Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘witamina b6’

Klasyfikacja Sterlinga tak jak Turban-Gerhardtowska

Posted in Uncategorized  by admin
February 15th, 2018

Klasyfikacja Sterlinga tak jak Turban-Gerhardtowska za podstawę podziału przewlekłych suchot płuc bierze rozległość zmian w płucach. Zmiany cechujące suchoty płuc rozpoczynające się (phthisis pulmonum chronica incipiens) są w niej te same jak w pierwszym okresie Turbana; zm.iany, zaliczane do suchot płuc rozwiniętych (phthisis pulmonum chro- nica declarata) te same, które Turban odnosi do drugiego okresu, wreszcie zmiany w rozpadowych suchotach płuc (phthisis pulmonum chro- nica consumptiva) odpowiadają przestrzennie trzeciemu okresowi Tur- bana. W przeciwieństwie do klasyfikacji Turban-Gerhardta, klasyfikacja Sterlinga podkreśla przede wszystkim przebieg choroby odróżniając postaci ostre i przewlekłe, a wśród przewlekłych w postaci rozpoczynających się suchot – postać jawną (tuberculosis manifesta), objawiającą się ograniczonym ogniniem gruźliczym w płucu (tuberculosis occulta), którą cechują objawy ogólne, pozwalające rozpo- znać gruźlicę, chociaż na razie nie można wykryć siedziby zmian grużli-. czych w płucach. W postaci jawnej rozpoczynających się suchot płuc oraz w suchotach rozwiniętych i rozpadowych klasyfikacja Sterlinga uwzględnia dynamikę sprawy chorobowej, zaznaczając, czy zmiany są zahamowane (phthisis stationaris), czy też postępują ostro (phthisis pro- grediens acute) lub powoli (phthisis progrediens chronice) albo na od- wrót cofają się (phthisis pulmonum reqredienss, – żwykle powoli. W su- chotach rozwiniętych i rozpadowych uwzględnia się nadto charakter anatomiczno-patologiczny zmian, który może być bardziej włóknisty (phthisis pulmonum fibrosa), serowaty (phthisis pulmonum caseosa) lub, co bywa najczęściej, włóknisto-serowaty (phthisis pulmonum fibrosocaseosa). Z suchot płuc wyodrębnia się postać poronną itubercu- losis pulmonum abortiva), ,dawniej włączaną do rozpoczynających się suchot płuc, chociaż sprawa ta nie ma skłonności do dalszego rozwoju, oraz gruźlicę wygojoną (tubercuiosis pulmonum obsoieta}. W ten sposób klasyfikaja Sterlinga obejmuje w każdym przypadku nie tylko rozległość zmian, jak klasyfikacja Turban-Gerhardta, ale także ich domniemay charakter, skłonność rozwojową i przebieg. [więcej w: , witamina b6, deratyzacja warszawa, olejki do włosów ]

Comments Off