Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘rehabilitacja we Wrocławiu’

Terapie wspomagane lekami – walka z epidemią przedawkowania opioidów cd

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

NIDA pracuje również nad opracowaniem nowych terapii farmakologicznych uzależnienia od opioidów i pomaga w finansowaniu przyjaznych dla użytkownika systemów dostarczania naloksonu (tj. Raczej donosowo niż w zastrzykach). SAMHSA zachęca do korzystania z MAT w swoim państwowym finansowaniu programów leczenia uzależnień poprzez dotację na zapobieganie uzależnieniom od substancji i leczenie oraz nadzór regulacyjny nad metadonem i buprenorfiną w zakresie uzależnienia od opioidów. Ponadto SAMHSA wspiera produkcję i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych dla lekarzy-MAT, a także Zestaw narzędzi do przedawkowania opioidów w celu edukowania osób udzielających pierwszej pomocy, dostawców leczenia i pacjentów na temat sposobów zapobiegania i interwencji w przypadkach przedawkowania opioidów. Centra Kontroli i Zapobiegania Chorób pracują nad wzmocnieniem państw w celu wdrożenia kompleksowych strategii, w tym MAT, w celu zapobiegania przedawkowaniu leków na receptę. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘rehabilitacja we Wrocławiu’

Terapie wspomagane lekami – walka z epidemią przedawkowania opioidów cd

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Nominalne cele ustawy o ochronie pacjenta i przystępnej cenie (ACA) – ochrona pacjentów i zapewnienie przystępności ubezpieczenia – często są sprzeczne: polityka promująca dostęp często zwiększa koszty. Jeśli ubezpieczenie zdrowotne jest zbyteczne, mniej klientów kupi ubezpieczenia na giełdach, a rząd federalny będzie musiał wydać więcej na dotacje dla tych, którzy to robią. W obliczu ograniczeń opartych na ACA dotyczących ich możliwości zmniejszania korzyści i zwiększania poziomów podziału kosztów, wielu ubezpieczycieli giełdowych zdecydowało się kontrolować koszty, oferując plany w wąskich sieciach dostawców. Zgodnie z niedawną analizą planów wymiany przez firmę konsultingową McKinsey and Company około 40% sieci planowych zostało sklasyfikowanych jako ultranokół lub wąskie , co oznacza, że zakontraktowały one z mniej niż 30% lub 70% odpowiednio szpitale w obszarze oceny planu.1 Sytuacja jest płynna. Niektóre plany sieci mogą się rozszerzać w miarę dojrzewania rynku giełdowego. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘rehabilitacja we Wrocławiu’

Terapie wspomagane lekami – walka z epidemią przedawkowania opioidów cd

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Po pierwsze, w naszym złożonym systemie opieki zdrowotnej konieczna jest dalsza modyfikacja prawodawstwa i przepisów, ale także wyzwanie polityczne. Postanowienie ACA mające na celu znaczne zwiększenie hojności świadczeń z części D – zlikwidowanie otworu pączków do 2020 r. – napotkało niewielki opór. Reakcja na propozycje CMS wydane w styczniu 2014 r. W celu poprawy efektywności Part D s mówi o innej historii. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘rehabilitacja we Wrocławiu’

Terapie wspomagane lekami – walka z epidemią przedawkowania opioidów cd

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

W 2005 roku, po latach utrzymujących się wysokich wskaźników umieralności matek, Indie wdrożyły Janani Suraksha Yojana (JSY), program warunkowego transferu gotówki, w ramach którego kobiety otrzymywały pieniądze na dostarczanie swoich dzieci do placówek opieki zdrowotnej. Efekt programu był tak głęboki, jak rozczarowujący: chociaż tempo dostaw instytucjonalnych wzrosło, nie było żadnego możliwego do wykrycia wpływu na wskaźnik umieralności matek w tym kraju.1 Ten paradoks – znaczny wzrost dostępu do usług opieki zdrowotnej przy niewielkiej poprawie wyników leczenia pacjentów – zawiera krytyczną lekcję. Powszechny zakres ochrony zdrowia został zaproponowany jako potencjalny parasolowy cel dla zdrowia w następnej rundzie globalnych priorytetów rozwojowych.2 Powody, dla których koncentrujemy się na takim celu, są przekonujące: dla znacznej części światowej populacji dostęp do opieki zdrowotnej jest poważnie ograniczony i często finansowo poza zasięgiem. Decydenci polityczni zareagowali opracowując kreatywne plany finansowania, wysiłki w zakresie szkolenia pracowników i inne programy zwiększające zdolność kraju do świadczenia usług opieki zdrowotnej przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony finansowej swoim obywatelom. Chociaż te wysiłki są konieczne, wnioski z ostatnich interwencji, które koncentrują się przede wszystkim na zwiększeniu dostępu – takich jak JSY w Indiach – przypominają nam, że zwiększenie dostępu nie wystarczy. Read the rest of this entry »

No Comments »

« Previous Entries