Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘pieczenie w miejscach intymnych’

Wartość lecznicza złota w gruźlicy płuc.

Posted in Uncategorized  by admin
February 21st, 2018

Zdania co do wartości leczniczej złota w gruźlicy płuc są podzielone. Zwolennicy utrzymują, że jest to metoda swoista, odpornościowa. Rozstrzygającym dla nich jest ścisły synchronizm między stopniowym cofaniem się objawów postępowania choroby a leczeniem złotem: już po 3-5 wstrzykiwaniach leku gorączka opada, pomimo że przedtem trwała tygodniami na poziomie 39-400 C, a spadek ten staje się jeszcze większy przy następnych wstrzykiwaniach. Temu towarzyszy poprawa innych objawów chorobowych. Za wartością metody złotowej może przemawiać i ta okoliczność, że przy jej stosowaniu następuje u chorych sanatoryjnych częstsza i szybsza poprawa. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘pieczenie w miejscach intymnych’

Wartość lecznicza złota w gruźlicy płuc.

Posted in Uncategorized  by admin
February 21st, 2018

Osoby otaczające chorego powinny zachowywać się w jego obecności spokojnie i nie zwiększać psychicznego podniecenia chorego. Szczegółowe badanie chorego jest przeciwwskazane. Mówienie powinno być zakazane. Chory nie powinien głęboko oddychać, by przez płytkie oddychanie zmniejszyć przepływ krwi do klatki piersiowej z dużego krążenia. Dietę stosuje się początkowo głodową ograniczając ją do małych ilości zimnego mleka i do lodu. Na okolicę sercową kładzie się worek z lodem dla zmniejszenia podniecenia serca i zapewnienia większego spokoju chorego. Dla większego unieruchomienia chorego wielu lekarzy stosuje podskórne wstrzykiwanie morfiny, w dawce 0,01-0,015 łącznie z atropiną w dawce 0,001-0,0015. Morfina, prócz zapewnienia ogólnego spokoju chorego, zmniejsza duszność i łagodzi kaszel, przez co krwawiące płuco ma względny spokój, a to sprzyja samorodnemu ustaniu krwotoku. Pewne znaczenie ma także i ta okoliczność, że morfina zwiększając ilość krwi w zbiornikach zmniejsza ilość krwi krążącej. Krwotok można czasami zatrzymać przez wypicie roztworu z łyżki stołowej soli kuchennej w szklance wody. Najlepsze wyniki osiąga się jednak przez stosowanie leków, które zwiększają krzepliwość krwi i jednocześnie, zwężając krwawiące naczynia, obniżają ciśnienie krwi w płucach oraz zwalniają w nich krążenie, co sprzyja krzepnięciu- wywiera nadto działanie uspokajające, chlorek sodowy (natmum citricum), który stosuje się dożylnie 1-2 razy dziennie w dawce 20 ml 20-307″0 roztworu, najlepiej w 107″0 cukrze gronowym, oraz wyciąg z tylnego płata przysadki w postaci pituitrolu, który wprowadza się dożylnie powoli (w ciągu 3-5 minut) dla uniknięcia wstrząsu 1-2 razy dziennie w dawce 1/2-1 ml 207″0 roztworu w 107″0 cukrze gronowym. Poleca się także leki tylko powiększające krzepliwość krwi albo tylko wywierające działanie na krążenie. Do pierwszej grupy należą następujące leki: stosowane dożylnie w dawce 10 ml w roztworach hipertonicznych (107%) bromek sodowy (tuitriurn bromatum), który wywiera nadto działanie uspokajające, chlorek sodowy (natrium muriaticum), koagulen w dawce 20 ml l 20 ml 10-20% cukru gronowego, hemoplastyna (haemoplastin P. D.) w dawce 2 ml, czerwień kongo (congorot) w 1% roztworze w dawce 5-10 ml, nadto stosowane podskórnie pepton Wittego w dawce 10-20 ml 5-7% roztworu w 1-7% roztworze chlorku sodowego, surowica końska lub przeciwbłonicza w dawce 20 ml. J. Himmel i A. Złotnik uzyskali natychmiastowe ustanie krwotoków płucnych za pomocą 1-2 ml 10% wodnego roztworu galaktutanu wapniowego (calcium galacturonatum), który wybitnie przyśpiesza krzepnięcie krwi. Praktykowane podskórne i domięśniowe stosowanie koaglilenu dla zatamowania krwotoku jest bezskuteczne. Czerwień kongo jest mało skuteczna w przypadkach krwotoku u chorych z przedłużonym czasem krzepnięcia. [podobne: , prawo medyczne, dentysta Kraków, pieczenie w miejscach intymnych ]

Comments Off

Posts Tagged ‘pieczenie w miejscach intymnych’

Wartość lecznicza złota w gruźlicy płuc.

Posted in Uncategorized  by admin
February 21st, 2018

Różnicowanie opiera się na następujących danych. Ostre zapalenie płuc odoskrzelowe gruźlicze (grypowe): 1. Sprawa toczy się przeważnie w dolnych płatach płuc. 2. Objawy zagęszczenia i rozpadu tkanki płucnej (wzmożenie drżenia piersiowego, przytłumienie odgłosu opukowego, dźwięczność rzężeń, oskrzelowy szmer oddechowy, przelewania się) pojawiają się już wcześnie, są o wiele wyraźniejsze i szerzą się szybko. 3. Gorączka ciągła, zwalniająca lub nieregularna. 4. Bardzo obfite poty, zwłaszcza w nocy.
Objawy zagęszczenia tkanki płucnej są słabe: wzmożenie drżenia piersiowego zwykle bywa nieduże; odgłos opukowy przez cały czas bębenkowy lub przytłumiono-bębenkowy; szmer oddechowy nieoznaczony, później bardzo łagodny oskrzelowy, trzeszczenia oraz drobnobańkowe i średniobańkowe rzężenia, niekiedy z lekkim odcieniem dźwięczności. Objawów rozpadu tkanki płucnej nie ma. Najczęściej na 7 dzień rozpoczyna się powolny spadek gorączki; na 10-12 dzień ogólna ciepłota ciała wraca zwykle do poziomu prawidłowego, chociaż objawy nieżytu oskrzeli jeszcze trwają nadal. Odczyn dwuazowy Ehrlicha w moczu ujemny. W plwocinie nie ma prątków Kocha ani włókien sprężystych. Ogólny stan nie ulega: znaczniejszemu pogorszeniu. Wywiady w kierunku zakażenia gruźliczego ujemne. Chory szybko słabnie i chudnie. [przypisy: , pieczenie w miejscach intymnych, tusz do rzęs, olejek makadamia ]

Comments Off