Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘rehabilitacja katowice’

Ekonomia absolwenta edukacji medycznej cd

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Takie strategie bezpośrednio przynoszą korzyść lekarzowi-odbiorcy zamiast instytucji szkoleniowej. Ewentualnie, jeśli obecny system szkoleniowy nie przygotowuje mieszkańców odpowiednio do stosowania strategii zespołowej lub do odpowiedniego skoncentrowania się na poprawie wyników opieki zdrowotnej, środki GME mogą być ukierunkowane na działania ukierunkowane na te cele, z odpowiednimi wskaźnikami weryfikującymi wyniki szkolenia. . Innym uzasadnieniem często przyznawanym federalnym funduszom pobytowym jest to, że zapewnia szpitale, które traktują ubogie populacje potrzebną infiltracją finansową. Jednak dzięki ustawie o przystępnej cenie, która zapewnia ochronę wielu biednym i o niskich dochodach Amerykanom, którzy wcześniej nie byli ubezpieczeni, uzasadnienie to jest znacznie słabsze niż w przeszłości. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘rehabilitacja katowice’

Ekonomia absolwenta edukacji medycznej cd

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

W styczniu 2013 r. Szwajcarska Rada Lekarska, niezależna inicjatywa oceny technologii medycznych pod auspicjami Konferencji Ministrów Zdrowia Szwajcarskich Kantonów, Szwajcarskiego Stowarzyszenia Medycznego oraz Szwajcarskiej Akademii Nauk Medycznych, została upoważniona do przygotowania przeglądu mammografii ekranizacja. Nasza dwójka, etyka medyczna i epidemiolog kliniczny, byli członkami zespołu ekspertów, który ocenił dowody i ich implikacje. Pozostali członkowie byli farmakologiem klinicznym, onkologiem, pielęgniarką, prawnikiem i ekonomikiem zdrowia. Rozpoczynając projekt, zdawaliśmy sobie sprawę z kontrowersji, które objęły badania mammograficzne od 10 do 15 lat. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘rehabilitacja katowice’

Ekonomia absolwenta edukacji medycznej cd

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Czy użytkownicy znaleźli dokładne informacje na temat bezpieczeństwa leków. Odkryliśmy, że 41% stron Wikipedii dotyczących narkotyków z nowymi ostrzeżeniami o bezpieczeństwie zostało zaktualizowanych w ciągu 2 tygodni od wydania ostrzeżenia z informacjami podanymi w ogłoszeniach FDA (patrz Rys. Strony z Wikipedią dotyczące leków, które były przeznaczone do leczenia wysoce rozpowszechnionych chorób (dotykających ponad milion osób w Stanach Zjednoczonych), były szybciej aktualizowane (58% zaktualizowano w ciągu 2 tygodni) niż te przeznaczone na leki przeznaczone do leczenia mniej rozpowszechnione warunki (20% zostało zaktualizowanych w ciągu 2 tygodni, P = 0,03, patrz Rys.
Ogółem 23% stron Wikipedii zostało zaktualizowanych ponad 2 tygodnie po wydaniu ostrzeżenia FDA (średnio 42 dni), a 36% stron pozostało niezmienionych ponad rok później (stan na styczeń 2014 r.). Na przykład FDA wydała komunikat bezpieczeństwa w dniu 13 stycznia 2012 r., Że brentuksymab vedotin (Adcetris) stosowany w leczeniu chłoniaka Hodgkina i układowego anaplastycznego chłoniaka wielkokomórkowego był powiązany z dwoma przypadkami postępującej wieloogniskowej leukoencefalopatii. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘rehabilitacja katowice’

Ekonomia absolwenta edukacji medycznej cd

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Jednorazowe płatności uzupełniające pomogłyby w uruchomieniu, a umowy o wystarczającym czasie trwania (od 3 do 5 lat) dałyby dostawcom czas na wdrożenie programu CCM i wprowadzenie korekt kursu wymaganych do uzyskania zwrotu z inwestycji. Bariery niefinansowe utrudniają również przyjmowanie CCM. W niedawnym dokumencie dotyczącym funduszu Commonwealth opisano niektóre wspólne cechy udanych programów zarządzania opieką4. CCM działa najlepiej, gdy menedżerowie opieki ściśle współpracują ze wszystkimi dostawcami opieki nad przydzielonymi pacjentami. Integracja dostawców behawioralnej opieki zdrowotnej jest szczególnie ważna, biorąc pod uwagę, że behawioralne problemy zdrowotne znacząco przyczyniają się do nadmiernego korzystania z usług opieki zdrowotnej wśród osób o wysokich kosztach.5
Chociaż zintegrowane systemy dostarczania są najlepiej umiejscowione, aby umożliwić ścisłą współpracę, większość podstawowej opieki nadal jest świadczona przez małe i średnie praktyki, które często działają we względnej izolacji. Read the rest of this entry »

No Comments »

« Previous Entries