Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘prawo medyczne’

Psychonerwica.

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2018

Aby podkreślić psychiczną naturę reakcji nerwicowych, używa się często miana “psychonerwica” na oznaczenie nerwicy. Miano to zwalczają ostro meta- fizycy mechanistyczni. Obecnie wiemy, że dodatek “psycho-” oznacza tu rolę wyższych czynności nerwowych nawet w stanach, w których jedyną na pozór rolę zdaje się odgrywać układ roślinny. Miana “nerwica” i “psychonerwica” obecnie używamy jako synonimów. Nie dzielimy też nerwic na wegetatywne i inne. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘prawo medyczne’

Psychonerwica.

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2018

Osoby otaczające chorego powinny zachowywać się w jego obecności spokojnie i nie zwiększać psychicznego podniecenia chorego. Szczegółowe badanie chorego jest przeciwwskazane. Mówienie powinno być zakazane. Chory nie powinien głęboko oddychać, by przez płytkie oddychanie zmniejszyć przepływ krwi do klatki piersiowej z dużego krążenia. Dietę stosuje się początkowo głodową ograniczając ją do małych ilości zimnego mleka i do lodu. Na okolicę sercową kładzie się worek z lodem dla zmniejszenia podniecenia serca i zapewnienia większego spokoju chorego. Dla większego unieruchomienia chorego wielu lekarzy stosuje podskórne wstrzykiwanie morfiny, w dawce 0,01-0,015 łącznie z atropiną w dawce 0,001-0,0015. Morfina, prócz zapewnienia ogólnego spokoju chorego, zmniejsza duszność i łagodzi kaszel, przez co krwawiące płuco ma względny spokój, a to sprzyja samorodnemu ustaniu krwotoku. Pewne znaczenie ma także i ta okoliczność, że morfina zwiększając ilość krwi w zbiornikach zmniejsza ilość krwi krążącej. Krwotok można czasami zatrzymać przez wypicie roztworu z łyżki stołowej soli kuchennej w szklance wody. Najlepsze wyniki osiąga się jednak przez stosowanie leków, które zwiększają krzepliwość krwi i jednocześnie, zwężając krwawiące naczynia, obniżają ciśnienie krwi w płucach oraz zwalniają w nich krążenie, co sprzyja krzepnięciu- wywiera nadto działanie uspokajające, chlorek sodowy (natmum citricum), który stosuje się dożylnie 1-2 razy dziennie w dawce 20 ml 20-307″0 roztworu, najlepiej w 107″0 cukrze gronowym, oraz wyciąg z tylnego płata przysadki w postaci pituitrolu, który wprowadza się dożylnie powoli (w ciągu 3-5 minut) dla uniknięcia wstrząsu 1-2 razy dziennie w dawce 1/2-1 ml 207″0 roztworu w 107″0 cukrze gronowym. Poleca się także leki tylko powiększające krzepliwość krwi albo tylko wywierające działanie na krążenie. Do pierwszej grupy należą następujące leki: stosowane dożylnie w dawce 10 ml w roztworach hipertonicznych (107%) bromek sodowy (tuitriurn bromatum), który wywiera nadto działanie uspokajające, chlorek sodowy (natrium muriaticum), koagulen w dawce 20 ml l 20 ml 10-20% cukru gronowego, hemoplastyna (haemoplastin P. D.) w dawce 2 ml, czerwień kongo (congorot) w 1% roztworze w dawce 5-10 ml, nadto stosowane podskórnie pepton Wittego w dawce 10-20 ml 5-7% roztworu w 1-7% roztworze chlorku sodowego, surowica końska lub przeciwbłonicza w dawce 20 ml. J. Himmel i A. Złotnik uzyskali natychmiastowe ustanie krwotoków płucnych za pomocą 1-2 ml 10% wodnego roztworu galaktutanu wapniowego (calcium galacturonatum), który wybitnie przyśpiesza krzepnięcie krwi. Praktykowane podskórne i domięśniowe stosowanie koaglilenu dla zatamowania krwotoku jest bezskuteczne. Czerwień kongo jest mało skuteczna w przypadkach krwotoku u chorych z przedłużonym czasem krzepnięcia. [podobne: , prawo medyczne, dentysta Kraków, pieczenie w miejscach intymnych ]

Comments Off