Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘uprawnienia sep’

Przeciwskazania do leczenia stanowia: 1. przewlekle

Posted in Uncategorized  by admin
February 19th, 2018

Przeciwskazania do leczenia stanowią: 1. przewlekłe postaci gruźlicy płuc rozpadowo-serowate i włóknisto- serowate; w tych postaciach często powstaje oporność prątków gruźliczych na streptomycynę; 2. pierwotna zmiana gruźlicza; postać ta ma najczęściej przebieg ła- godny; stosowanie streptomycyny mogłoby spowodować strepto- mycynooporność prątków i przez to pozbawić możliwości leczenia streptomycyną w razie powstania w późniejszym czasie złośliwszej postaci gruźlicy; 3. lekkie postaci gruźlicy krwiopochodnej; 4. wczesny naciek o przebiegu łagodnym bez objawów rozpadu; 5. przypadki gruźlicy płuc z prątkami opornymi na streptomycynę, zwłaszcza z prątkami wymagającymi dla swego rozmnażania się streptomycyny; streptomycyna w tych przypadkach nie tylko nie wywiera dodatniego wpływu na zmiany w płucach, ale nieraz je pogarsza, gdyż szczepy prątków oporne na streptomycynę w obec- ności tego leku czasami rozmnażają się bardzo obficie; jaskrawym tego dowodem mogą służyć przypadki zserowaciałych węzłów chłon- nych szyi, które przy długotrwałym leczeniu streptomycyną przy- bierają przebieg wyżerający (fagedeniczny) nie spotykany w in- nych warunkach; 7. ropniaki opłucne gruźlicze; bezskuteczność leczenia streptomycyną zależy, prawdopodobnie od kwaśnego odczynu ropy gruźliczej. W czasie leczenia streptomycyną spostrzegano następujące objawy toksyczne: 1. zmiany skórne z uczulenia (pokrzywka, rumień, grudki i inne); 2. zaburzenia słuchu, które mogą dojść aż do głuchoty; 3. zaburzenia równowagi objawiające się przede wszystkim zawrotami głowy; 4. gorączkę; 5. zwiększenie liczby krwinek kwasochłonnych w krwi; 6. zaburzenia czucia na kończynach i na twarzy. [podobne: , kosmetyki organiczne, uprawnienia sep, Karmy dla psów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘uprawnienia sep’

Przeciwskazania do leczenia stanowia: 1. przewlekle

Posted in Uncategorized  by admin
February 19th, 2018

Jak dowodzą spostrzeżenia kli- niczne, gruźlica szerząca się przeważniedrogami chłonnymi oraz za pośrednictwem krwi ma zwykle obraz kliniczny odmienny, a przebieg znacznie łagodniejszy oraz wymaga innego leczenia niż. gruźlica płuc sze- rząca się drogą oskrzeli. Obraz anatomiczno-patologiczny zazwyczaj także jest inny. Wyjątki z tej zasady stojące naj prawdopodobniej w: związku ze zmianą sił odpornościowch ustroju zdarzają się, lecz samej- zasady nie obalają. Wychodząc z tych założeń odróżniam ze stanowiska praktycznegonastępujące postaci gruźlicy płuc: A. Ostra gruźlica płuc I. Postaci szerzące się głównie drogą oskrzeli: 1. Ostre zapalenie płuc serowate odoskrzelowe (bronchopneu– monia caseosa acuta). 2. Ostre zapalenie płuc serowate rozlane, czyli rzekomo pła– towe (pneumonia caseosa acuta diffusa s. pseudolobaris). II. Postaci szerzące się za pośrednictwem krwi: 1. Ostra gruźlica płuc prosówkowa (tuberculosis pulmonum.. miliaris acuta). 2. Zespół gruźliczy durowaty (typhobacillosis Landouzy). 3. Ostra gruźlica płuc nawałowa (tuberculosi« pulmonum acuta congestivll). B. Przewlekła gruźlica płuc: I. Postaci szerzące się przede wszystkim drogami chłonnymi: 1. Pierwotna zmiana gruźlicza (affectio tuberculosa primi- tiva). 2. Przewlekła gruźlica płuc płatowa pierwotna (tuberculosis pulmonum labaris chronica primitiva). 3. Gruźlica płuc przybrzeżna (corticopleuritis ·tuberculosa). II. Postaci szerzące się przeważnie za pośrednictwem k rw i: 1. Gruźlica płuc prosówkowa przewlekła (tuberculosis pul- monum miliaris chronica). 2. Gruźlica płuc prosówkowa ogniskowa (tuberculosis pulmo- num miLiaris discreta). 3. Gruźlica płuc włóknista zagęszczająca ograniczona (tuber- culosis pulmonum .fibrosa densa localisata). 4. Gruźlica płuc włóknista rozlana (tuberculosis pulmonum fibrosa diffusa). III. Postaci szerzące się przeważnie drogą oskrzeli: 1. Suchoty płuc pospolite (phthisis pulmonum communis). 2. Wtórne suchoty płuc (phthisis pulmonum uiceroso-jiorosa}, 3. Suchoty płuc nie postępujące z jamą (phthisis pulmonum cavitaria stationaris). IV. Postać szerząca się drogami krwionośnymi, chłonnymi i drogą oskrzeli: Suchoty płuc okresu pokwitania (phthisis pulmonum pub er- tatis). [więcej w: , badania psychologiczne, uprawnienia sep, Kabiny Sanitarne ]

Comments Off