krótkotrwałego bezwładu, x) napadach gwałtownego lęku z uczuciem zbliżającej się śmierci lub grożącej utraty przytomności. Przebieg choroby ma raczej cechy organiczne, choroba zaczyna się nagle po go- rączce, trwa długo, mija stopniowo, sugestia nie odgrywa w leczeniu tych przypad- ków najmniejszej roli, brak dziennych wahań stanu, cechujących wiele prawdzi- wych postaci nerwic, brak cech kapryśności nerwicowej, tak, że jest możliwość wy- biórczej lokalizacji procesu, który może jest zapaleniem mózgu (encephalitis) lub uszkodzeniem o innym charakterze (encephalosis). Zespól opisany przez Opalskiego jest więc tylko podobny do nerwicy. O roli czynnika reaktywnego nie ma tutaj nawet mowy. Z tego wniosek, że sprawę podłoża histopatologicznego nerwic musimy pozostawić przyszłym badaniom. [hasła pokrewne: , artykuły fryzjerskie, wózki dziecięce, Prywatne przedszkole Kraków ]

Comments Off

« Previous Entries