Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘stomatologia Kraków’

Ostra halucynoza.

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Alkohol tylko z powodu swojego rozpowszechnienia uchodzi za jedyny czynnik etiologiczny. Znanym nam jest przypadek ostrej halucynozy wywołany narkozą eterową. Ten sam osobnik za drugim razem przeszedł taką samą psychozę pod wpływem alkoholu. W innym wreszcie przypadku obserwowaliśmy podobny obraz kliniczny, po zatruciu siarkowodorem. Podobnie jak o majaczeniu drżennym, tak i o ostrej halucynozie alkoholowej słyszy się czasem zdanie, że pojawić się ona może wskutek nagłej wstrzemięźliwości w piciu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘stomatologia Kraków’

Ostra halucynoza.

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

ZESPÓŁ KATALEPTYCZNY. W rozdziale o psychopatologii ogólnej przy omawianiu zjawisk wzmożenia obniżenia sugestywności wskazaliśmy na objawy katalepsji woskowatej i sztywnej. Objawy te od dawna wiązane nierozłącznie ze schizofrenią zostały wyosobnione z tego kręgu. Można je bowiem wywołać sztucznie hipnozą i środkami farmakologicznymi, o których za chwilę obszerniej będzie mowa, a ponadto zespoły te występują nierzadko w przebiegu wielu innych cierpień, także pod wpływem czynników reaktywnych. Prawdą jest tylko, że zespół katatoniczno-hipokinetyczny posiada szczególną właściwość pociągania za sobą objawów kataleptycznych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘stomatologia Kraków’

Ostra halucynoza.

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Aby podkreślić psychiczną naturę reakcji nerwicowych, używa się często miana “psychonerwica” na oznaczenie nerwicy. Miano to zwalczają ostro meta- fizycy mechanistyczni. Obecnie wiemy, że dodatek “psycho-” oznacza tu rolę wyższych czynności nerwowych nawet w stanach, w których jedyną na pozór rolę zdaje się odgrywać układ roślinny. Miana “nerwica” i “psychonerwica” obecnie używamy jako synonimów. Nie dzielimy też nerwic na wegetatywne i inne. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘stomatologia Kraków’

Ostra halucynoza.

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Konorski, omawiając te doświadczenia, wyraża się jak następuje: “Zespół objawów występujących w danym konkretnym przypadku nerwicy zależy nie tylko od aktualnie działających czynników patogennych oraz od “konstytucji” nerwowej osobnika, ale również od przeszłych doświadczeń, tj. od takich obronnych odruchów warunkowych, które były u tego osobnika kiedyś wytworzone, lecz w normalnym jego stanie pozostawały zahamowane”. W ciężkich nerwicach doświadczalnych psy chorują również pod względem somatycznym: wskutek utraty łaknienia spada ich waga ciała, obniża się ich odporność na zakażenie, sierść traci połysk i przerzedza się, pojawiają się uporczywe wypryski, stan ogólny zwierząt podupada. Rzuca to zajmujące światło na patogenezę stanów reaktywnych u człowieka i na zasięg ich działania. Choroby somatyczne zależą bowiem w wysokiej mierze od stanu wyższych czynności nerwowych. Read the rest of this entry »

Comments Off