Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘Prywatne przedszkole Kraków’

Opalski opisal zespól, który zaliczyl

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Opalski opisał zespół, który zaliczył do nerwic wegetatywnych, polegający na: a) objawach sympatykotonil (napady bicia serca, tętnienia w jamie brzusznej, czasem chwilowy wzrost ciśnienia krwi, ściskanie w żołądku aż do niemożności przyj- mowania pokarmów), b) objawach raczej przywspółczulnych (napadowe wydzielanie nadmiernej ilości moczu z częstym parciem), t) napadowych zaburzeniach akomodacji, występujących i mijających ostro, u) rytmicznych migotaniach w polu widzenia i mroczkach, v) zaburzeniach błędnikowych w postaci zawrotów głowy, w) napadach osłabień, prowadzących do krótkotrwałego bezwładu, x) napadach gwałtownego lęku z uczuciem zbliżającej się śmierci lub grożącej utraty przytomności. Przebieg choroby ma raczej cechy organiczne, choroba zaczyna się nagle po go- rączce, trwa długo, mija stopniowo, sugestia nie odgrywa w leczeniu tych przypad- ków najmniejszej roli, brak dziennych wahań stanu, cechujących wiele prawdzi- wych postaci nerwic, brak cech kapryśności nerwicowej, tak, że jest możliwość wy- biórczej lokalizacji procesu, który może jest zapaleniem mózgu (encephalitis) lub uszkodzeniem o innym charakterze (encephalosis). Zespól opisany przez Opalskiego jest więc tylko podobny do nerwicy. O roli czynnika reaktywnego nie ma tutaj nawet mowy. Z tego wniosek, że sprawę podłoża histopatologicznego nerwic musimy pozostawić przyszłym badaniom. [hasła pokrewne: , artykuły fryzjerskie, wózki dziecięce, Prywatne przedszkole Kraków ]

Comments Off