Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘pieczenie w miejscach intymnych’

Zdania co do wartosci leczniczej

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zdania co do wartości leczniczej złota w gruźlicy płuc są podzielone. Zwolennicy utrzymują, że jest to metoda swoista, odpornościowa. Roz- strzygającym dla nich jest ścisły synchronizm między stopniowym co- faniem się objawów postępowania choroby a leczeniem złotem: już po 3-5 wstrzykiwaniach leku gorączka opada, pomimo że przedtem trwała tygodniami na poziomie 39-400 C, a spadek ten staje się jeszcze większy przy następnych wstrzykiwaniach. Temu towarzyszy poprawa innych objawów chorobowych. Za wartością metody złotowej może. przema- wiać i ta okoliczność, że przy jej stosowaniu następuje u chorych sanato- ryjnych częstsza i szybsza poprawa. L. Bernard spostrzegał na swym Oddziale Gruźliczym w szpitalu Laenneca zatrzymywanie się sprawy gruźliczej zaledwie w 5% przypadków, a przy stoso- waniu leczenia złotem w tychże warunkach w 43%. Najwdzięczniejsze pole do leczenia złotem, zdaniem zwolenników tej metody, stanowią przypadki ostrego gruźliczego zapalenia płuc płatowego i odskrzelowego, a nawet ostrej gruźlicy prosówkowej i gruźlicy przewlekłej ze świeżymi naciekami wysiękowymi dookoła ognisk gruźliczych. Przetwory złota mają sprzyjać wchłanianiu się tych nacieków i przyśpieszać rozwój tkanki łącznej, która następnie się kur- czy. Wyników można oczekiwać tym lepszych, im nawał chorobowy jest świeższy i im mniej nawałów było przedtem. W ostrej gruźlicy przetwory złota czasami mogą uratować chorego lub chociażby złagodzić przebieg choroby. Nadto leczenie złotem może niekiedy stanowić metodę pomocniczą w gruźlicy przewlekłej płuc o charakterze wysiękowo-włók- nistym, a w razie bilateralizacji sprawy w toku leczenia odmą opłucną może usunąć konieczność wytworzenia odmy opłucnej leczniczej po stronie później zajętej. [przypisy: , pieczenie w miejscach intymnych, pierścionek zaręczynowy, Zdrowa żywność ]

Comments Off

Posts Tagged ‘pieczenie w miejscach intymnych’

Zdania co do wartosci leczniczej

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Osoby otaczające chorego powinny zachowywać się w jego obecności spokojnie i nie zwiększać psychicznego podniecenia chorego. Szcze- gółowe badanie chorego jest przeciwwskazane. Mówienie powinno być zakazane. .Chory nie powinien głęboko oddychać. by przez płytkie oddychanie zmniejszyć przepływ krwi do klatki pier- siowej z dużego krążenia. Dietę stosuje się początkowo głodową ograni- czając ją do małych ilości zimnego mleka i do lodu. Na okolicę sercową kładzie się worek z lodem dla zmniejszenia podniecenia serca i zape- wnienia większego spokoju chorego. Dla większego unieruchomienia chorego wielu lekarzy stosuje podskórne wstrzykiwanie morfiny, w dawce 0,01-0,015 łącznie z atropiną w dawce 0,001-0,0015. Morfina, prócz zapewnienia ogólnego spokoju chorego, zmniejsza dusz- ność i łagodzi kaszel, przez co krwawiące płuco ma względny spokój, a to sprzyja samorodnemu ustaniu krwotoku. Pewne znaczenie ma także i ta okoliczność, że morfina zwiększając ilość krwi w zbiornikach zmniej- sza ilość krwi krążącej. Krwotok można czasami zatrzymać przez wypicie roztworu z łyżki stołowej soli kuchennej w szklance wody. Najlepsze wy- niki osiąga się jednak przez stosowanie leków, które zwiększają krzepli- wość krwi i jednocześnie, zwężając krwawiące naczynia, obniżają ciśnie- nie krwi w płucach oraz zwalniają w nich krążenie, co sprzyja krzepnię- wywiera nadto działanie uspokajające, chlorek sodowy (natmum citricum), który stosuje się dożylnie 1-2 razy dziennie w dawce 20 ml 20-307″0 roztworu, najlepiej w 107″0 cukrze gronowym, oraz wyciąg z tylnego Płata przysadki w postaci pituitrolu, który wprowadza się dożylnie powoli (w ciągu 3-5 minut) dla uniknięcia wstrząsu 1-2 razy dziennie w dawce 1/2-1 ml 207″0 roztworu w 107″0 cukrze gronowym. Poleca się także leki tylko powiększające krzepliwość krwi albo tylko wywierające działanie na krążenie. Do pierwszej grupy należą nastę- pujące leki: stosowane dożylnie w dawce 10 ml w roztworach hipertonicznych (107%) bromek sodowy (tuitriurn. bromatum), który wywiera nadto działanie uspokajające, chlorek sodowy (natrium muriaticum), koagulen w dawce 20 ml l 20 mI 10-20% cukru gronowego, hemoplastyna (haemoplastin P. D.) w dawce 2 ml, czerwień k o ngo (congorot) w 1% roztworze w dawce 5-10 ml, nadto stosowane podskórnie pepton Wittego w dawce 10-20 ml 5-7% roztworu w 1-7% roztworze chlorku sodowego, surowica końska lub przeciwbłonicza w dawce 20 ml. J. Himmel i A. Złotnik uzyskali natychmiastowe ustanie krwotoków płucnych za pomocą 1-2 ml 10% wodnego roztworu galaktutanu wapniowego (calcium galacturonatum), który wybitnie przyśpiesza kfzepnięcie krwi. Praktykowane podskórne i domięśniowe stosowanie koaglilenu dla zatamowania krwotoku Jest, według moich spostrzeżeń, bezskuteczne. Czerwień kongo jest mało skuteczna w przypadkach krwotoku u chorych z przedłużonym czasem krzepnięcia. [podobne: , prawo medyczne, dentysta Kraków, pieczenie w miejscach intymnych ]

Comments Off

« Previous Entries