Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘rehabilitacja niemowląt’

Niekorzystne skutki zakazu sieci wąskiego dostawcy cd

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Ponieważ menedżerowie odpowiedzialni za plany wymiany byli zaniepokojeni możliwością przyciągnięcia populacji pacjentów wysokiego ryzyka podczas pierwszego roku działalności, mogli użyć wąskich sieci do zniechęcenia do rejestracji przez osoby o kosztownych warunkach. Potencjał sieci dostawców do wpływania na profil ryzyka zarejestrowanych podmiotów stanowi ekonomiczne uzasadnienie dla regulacji sieci ubezpieczycieli, ale twierdzę, że CMS i komisarze ubezpieczeniowi państwowi nie powinni zmuszać ubezpieczycieli do zawierania umów z dostawcami lub w inny sposób ingerować w negocjacje z dostawcami planu . Oprócz zwiększania składek na ubezpieczenie, przepisy dotyczące adekwatności sieci mogą upolityczniać decyzje ubezpieczycieli dotyczące sieci dostawców, a sukces dostawcy nie powinien zależeć od jego wpływu na kluczowych ustawodawców lub organy regulacyjne. Przeciwnicy ACA obawiają się, że doprowadzi to do reaktywnego, ad hoc mikrozarządzania systemem opieki zdrowotnej; polityka rozsądnego dostępu w niewielkim stopniu rozwiązuje ten problem. CMS byłoby rozsądne, aby ograniczyć swoją rolę do zapewnienia, że plany sprawią, że listy dostawców będą łatwo dostępne dla konsumentów przed wyborem planu. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘rehabilitacja niemowląt’

Niekorzystne skutki zakazu sieci wąskiego dostawcy cd

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Co najważniejsze, sieci dają ubezpieczycielom możliwość wpływania na negocjacje z dostawcami na temat stawek zwrotu. Ubezpieczyciele polegają raczej na zagrożeniu wykluczeniem niż na faktycznym ograniczeniu swoich sieci – dostawcy, którzy nie stoją w obliczu zagrożenia wykluczeniem, mają niewielki powód do złagodzenia swoich żądań dotyczących wyższych cen. Ponieważ dostawcy konsolidują się w duże systemy opieki zdrowotnej, wyłączne sieci zapewnią ubezpieczycielom jedyny sposób na ograniczenie wzrostu stawek płatności. Przesuwając siłę przetargową na dostawców, przepisy CMS dotyczące adekwatności sieci mogą prowadzić do wyższych zwrotów, składek ubezpieczeniowych, a ostatecznie kosztów dla podatników. Przepisy te mogą przyczynić się do dalszej konsolidacji, ponieważ niezależni lekarze i mniejsze szpitale starają się negocjować pod parasolem systemów must have . Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘rehabilitacja niemowląt’

Niekorzystne skutki zakazu sieci wąskiego dostawcy cd

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Czy użytkownicy znaleźli dokładne informacje na temat bezpieczeństwa leków. Odkryliśmy, że 41% stron Wikipedii dotyczących narkotyków z nowymi ostrzeżeniami o bezpieczeństwie zostało zaktualizowanych w ciągu 2 tygodni od wydania ostrzeżenia z informacjami podanymi w ogłoszeniach FDA (patrz Rys. Strony z Wikipedią dotyczące leków, które były przeznaczone do leczenia wysoce rozpowszechnionych chorób (dotykających ponad milion osób w Stanach Zjednoczonych), były szybciej aktualizowane (58% zaktualizowano w ciągu 2 tygodni) niż te przeznaczone na leki przeznaczone do leczenia mniej rozpowszechnione warunki (20% zostało zaktualizowanych w ciągu 2 tygodni, P = 0,03, patrz Rys.
Ogółem 23% stron Wikipedii zostało zaktualizowanych ponad 2 tygodnie po wydaniu ostrzeżenia FDA (średnio 42 dni), a 36% stron pozostało niezmienionych ponad rok później (stan na styczeń 2014 r.). Na przykład FDA wydała komunikat bezpieczeństwa w dniu 13 stycznia 2012 r., Że brentuksymab vedotin (Adcetris) stosowany w leczeniu chłoniaka Hodgkina i układowego anaplastycznego chłoniaka wielkokomórkowego był powiązany z dwoma przypadkami postępującej wieloogniskowej leukoencefalopatii. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘rehabilitacja niemowląt’

Niekorzystne skutki zakazu sieci wąskiego dostawcy cd

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Internet w coraz większym stopniu redefiniuje sposoby interakcji ludzi z informacjami dotyczącymi ich zdrowia. Pew Internet Project szacuje, że ponad połowa wszystkich Amerykanów szukała informacji na temat zdrowia online w 2013 r., Głównie za pośrednictwem wyszukiwarek takich jak Google i strony internetowe, takie jak Wikipedia i WebMD. W erze cyfrowej zaangażowanie się w nowe media oferuje niespotykaną możliwość, aby specjaliści medyczni i służby zdrowia mogli znaleźć potrzebne informacje i interaktywnie skontaktować się z pacjentami i ich sieciami wsparcia. Jedną z dziedzin, w których zdolności te mogą mieć dalekosiężne skutki, które obecnie nie są zdefiniowane, jest bezpieczeństwo leków. Wraz ze wzrostem ilości informacji związanych ze zdrowiem w Internecie pojawiły się ważne pytania. Read the rest of this entry »

No Comments »

« Previous Entries