Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘rehabiliacja’

Reagowanie zwierząt na bulbokapninę.

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

Takie same doświadczenia podjęto z rybami, gadami, płazami, ptakami i ssakami. Zwłaszcza u małp uzyskiwano zjawiska bardzo podobne do patologii ludzkiej. Można w stan osłupienia wprawić w jednym miejscu kota, mysz, małpę i gołębia, które wzajemnie obojętnieją na swoją obecność. Gdy miną objawy zatrucia, kot rzuca się na mysz, gołąb ulatuje, a małpa ucieka i wspina się. Zachodzi zasadnicza różnica w reagowaniu na bulbokapninę zwierząt bezkorowych, w szczególności pozbawionych mózgowia, u których wywołać można tylko odrętwienie lub porażenie bez katalepsji albo drgawki prowadzące często do śmierci. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘rehabiliacja’

Reagowanie zwierząt na bulbokapninę.

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

Gannt (1944), który prowadził opisane doświadczenia w ciągu kilkunastu lat na tym samym psie, stwierdził, że powstała w ten sposób ciężka nerwica utrzymuje się w ciągu długiego czasu po zaprzestaniu doświadczeń i ustępuje tylko bardzo powoli. Objawy rozprzężenia wegetatywnego są szczególnie uporczywe. Na sam widok osoby, która prowadziła doświadczenia, u psa występowało mimowolne moczenie, wzwód, wytrysk nasienia i objawy lęku. Sok żołądkowy na czczo wykazywał znaczny stopień nadkwaśności. Zdarzało się, że w czasie doświadczeń pies zanieczyszczał komorę kałem. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘rehabiliacja’

Reagowanie zwierząt na bulbokapninę.

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

Jeżeli w przypadku obfitego, uporczywego krwotoku płucnego można określić, z którego płuca pochodzi krwotok, to najpewniejszym zabiegiem leczniczym jest wytworzenie po chorej stronie odmy płucnej. Jeżeli nie da się określić, które płuco krwawi, stosuje się odmę otrzewną. Odmy nie można stosować, jeżeli uporczywe krwawienie płucne zależy od biernego przekrwienia płuc na tle osłabienia mięśnia sercowego. W tych przypadkach należy zastosować bezwzględny spokój i leki sercowe. W przypadkach często powtarzającego się krwioplucia nieustępującego, pomimo leczenia gruźlicy oraz stałego stosowania środków “przeciwkrwotocznych”, polecono także wyrwanie nerwu przeponowego po stronie chorego płuca albo wstrzyknięcie do tego nerwu alkoholu. W przypadkach krwotoku płucnego bardzo obfitego, zagrażającego poważnie życiu chorego, należy utratę krwi niezwłocznie wyrównać przez przetoczenie krwi. Krew taka dostarcza choremu niezbędnych czerwonych krwinek, przez co zmniejsza się duszność i zapewnia się płucom względny spokój. Przy tym leczeniu stan chorego, zdawało się już straconego, szybko poprawia się. W razie nawrotu obfitego krwotoku trzeba przetaczanie krwi powtórzyć. Próby zastąpienia tej metody dożylnymi wstrzykiwaniami roztworu soli fizjologicznej okazały się nie tylko bezskuteczne, ale nawet szkodliwe. Różnicę w działaniu wyjaśniono dopiero doświadczeniami na zwierzętach. Okazało się, że przy skrwawianiu się ustrój stara się zatrzymać w narządach wewnętrznych czerwone krwinki, wskutek czego ich liczba w wyciekającej krwi coraz bardziej maleje. Roztwór soli fizjologicznej, wprowadzony w okresie krwawienia do żyły, wypłukuje czerwone krwinki z narządów wewnętrznych i wskutek tego wybitnie przyśpiesza powstanie niedotlenienia krwi. Natomiast przetaczana krew dostarcza ustrojowi nowych czerwonych krwinek nie usuwając krwinek, zatrzymanych w narządach wewnętrznych. Prócz tego, bezpośrednie pomiary ciśnienia tętniczego stwierdziły, że powolne przetaczanie krwi podnosi je bardzo powoli i stopniowo, w przeciwieństwie do wlewania roztworu fizjologicznego soli kuchennej. Chory więc podczas przetaczania krwi jest mniej narażony na niebezpieczeństwo oderwania się skrzepliny i wznowienia krwotoku, niż gdy mu się wprowadza fizjologiczny roztwór soli kuchennej. [więcej w: , rehabiliacja, korekcja wzroku, implanty zębów ]

Comments Off