Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘Rehabilitacja Łódź’

Stawianie jakości w globalnej agendzie zdrowia cd

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Silne skoncentrowanie się na pomiarach jakości przez decydentów, organizacje pozarządowe i podmioty finansujące dodatkowo pobudziłoby innowacje w tym obszarze. Wreszcie ustalenie priorytetów jakości wymagałoby rozwiązania jednego z największych wyzwań dla wszystkich: odporności na zmiany. Poprawa jakości wymaga od usługodawców i decydentów zidentyfikowania własnych słabości i zajęcia się nimi bezpośrednio. Niewiele organizacji opieki zdrowotnej jest przyzwyczajonych do tego rodzaju samooceny, a większość z nich na ogół nie jest nagradzana za uznanie braków. Rzeczywiście, w krajach, które w dużej mierze polegają na międzynarodowych darczyńcach w celu wsparcia usług opieki zdrowotnej, darczyńcy koncentrowali się głównie na metrykach dostępu (np. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘Rehabilitacja Łódź’

Stawianie jakości w globalnej agendzie zdrowia cd

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Umożliwienie odwiedzającym witrynę FDA szybkiej wymiany informacji dotyczących bezpieczeństwa na popularnych platformach mediów społecznościowych, takich jak Twitter i Facebook, poszerzyłoby wirtualny zasięg wiadomości agencji. Innym sposobem promowania prawidłowego rozpowszechniania informacji o bezpieczeństwie narkotyków jest aktywne uczestnictwo w internetowej obsłudze informacji medycznych. W 2008 r. FDA nawiązała współpracę z WebMD, aby publikować ogłoszenia dotyczące zdrowia publicznego wszystkim zarejestrowanym użytkownikom i szybko integrować te informacje z pakietami stron WebMD. Strategia cyfrowa dotycząca bezpieczeństwa leków mogłaby rozszerzyć ten model, tak aby obejmował inne witryny, które są często odwiedzane przez ludzi, w tym strony internetowe poświęcone specjalnym chorobom i organizacjom wspierającym pacjentów. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘Rehabilitacja Łódź’

Stawianie jakości w globalnej agendzie zdrowia cd

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Podział kosztów zapewni jedynie przesunięcie kosztów, jeśli programy pomocowe ochronią pacjentów przed kosztami. Firmy farmaceutyczne mogą zmaksymalizować korzyści i zredukować szkody związane z programami pomocy dla pacjentów poprzez ukierunkowanie ich pomocy na pacjentów o niskich dochodach; udzielanie pomocy na wszystkie wydatki medyczne, a nie tylko wydatki na określony lek; oraz ograniczanie pomocy dla pacjentów, których koszty bezpośrednie przekroczyły próg, podobny do tego, co dzieje się, gdy w planie ubezpieczeń wykorzystywany jest maksymalny limit z kieszeni. Programy opracowane zgodnie z tymi wytycznymi zwiększyłyby dostęp pacjentów, nie podważając korzystnych aspektów podziału kosztów.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Formularze ujawnień dostarczone przez autora są dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu pod adresem.
Author Affiliations
Z Departamentu Polityki Zdrowotnej i Zarządzania, Wydziału Ekonomii i Instytutu Winship Cancer, Emory University, Atlanta. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘Rehabilitacja Łódź’

Stawianie jakości w globalnej agendzie zdrowia cd

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Endometrioza jest stanem przewlekłym, zależnym od estrogenu, który powoduje bolesne miesiączkowanie i ból miednicy. Elagolix, doustny, niepeptydowy antagonista uwalniający gonadotropiny (GnRH), w poprzednich badaniach powodował częściowe niemal całkowite zahamowanie estrogenów. Metody
Przeprowadziliśmy dwa podobne, podwójnie ślepe, randomizowane, 6-miesięczne badania fazy 3 (Elaris Endometriosis I i II [EM-I i EM-II]) w celu oceny wpływu dwóch dawek elagoliksu – 150 mg raz na dobę ( grupa dawkowania) i 200 mg dwa razy na dobę (grupa o wyższej dawce) – w porównaniu z placebo u kobiet z rozpoznaną chirurgicznie endometriozą i umiarkowanym lub ciężkim bólem związanym z endometriozą. Dwoma głównymi punktami końcowymi skuteczności były proporcje kobiet, które wykazywały kliniczną odpowiedź w odniesieniu do bolesnego miesiączkowania i odsetka, u których wystąpiła odpowiedź kliniczna w odniesieniu do niemęcznotowego bólu w miednicy po 3 miesiącach. Każdy z tych punktów końcowych mierzono jako znaczące klinicznie zmniejszenie oceny bólu i zmniejszone lub stabilne stosowanie ratunkowych środków przeciwbólowych, jak zapisano w codziennym dzienniku elektronicznym. Read the rest of this entry »

No Comments »

« Previous Entries