Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘protetyka’

Przypadek nr 11. Syndroma pamphrenicum.

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Przypadek nr 11. Syndroma pamphrenicum (hahucinosis acuta) na tle zaburzeń krążenia. G. W., ur. 9. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘protetyka’

Przypadek nr 11. Syndroma pamphrenicum.

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

PSYCHOZY REAKTYWNE (REACTIONES PSYCHOTICAE). Rozpoznanie to stawia, się w praktyce zbyt często i zbyt łatwo, nie siląc się na przeprowadzenie dowodu, że między urazem psychicznym, o którym informuje nas środowisko, a stanem psychotycznym zachodzi w rzeczy samej związek przyczynowy. Napotykamy tu następujące trudności rozpoznawcze: 1. Może zachodzić przypadkowa zbieżność w czasie, trzeba się wówczas wystrzegać wnioskowania według prymitywnej zasady post hoc ergo propter hol. Mimo to bezpośrednie następstwo w czasie, chociaż nie jest bezwzględnym dowodem, jest niezbędnym warunkiem przyjęcia związku przyczynowego, między urazem psychicznym a stanem psychotycznym. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘protetyka’

Przypadek nr 11. Syndroma pamphrenicum.

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Przez miano: “zmiany znaczne” rozumie się nacieki objawiające się wyraźnym stłumieniem oraz szmerem oddechowym bardzo osłabionym, nieoznaczonym, oskrzelowo-pęcherzykowym lub oskrzelowym, bez względu na to, czy rzężenia są, czy ich nie ma. Stłumienia, zależnego od zapalenia opłucnej, nie przekraczającego przestrzennie kilku centymerów nie uwzględnia się, natomiast większe stłumienia uznaje się za powikłanie. Okres choroby podaje się co do każdego płuca osobno, ogółem zaś klasyfikuje się przypadek według wyniku badania płuca bardziej zajętego. Tak np. jeżeli w prawym płucu zmiany należą do drugiego okresu (Pll), a w lewym – do pierwszego (LI) to uznaje się gruźlicę płuc drugiego okresu. Klasyfikacja Turban-Gerhardta opiera się przeważnie na podstawie przestrzennej i zupełnie nie uwzględnia ani charakteru zmian anatomicznych (włóknisty, włóknisto-serowaty itd.), ani skłonności rozwojowej, tzw. dynamiki sprawy chorobowej. Tymczasem stan chorego, po; mimo znacznej nawet rozległości sprawy, może być o wiele lżejszy niż w gruźlicy płuc zajmującej bardzo mały obszar, lecz przebiegającej z dużą toksemią gruźliczą. Klasyfikacja Turban-Gerhardta nie uwzględnia także zdobytych już później wiadomości o powstawaniu i rozwoju gruźlicy płuc. Np. przypadki gruźlicy z jamami zalicza się w tej klasyfikacji do trzeciego okresu, wiemy zaś obecnie, że jamy w płucach mogą powstawać już w bardzo wczesnym okresie suchot płuc, gdy się rozpada wczesny naciek. Klasyfikacja Turban-Gerhardta jest zatem już anachronizmem. Przytoczyłem ją, aby ułatwić zrozumienie prac dawniejszych oraz ze względu na to, że niektórzy posługują się nią dotychczas. [hasła pokrewne: , protetyka, olejek do włosów, depilacja laserowa Łódź ]

Comments Off