Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘usuwanie znamion laserem’

Leczenie bólu związanego z endometriozą za pomocą Elagolix, doustnego antagonisty GnRH

Posted in Uncategorized  by admin
June 9th, 2019

Endometrioza jest stanem przewlekłym, zależnym od estrogenu, który powoduje bolesne miesiączkowanie i ból miednicy. Elagolix, doustny, niepeptydowy antagonista uwalniający gonadotropiny (GnRH), w poprzednich badaniach powodował częściowe niemal całkowite zahamowanie estrogenów. Metody
Przeprowadziliśmy dwa podobne, podwójnie ślepe, randomizowane, 6-miesięczne badania fazy 3 (Elaris Endometriosis I i II [EM-I i EM-II]) w celu oceny wpływu dwóch dawek elagoliksu – 150 mg raz na dobę ( grupa dawkowania) i 200 mg dwa razy na dobę (grupa o wyższej dawce) – w porównaniu z placebo u kobiet z rozpoznaną chirurgicznie endometriozą i umiarkowanym lub ciężkim bólem związanym z endometriozą. Dwoma głównymi punktami końcowymi skuteczności były proporcje kobiet, które wykazywały kliniczną odpowiedź w odniesieniu do bolesnego miesiączkowania i odsetka, u których wystąpiła odpowiedź kliniczna w odniesieniu do niemęcznotowego bólu w miednicy po 3 miesiącach. Każdy z tych punktów końcowych mierzono jako znaczące klinicznie zmniejszenie oceny bólu i zmniejszone lub stabilne stosowanie ratunkowych środków przeciwbólowych, jak zapisano w codziennym dzienniku elektronicznym. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘usuwanie znamion laserem’

Leczenie bólu związanego z endometriozą za pomocą Elagolix, doustnego antagonisty GnRH

Posted in Uncategorized  by admin
June 9th, 2019

Jednorazowe płatności uzupełniające pomogłyby w uruchomieniu, a umowy o wystarczającym czasie trwania (od 3 do 5 lat) dałyby dostawcom czas na wdrożenie programu CCM i wprowadzenie korekt kursu wymaganych do uzyskania zwrotu z inwestycji. Bariery niefinansowe utrudniają również przyjmowanie CCM. W niedawnym dokumencie dotyczącym funduszu Commonwealth opisano niektóre wspólne cechy udanych programów zarządzania opieką4. CCM działa najlepiej, gdy menedżerowie opieki ściśle współpracują ze wszystkimi dostawcami opieki nad przydzielonymi pacjentami. Integracja dostawców behawioralnej opieki zdrowotnej jest szczególnie ważna, biorąc pod uwagę, że behawioralne problemy zdrowotne znacząco przyczyniają się do nadmiernego korzystania z usług opieki zdrowotnej wśród osób o wysokich kosztach.5
Chociaż zintegrowane systemy dostarczania są najlepiej umiejscowione, aby umożliwić ścisłą współpracę, większość podstawowej opieki nadal jest świadczona przez małe i średnie praktyki, które często działają we względnej izolacji. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘usuwanie znamion laserem’

Leczenie bólu związanego z endometriozą za pomocą Elagolix, doustnego antagonisty GnRH

Posted in Uncategorized  by admin
June 9th, 2019

Zbadanie niedoborów leków i ostatnich starań, aby je rozwiązać. Oświadczenie Douglasa Throckmortona, MD, zastępcy dyrektora ds. Programów regulacyjnych, Centrum ds. Oceny i Badań Narkotyków, Administracji Żywności i Leków, przed Podkomitetem ds. Zdrowia, Komisja Energii i Handlu, Izba Reprezentantów USA, 10 lutego 2014 r. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘usuwanie znamion laserem’

Leczenie bólu związanego z endometriozą za pomocą Elagolix, doustnego antagonisty GnRH

Posted in Uncategorized  by admin
June 9th, 2019

Nominalne cele ustawy o ochronie pacjenta i przystępnej cenie (ACA) – ochrona pacjentów i zapewnienie przystępności ubezpieczenia – często są sprzeczne: polityka promująca dostęp często zwiększa koszty. Jeśli ubezpieczenie zdrowotne jest zbyteczne, mniej klientów kupi ubezpieczenia na giełdach, a rząd federalny będzie musiał wydać więcej na dotacje dla tych, którzy to robią. W obliczu ograniczeń opartych na ACA dotyczących ich możliwości zmniejszania korzyści i zwiększania poziomów podziału kosztów, wielu ubezpieczycieli giełdowych zdecydowało się kontrolować koszty, oferując plany w wąskich sieciach dostawców. Zgodnie z niedawną analizą planów wymiany przez firmę konsultingową McKinsey and Company około 40% sieci planowych zostało sklasyfikowanych jako ultranokół lub wąskie , co oznacza, że zakontraktowały one z mniej niż 30% lub 70% odpowiednio szpitale w obszarze oceny planu.1 Sytuacja jest płynna. Niektóre plany sieci mogą się rozszerzać w miarę dojrzewania rynku giełdowego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘usuwanie znamion laserem’

Leczenie bólu związanego z endometriozą za pomocą Elagolix, doustnego antagonisty GnRH

Posted in Uncategorized  by admin
June 9th, 2019

HMO grupy lub personelu były bardziej skłonne do prowadzenia szeroko zakrojonych programów orientacyjnych dla nowych lekarzy niż sieć HMO IPA lub PPO. Podział ryzyka, płatności i zachęty finansowe
Tabela 3. Tabela 3. Procedury stosowane w planach opieki za wynagrodzeniem dla lekarzy. Dzielenie ryzyka z lekarzami było typowe dla obu typów HMO, ale rzadko występowało w PPO (tabela 3). Read the rest of this entry »

Comments Off

Next Entries »