Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘rehabilitacja neurologiczna’

Objęcie doustnej szczepionki cholery – zmienna odpowiedź na cholera

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Cholera, szybko odwodniona biegunka, jest spowodowana spożyciem Vibrio cholerae, serogrupy O1 lub O139. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że 1,4 miliarda ludzi było zagrożonych cholerą w 2012 r.1 Ponad 90% zgłoszonych przypadków ma miejsce w Afryce, a większość z nich występuje w południowej Azji. W 2010 r., Zaledwie 10 miesięcy po trzęsieniu ziemi, Haiti przeżyło najcięższą epidemię cholery w ubiegłym stuleciu, a od 11 lutego 2014 r. Odnotowano 699 579 przypadków i 8539 zgonów związanych z tą chorobą. To był pierwszy przypadek cholery. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘rehabilitacja neurologiczna’

Objęcie doustnej szczepionki cholery – zmienna odpowiedź na cholera

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Do pewnego stopnia gotowość prezydenta do przeciwstawienia się prawnym granicom jest zrozumiałą, a nawet przewidywalną odpowiedzią na trudności związane z wprowadzeniem złożonej ustawy w toksycznym i wysoce spolaryzowanym środowisku politycznym. Niechęć Kongresu do konstruktywnej współpracy z Białym Domem w celu ulepszenia ACA zwiększyła presję na administrację, aby zdecydowanie awansować, aby poradzić sobie z wyzwaniami, które nieuchronnie pojawiają się podczas wdrażania ogromnego – i niezwykle ważnego – programu federalnego. Opóźnienia stały się jednak niepokojącym precedensem. Jest mało prawdopodobne, aby zostały zaskarżone w sądzie – nikt nie ma podstaw do wszczęcia postępowania w sprawie opóźnień pracodawcy, a żaden ubezpieczyciel nie uznał za stosowne zakwestionować jak to, zachować . Jednak przyszła administracja, mniej życzliwa dla ACA, mogłaby powoływać się na opóźnienia jako precedens dla odmowy egzekwowania innych przepisów, których nie lubi, w tym przepisów, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania prawa. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘rehabilitacja neurologiczna’

Objęcie doustnej szczepionki cholery – zmienna odpowiedź na cholera

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Na przykład opóźnienia w mandacie zostały tak zaprojektowane, aby dać pracodawcom więcej czasu na dostosowanie się do nowych zasad . 3 Podobnie odroczenie wymogów ubezpieczeniowych ma na celu uhonorowanie obietnicy prezydenta, że jeśli podoba ci się twój plan opieki zdrowotnej, możesz Zatrzymaj to. Aby wyostrzyć ten punkt: nawet gdyby administracja nie miała możliwości lub chęci działania przeciwko tym, którzy nie przestrzegali ACA, mogła milczeć o swoich planach egzekwowania. Większość pracodawców i ubezpieczycieli nadal czułaby się zobowiązana do przestrzegania prawa. Ponieważ administracja chciała zwolnić ich z niechcianego obciążenia, publicznie zobowiązała się do nieuzasadnienia, tym samym udzielając licencji pracodawcom i ubezpieczycielom na lekceważenie warunków ACA. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘rehabilitacja neurologiczna’

Objęcie doustnej szczepionki cholery – zmienna odpowiedź na cholera

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Głównym pytaniem politycznym dotyczącym opieki zdrowotnej dla Stanów Zjednoczonych jest to, czy rola rządu federalnego w finansowaniu kształcenia medycznego absolwenta (GME) zwiększa liczbę lekarzy przeszkolonych i wpływa na ich wybory specjalistyczne poprzez dofinansowanie kosztów szkolenia. Całkowite federalne finansowanie GME wynosi prawie 16 miliardów dolarów rocznie. Medicare jest największym organem rządu federalnego dla GME, zapewniając 9,5 miliarda dolarów – prawie 3 miliardy dolarów na bezpośrednią edukację medyczną (DME), płacąc pensje mieszkańcom i nadzorującym lekarzy oraz około 6,5 miliarda dolarów na pośrednią edukację medyczną (IME), aby subsydiować wyższe koszty ponoszone przez szpitale, gdy prowadzą programy szkoleniowe. Wydatki Federalnej Agencji Medicaid zwiększają o 2 miliardy dolarów GME, a dodatkowe 4 miliardy dolarów pochodzą z Veterans Health Administration i Health Resources and Services Administration. Państwa wspierają GME przez prawie 4 miliardy dolarów w wydatkach Medicaid Konwencjonalna mądrość jest taka, że zwiększenie finansowania GME jest kluczem do rozwiązania problemu niedoborów lekarskich, doprowadzi do produkcji większej liczby rezydentów i zmniejszy obciążenia finansowe wynikające z zostania lekarzem. Read the rest of this entry »

No Comments »

« Previous Entries