Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘przedłużanie rzęs’

Jezeli odczyn na dawke powtórna

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Jeżeli odczyn na dawkę powtórną lub mniejszą będzie silniejszy niż po- przedni, to należy przerwać leczenie na 10-14 dni i następnie rozpocząć od dawki znacznie mniejszej i zwiększać w dalszym leczeniu dawki bar- dzo ostrożnie. Jeżeli natomiast na dawkę powtórną odczyn ustroju nadal jest słaby, to stosuje się tę samą dawkę aż do zupełnego zniknięcia od- czynu na nią. Jeżeli odczyn nastaje już po pierwszej dawce przy rozpo- czemu leczenia, to najlepiej od razu ją zmniejszyć ID-krotnie, a nawet IDO-krotnie i zbliżając się do dawki pierwotnej zwiększać dawkę po- woli. Postępując w ten sposób doprowadzamy dawkę tuberkuliny do ile możności najwyższej dla danego chorego. Wymaga to bardzo długiego leczenia trwaj ącego miesiącami. Pod żadnym pozorem nie wolno skracać leczenia przez szybsze zwiększanie dawek lub częstsze wstrzy- kiwania. Toteż przystępując do leczenia tuberkuliną należy upewnić się, czy okoliczności pozwolą choremu wytrwać w tym leczeniu aż do końca. W przeciwnym razi€ tego leczenia nie należy w ogóle rozpoczynać. W celach leczniczych tuberkulinę stosuje się najczęściej w postaci podskórnych wstrzykiwań zwykle między łopatkami, pod nimi lub w oko” licy lędźwiowej. Metoda Ponndorfa polegająca na wcieraniu 3-6 kropli tuberkuliny w powierzchowne nacięcia skóry na ramieniu (30-40 nacięć długości 3-5 cm) raz na 3-4 tygodnie nie znalazła uznania, ponieważ dawkowanie jest bardzo niedokładne. Co do przetworów tuberkuliny, to polecono ich dużo, mianowicie tu- berkulinę dawną Kocha – ATK, tuberkulinę nową Kocha – TR (jest to wyjałowiona hodowla prątków gruźlicy w bulionie glicerynowym, prze- sączona przez sączek porcelanowy), zawiesinę bakteryjną Kocha – BE (zawiera wszystkie rozpuszczalne i nierozpuszczalne składniki żywych prątków gruźlicy), tuberkulinę Beraneka i in . Najczęściej stosuje się ATK. Do celów leczniczych rozcieńcza się odpowiednio tuberkulinę dawną 1/2% roztworem kwasu karbolowego. Sporządzony “leg e artis” 1 % roztwór przy przechowywaniu w ciemni w zimnym miejscu nie raci swej mocy przez 3 miesiące, a 1 % – w ciągu 7 dni. Z tych roztworów sporządza się roztwory słabsze – zawsze “ex tempore”. Jako pierwszą dawkę stosuje się najczęściej 0,0001 mg dawnej tuber- kuliny. Niektórzy rozpoczynają już od dawki 0,001 mg. Najlepiej okre- ślić dawkę indywidualnie dla chorego. W tym celu bada się stopień wrażliwości skóry sródskórną próbą WIantoux wprowadzając do powierz- chniowych warstw skóry 0,05 mg dawnej tuberkuliny w rozcieńczeniu 1 : 1000 do 1: 1.000.000. Leczenie tuberkuliną rozpoczyna się od roz- tworu tuberkuliny 100-krotnie słabszego niż naj słabszy, roztwór, w któ- rym próba lVIantoux wypadła dodatnio. Dalsze dawki zwiększa się stopniowo, dochodząc do 0,01 mg. Niektó- rzy dochodzą do 1 mg i wyżej. Dawkowanie innych przworów pomijam, wyniki bowiem uzyskiwane po nich nie są lepsze niż po leczeniu tuber- kuliną dawną. [podobne: , przedłużanie rzęs, Stomatolog Kraków, foteliki dla dzieci ]

Comments Off