Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘rehabilitacja pourazowa’

Niekorzystne skutki zakazu sieci wąskiego dostawcy ad

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Co najważniejsze, sieci dają ubezpieczycielom możliwość wpływania na negocjacje z dostawcami na temat stawek zwrotu. Ubezpieczyciele polegają raczej na zagrożeniu wykluczeniem niż na faktycznym ograniczeniu swoich sieci – dostawcy, którzy nie stoją w obliczu zagrożenia wykluczeniem, mają niewielki powód do złagodzenia swoich żądań dotyczących wyższych cen. Ponieważ dostawcy konsolidują się w duże systemy opieki zdrowotnej, wyłączne sieci zapewnią ubezpieczycielom jedyny sposób na ograniczenie wzrostu stawek płatności. Przesuwając siłę przetargową na dostawców, przepisy CMS dotyczące adekwatności sieci mogą prowadzić do wyższych zwrotów, składek ubezpieczeniowych, a ostatecznie kosztów dla podatników. Przepisy te mogą przyczynić się do dalszej konsolidacji, ponieważ niezależni lekarze i mniejsze szpitale starają się negocjować pod parasolem systemów must have . Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘rehabilitacja pourazowa’

Niekorzystne skutki zakazu sieci wąskiego dostawcy ad

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Po pierwsze, w naszym złożonym systemie opieki zdrowotnej konieczna jest dalsza modyfikacja prawodawstwa i przepisów, ale także wyzwanie polityczne. Postanowienie ACA mające na celu znaczne zwiększenie hojności świadczeń z części D – zlikwidowanie otworu pączków do 2020 r. – napotkało niewielki opór. Reakcja na propozycje CMS wydane w styczniu 2014 r. W celu poprawy efektywności Part D s mówi o innej historii. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘rehabilitacja pourazowa’

Niekorzystne skutki zakazu sieci wąskiego dostawcy ad

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Głównym pytaniem politycznym dotyczącym opieki zdrowotnej dla Stanów Zjednoczonych jest to, czy rola rządu federalnego w finansowaniu kształcenia medycznego absolwenta (GME) zwiększa liczbę lekarzy przeszkolonych i wpływa na ich wybory specjalistyczne poprzez dofinansowanie kosztów szkolenia. Całkowite federalne finansowanie GME wynosi prawie 16 miliardów dolarów rocznie. Medicare jest największym organem rządu federalnego dla GME, zapewniając 9,5 miliarda dolarów – prawie 3 miliardy dolarów na bezpośrednią edukację medyczną (DME), płacąc pensje mieszkańcom i nadzorującym lekarzy oraz około 6,5 miliarda dolarów na pośrednią edukację medyczną (IME), aby subsydiować wyższe koszty ponoszone przez szpitale, gdy prowadzą programy szkoleniowe. Wydatki Federalnej Agencji Medicaid zwiększają o 2 miliardy dolarów GME, a dodatkowe 4 miliardy dolarów pochodzą z Veterans Health Administration i Health Resources and Services Administration. Państwa wspierają GME przez prawie 4 miliardy dolarów w wydatkach Medicaid Konwencjonalna mądrość jest taka, że zwiększenie finansowania GME jest kluczem do rozwiązania problemu niedoborów lekarskich, doprowadzi do produkcji większej liczby rezydentów i zmniejszy obciążenia finansowe wynikające z zostania lekarzem. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘rehabilitacja pourazowa’

Niekorzystne skutki zakazu sieci wąskiego dostawcy ad

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Chociaż środki do wstrzykiwania są skuteczne i obniżają poziom estrogenu do poziomów pomenopauzalnych, wiążą się one z efektami ubocznymi (np. Postępującą utratą masy kostnej i ciężkimi objawami naczynioruchowymi), które ograniczają ich stosowanie do 6 miesięcy bez hormonalnej terapii zastępczej. Opcje medyczne pozostają ograniczone. Progestyny wiążą się z krwawieniem, przyrostem masy ciała i zmianami nastroju17, a endometrioza jest często związana z opornością na progesteron.18 Czynniki androgenne, takie jak danazol, wiążą się z trądzikiem, hirsutyzmem i zmianami w profilach lipidowych.19 Chirurgiczna ablacja lub wycięcie zmian może bądź wydajny; jednak objawy często powracają w ciągu 12 miesięcy, a bardziej radykalna operacja (histerektomia lub ooforektomia) jest ostatecznością.1,20 Leczenie bólu zwykle wymaga powtarzania kursów terapii medycznych lub wielokrotnych zabiegów chirurgicznych do menopauzy. Elagolix jest doustnym, niepeptydowym antagonistą GnRH. Read the rest of this entry »

No Comments »

« Previous Entries