Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘pierścionek zaręczynowy’

Najcięższe nerwice.

Posted in Uncategorized  by admin
February 23rd, 2018

Najcięższe nerwice uzyskuje się prowadząc równolegle u tego samego psa dwa rzędy doświadczeń. Jedne nie różnią się od zwykłych doświadczeń, drugie natomiast zmieniają się w ten sposób, że w chwili gdy zwykle następuje dokarmianie, działa się na psa podnietą przykrą. Dwa te rzędy doświadczeń, z których drugi zamiast ślinienia jako odruchu warunkowego wywołuje odruch zahamowania odczynu, różnią się od siebie na początku doświadczenia, innym sygnałem warunkowym. Bodziec pokarmowy może polegać: np. na pewnej serii tonów, a bodziec hamulcowy może zawierać te same tony, lecz w odwróconej kolejności. O ile początkowo pies dobrze odróżnia obydwa rzędy bodźców, o tyle później staje się to coraz trudniejsze, gdyż rozmyślnie tony coraz bardziej upodabnia się. W końcu stają się one tak do siebie podobne, że pies nie potrafi odróżnić bodźca pozytywnego od hamulcowego. Niemożność różnicowania tonów doprowadza w ten sposób procesy hamowania i pobudzenia do zderzenia. Bodźce warunkowe można jeszcze bardziej wikłać, raz wzmacniając je pokarmem; innym razem nie, bez jakiejkolwiek prawidłowości, tak że różnicowanie staje się w ogóle niewykonalne. Powstają w ten sposób ciężkie stany nerwicowe. Niepokój psa wzrasta, czynność: serca wybitnie się przyspiesza, pies w komorze doświadczalnej szczeka i rzuca się, nie chce jeść i pokarm wypuszcza z pyska na dźwięk nie tylko doświadczalnej serii tonów, ale i jakiejkolwiek innej. Dochodzi do tego; że pies stawia opór przy prowadzeniu go na miejsce doświadczeń. Wzrastający lęk zaczyna promieniować na coraz, dalsze obszary czynności wegetatywnej. Oddech jego staje się chrapliwy, dochodzi do mimowolnego oddawania moczu zarówno w komorze doświadczalnej, jak i poza komorą. Na widok osób, które prowadzą z nim doświadczenia, pies przybiera postawę obronną, chociaż wobec innych zachowuje się przyjaźnie. W końcu reaguje objawami nerwicowymi nie tylko na tony, ale na wszelkie dźwięki, np. na gwizdanie. Objawom lęku zaczyna towarzyszyć wzwód, a wreszcie dochodzi i do wytrysku. nasienia. [podobne: , olejek kokosowy, pierścionek zaręczynowy, gabinety stomatologiczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘pierścionek zaręczynowy’

Najcięższe nerwice.

Posted in Uncategorized  by admin
February 23rd, 2018

Zdania co do wartości leczniczej złota w gruźlicy płuc są podzielone. Zwolennicy utrzymują, że jest to metoda swoista, odpornościowa. Rozstrzygającym dla nich jest ścisły synchronizm między stopniowym cofaniem się objawów postępowania choroby a leczeniem złotem: już po 3-5 wstrzykiwaniach leku gorączka opada, pomimo że przedtem trwała tygodniami na poziomie 39-400 C, a spadek ten staje się jeszcze większy przy następnych wstrzykiwaniach. Temu towarzyszy poprawa innych objawów chorobowych. Za wartością metody złotowej może przemawiać i ta okoliczność, że przy jej stosowaniu następuje u chorych sanatoryjnych częstsza i szybsza poprawa. L. Bernard spostrzegał na swym Oddziale Gruźliczym w szpitalu Laenneca zatrzymywanie się sprawy gruźliczej zaledwie w 5% przypadków, a przy stosowaniu leczenia złotem w tychże warunkach w 43%. Najwdzięczniejsze pole do leczenia złotem, zdaniem zwolenników tej metody, stanowią przypadki ostrego gruźliczego zapalenia płuc płatowego i odskrzelowego, a nawet ostrej gruźlicy prosówkowej i gruźlicy przewlekłej ze świeżymi naciekami wysiękowymi dookoła ognisk gruźliczych. Przetwory złota mają sprzyjać wchłanianiu się tych nacieków i przyśpieszać rozwój tkanki łącznej, która następnie się kurczy. Wyników można oczekiwać tym lepszych, im nawał chorobowy jest świeższy i im mniej nawałów było przedtem. W ostrej gruźlicy przetwory złota czasami mogą uratować chorego lub chociażby złagodzić przebieg choroby. Nadto leczenie złotem może niekiedy stanowić metodę pomocniczą w gruźlicy przewlekłej płuc o charakterze wysiękowo-włóknistym, a w razie bilateralizacji sprawy w toku leczenia odmą opłucną może usunąć konieczność wytworzenia odmy opłucnej leczniczej po stronie później zajętej. [przypisy: , pieczenie w miejscach intymnych, pierścionek zaręczynowy, Zdrowa żywność ]

Comments Off