Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘poradnia psychologiczna kielce’

Rozpoznanie. Obraz kliniczny do zludzenia

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rozpoznanie. Obraz kliniczny do złudzenia przypomina ostrą halucynozę alkoholową, jednakże sprawa wystąpiła na tle ciężkich zaburzeń krążenia i cofnęła się, mimo że stan ogólny chorego uległ tylko nieznacznej poprawie. Zwrócić trzeba uwagę na fakt, że psychoza przebiegała bez jakichkolwiek jakościowych zaburzeń życia afektywnego i bez śladów naruszenia struktury osobowości. Także uczucio- wość wyższa nie doznała obniżenia. Brak też było dowodów jakościowej zmiany świadomości, za, czym przemawia też brak niepamięci. Obraz kliniczny wypełniony był licznymi omamami słuchowymi i zsynchronizowanymi z nimi omamami węcho- wymi. Omamy słuchowe rozgrywały się w postaci rozmów o chorym. Liczne uroje- nia ksobne i prześladowcze są zwarte logicznie i całkowicie usystematyzowane. Prze- biegają te zjawiska z dostosowanym stanem afektywnym i przy dobrej modulacji afektu, przy czym górują silny lęk i pobudzenie psychoruchowe. Są to wszystko cechy parafrenii, jednakże przebieg psychozy jest wybitnie ostry, a powstał na tle ciężkiej niewydolności krążenia. Mamy tu więc niewątpliwie do czynienia z ostrym zespołem parafrenicznym, który przeminął równie nagle jak się zaczął, nie pozosta- wiając ubytków. Ostre przypadki trwają od paru dni do paru tygodni, podostre mogą prze- rwać od 2 do 3 mies. Czasem wychodzi z upływem czasu na jaw po prostu trzewlekła parafrenia, mimo że początkowy obraz kliniczny był typowy. Ostro zębiegająca psychoza, zwłaszcza tam, gdzie była domieszka majaczeniowa, lńczy się czasem snem terminalnym. Objawu tego często jednak brak. Jeden Ten sam chory może przechodzić halucynozę kilkakrotnie, nie znane jest na- przemienne występowanie majaczenia drżennego. Niepamięć czasem dlatego trudno wykryć, że chory pamięta ze szczegółami niektóre fragmenty swoich rsychotyczńych przeżyć. Przy dokładnym badaniu stwierdzić można, że inne ragmenty uległy zapomnieniu. Jeżeli podłoże jest czysto toksyczne, to wyle- czenie bywa całkowite. [przypisy: , rwa kulszowa, logopeda warszawa, poradnia psychologiczna kielce ]

Comments Off

Posts Tagged ‘poradnia psychologiczna kielce’

Rozpoznanie. Obraz kliniczny do zludzenia

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Parafrenia różni się od paranoi” obecnością omamów, a ponadto, jak niektórzy podnoszą, lekko postępującym przebiegiem, pa- ranoja bowiem po wielu latach traci na napięciu afektywnym. Różne zagadnienia sporne trudno jest statystycznie rozstrzygnąć, gdyż jest to choroba równie rzadka jak paranoja, ponadto nie wszyscy uznają tę jednostkę. W psychiatrii radzieckiej zdobyła ona sobie stanowisko odrębne (Gurewicz, 1949; Gilarowski, 1954). Zapobieganie. Nie znamy przyczyn parafrenii, tym samym nie możemy sku- tecznie zapobiegać psychozie. Natomiast zapobiegawcze zwalczanie zespołów para- frenicznych Jest zadaniem wdzięczniejszym, pokrywa się bowiem z zapobieganiem i leczeniem czynników uszkadzających organicznie mózg i stwarzających tym samym podłoże dla parafrerncznych powikłań psychotycznych. Dla przykładu przytoczyć można ostrą omarnicę alkoholową. Nie będzie psychoz alkoholowych, gdy usuniemy z życia napoje wyskokowe. Leczenie parafrenii jest obecnie zadaniem bardzo wdzięcznym. Nie wystarczy tu jednak zastosować u chorego duże leczenie larg akty lem. Po ustąpieniu omamów i urojeń potrzebna jest intensywna psychoterapia, polegająca na rozumowej per- swazji, której zresztą chorzy .chętnie się poddają. Potem w ciągu. roku i dłużej chory musi bez przerwy zażywać male dawki largaktylu. W razie nawrotu wystarczy dawkę dzienną podwyższyć. Zazwyczaj wystarczy dawka dzienna ok. •100 mg. Na- wroty zdarzają się z zasady w przypadkach, w których chory samowolnie przerwał zażywanie leku. [przypisy: , zagęszczanie rzęs, oczyszczanie organizmu, poradnia psychologiczna kielce ]

Comments Off

« Previous Entries