Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘Rehabilitacja Olsztyn’

Niekorzystne skutki zakazu sieci wąskiego dostawcy cd

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Ponieważ menedżerowie odpowiedzialni za plany wymiany byli zaniepokojeni możliwością przyciągnięcia populacji pacjentów wysokiego ryzyka podczas pierwszego roku działalności, mogli użyć wąskich sieci do zniechęcenia do rejestracji przez osoby o kosztownych warunkach. Potencjał sieci dostawców do wpływania na profil ryzyka zarejestrowanych podmiotów stanowi ekonomiczne uzasadnienie dla regulacji sieci ubezpieczycieli, ale twierdzę, że CMS i komisarze ubezpieczeniowi państwowi nie powinni zmuszać ubezpieczycieli do zawierania umów z dostawcami lub w inny sposób ingerować w negocjacje z dostawcami planu . Oprócz zwiększania składek na ubezpieczenie, przepisy dotyczące adekwatności sieci mogą upolityczniać decyzje ubezpieczycieli dotyczące sieci dostawców, a sukces dostawcy nie powinien zależeć od jego wpływu na kluczowych ustawodawców lub organy regulacyjne. Przeciwnicy ACA obawiają się, że doprowadzi to do reaktywnego, ad hoc mikrozarządzania systemem opieki zdrowotnej; polityka rozsądnego dostępu w niewielkim stopniu rozwiązuje ten problem. CMS byłoby rozsądne, aby ograniczyć swoją rolę do zapewnienia, że plany sprawią, że listy dostawców będą łatwo dostępne dla konsumentów przed wyborem planu. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘Rehabilitacja Olsztyn’

Niekorzystne skutki zakazu sieci wąskiego dostawcy cd

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Niedawna analiza badań przeprowadzonych w krajach o niskim i średnim dochodzie sugeruje, że prywatni dostawcy mogą być bardziej wrażliwi i skoncentrowani na pacjentach niż publiczni usługodawcy, chociaż w obu grupach było wiele do zrobienia. 5 Pomimo ogólnego porozumienia, że opieka skoncentrowana na pacjencie jest ważne, faktyczne doświadczenia pacjentów często nie spełniają ideału. Kiedy ludzie nie są traktowani z podstawową godnością i szacunkiem przez dostawców, mogą uniknąć przyszłych interakcji z tymi dostawcami. Tak więc, nawet jeśli opieka jest bezpieczna, skuteczna i szeroko dostępna, jest mało przydatna, jeśli pacjenci zdecydują się jej nie używać. Te niedociągnięcia sugerują, że aby poprawić dostęp do przełożenia na lepszy stan zdrowia, musimy zapewnić, że opieka jest bezpieczna, skuteczna i skoncentrowana na pacjencie. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘Rehabilitacja Olsztyn’

Niekorzystne skutki zakazu sieci wąskiego dostawcy cd

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Niedawne zatwierdzenie przez Food and Drug Administration (FDA) paroksetyny (Brisdelle, Noven) w leczeniu umiarkowanych do ciężkich objawów naczynioruchowych związanych z menopauzą było charakterystyczne z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, zaoferowała pierwszą opcję niehormonalną kobietom, które nie mogą lub nie chcą stosować hormonalnych leków w leczeniu menopauzalnych objawów naczynioruchowych. Po drugie, zatwierdzenie było sprzeczne z zaleceniem Komitetu Doradczego ds. Produktów Leczniczych Narkotyków FDA, który w głosowaniu od 10 do 4 stwierdziła, że ogólny profil korzyści i ryzyka Brisdelle nie potwierdza zatwierdzenia. FDA zawsze dokładnie rozważa porady komitetów doradczych, ale nie jest zobowiązana do przestrzegania zaleceń komisji. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘Rehabilitacja Olsztyn’

Niekorzystne skutki zakazu sieci wąskiego dostawcy cd

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Zbadanie niedoborów leków i ostatnich starań, aby je rozwiązać. Oświadczenie Douglasa Throckmortona, MD, zastępcy dyrektora ds. Programów regulacyjnych, Centrum ds. Oceny i Badań Narkotyków, Administracji Żywności i Leków, przed Podkomitetem ds. Zdrowia, Komisja Energii i Handlu, Izba Reprezentantów USA, 10 lutego 2014 r. Read the rest of this entry »

No Comments »

« Previous Entries