Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘ortodonta’

W Zwiazkuo Radzieckim w latach

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W Związku• Radzieckim w latach 1935-41 katalepsją bulbokapninową zajmował się Derjabin. Najwcześniejszym .przejawem okazało się zahamowanie ślinowych odruchów warunkowych przy braku zaburzeń ruchowych. Po zwiększeniu dawki zjawiska hamowania korowego występują w określonej kolejności, przy czym od- ruchy warunkowe okazały się tym trwalsze, im silniejszy był bodziec bezwarunkowy leżący u ich podstawy. Zjawiska kataleptyczne stwierdzano już w okresie, gdy kora nie była jeszcze całkowicie zahamowana. Występowały one w postaciach hipo- kinezji, osłupienia, zastygania w pozycjach niefizjologicznych, giętkości woskowatej, negatywizmu. Wszystko to jest wyrazem narastającego, rozlanego hamowania kory mózgowej (Iwanow-Smolenski). Przy mniejszych dawkach zwierzęta stawiały opór przeciw próbom zmiany ich postawy, następnte wzmagały ete ich reakcje czynno- obronne na dotykanie, pojawiało się- hamowanie poprzednio istniejących dodatnich reakcji w stosunku do pewnych osób. Przy dużych dawkach wszelkie reakcje obronne znikały, lecz pojawiały się przy cofaniu się objawów zatrucia. Z badań Kotlarewskiego wynika, że po katalepsji buibokapninowej u szczurów jeszcze przez 3-5 dni sztuczne połączenia warunkowe są w stanie zahamowania, początkowo pełnego, a następnie w postaci stanów fazowych, przy czym najpóźniej powracają procesy hamowania wewnętrznego (różnicowanie). Chozak wywoływał katalepsję u świnek morskich za pomocą meskaliny, przy czym stwierdzano zani- kanie odruchów pokarmowych warunkowych zarówno sztucznych jak i naturalnych. Chociaż zaburzenia te ustępowały po 1112-2 dobach, to jednak zaburzenia wyższych czynności nerwowych ujawniały się w badaniach doświadczalnych jeszcze przez wiele miesięcy. Jak widać z powyższego, w szkole Pawłowa dokonano pogłębienia patofizjoio- gicznego badań doświadczalnych nad neurotoksykozami w rodzaju katalepsji. Warto tu wspomnieć, że Dolinowi udało się w latach 1937-1938 przez skojarzenie bodźca warunkowego ze wstrzyknięciem bulbokapruny uzyskać objawy katalepsji warun- kowej. Jest to więc zespół czynnościowy. [patrz też: , ortodonta, poradnia psychologiczna kielce, oczyszczanie organizmu ]

Comments Off

Posts Tagged ‘ortodonta’

W Zwiazkuo Radzieckim w latach

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Częste są powikłania skórne, zwykle usadowione na tułowiu i na kończynach (w materiale St. Ostrowskiego i K. Tyszki w 30ro przy- padków). Cechuje je szczególna wielopostaciowość. Są to osutki o ce- chach pokrzywki, częściej jednak w postaci drobnych, rozsianych, czer- wonych plamek, nieraz zlewających się, przypominających osutkę pło- niczą lub odrową, czasami grudkowatą. Opisano także (Anastazy Landau, Jan Stopczyk i inni) złuszczające zapalenie skóry (erythrodermia exfo- liativa) przebiegające z jej obrzmieniem i pękaniem w okolicy fałdów, jak kąty ust, zgięcie łokciowe itd., a nawet uogólnione na całą skórę z zejściem śmiertelnym. Prócz wysypek zdarza się często także pozło- towe swędzenie skóry, Osutki skórne pojawiają się najczęściej dopiero po kilku wstrzyki- waniach i trwają 24-48 godzin, rzadziej dłużej – nawet przeszło 3 ty- godnie. Opisano, wprawdzie rzadkie, zmiany pozłotowe w skórze typu pla- micy krwotocznej, zwykle z zejściem śmiertelnym, typu płaskiego. liszaja czerwonego, zmiany barwnikowe i in. Obok wczesnych osutek plami- cowych opisano osutki późne – dopiero w kilka miesięcy po ostatniej dawce złota. Zmiany plamicowe poprzedza zazwyczaj dodatni objaw opaskowy. Równocześnie ze zmianami w skórze czasami (w materiale Ostrow- skiego i K. Tyszki w 20ro) spostrzega się bolesne wykwity w błonie śluzowej jamy ustnej, :szarawe grudki, otoczone czerwoną obwódką, a nawet obrzmienie podniebienia miękkiego i twardego. Opisano także bóle w stawach, mięśniach i członkach (Anastazy Ltuiau, Lucjan Dobrowolski, Paweł Mar.tyszewski). W zakresie narządu oddechowego spostrzegano pozłotowe odczyny ogniskowe, takie jak po tuberkulinie, n.adto krwioplucia, krwo- toki z nosa, przemijającą duszność, W zakresie narządu krążenia spostrzegano bóle i niepokój w okolicy sercowej, bicie serca, przyśpieszenie jego czynności i zabu- rzenia naczynioruchowe. Ze strony narządu krwiotwórczego opisano ciężkie powi- kłania pozłotowe w postaci śmiertelnej agranulocytozy i krwotocznej aleukii (aleukia haemorrhagica). [hasła pokrewne: , psycholog Kraków, ortodonta, rwa kulszowa ]

Comments Off

« Previous Entries