Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘olejek cbd’

Ze strony ukladu nerwowego spostrzegano

Posted in Uncategorized  by admin
February 20th, 2018

Ze strony układu nerwowego spostrzegano bóle głowy, drże- nie rąk, przygnębienie lub przejściowe podniecenie, zapalenie wielu ner- wów, zespół Landryego i in. Wrażliwość na sole złota bywa różna u różnych osób, a nawet zmien- na u tej samej osoby. Powikłania stojące w związku z leczeniem prze- tworami złota mogą powstawać nawet już po małych ich dawkach i być pomimo to ciężkie. Ta okoliczność nakazuje wielką ostrożność w leczeniu przetworami złota. Toteż nie należy go stoso- wać w praktyce ambulatoryjnej, pozostawiając je klinikom, szpitalom i zakładom leczniczym w ogóle (sanatorium itd.) pod warunkiem ścisłego nadzoru lekarskiego przy nie zaniedbywaniu równoczesnego stosowania innych sposobów leczenia. Dla zapobieżenia powikłaniom niektórzy polecają w okresie lecze- nia złotem, prócz zwykłych badań stanu chorego, systematyczne badania krwi co do krwinek białych, by uprzedzić powstanie agranulocytozy oraz ostrej białaczki, nadto badanie poziomu mocznika w krwi i objawu opaskowego. Leczenie przerywa się z pojawieniem się wyraźnej eozyno- filii, także. leukopenii i neutropenii z limfocytozą, azocicy lub objawów utajonej krwotoczności w postaci wybroczyn skórnych po założeniu na ramię opaski na 10 minut. Podjęto próby określania tolerancji ustroju na sole złota za pomocą tzw. aurodermoteakcji polegającej na badaniu stopnia oddziały- wania skóry na śródskórne wstrzyknięcie 1 mg przetworu złota .. Dodatni odczyn skórny ma podobno pojawiać się u chorych, którzy na leczenie złotem oddziałują powikłaniami pozłotowymi, natomiast odczynu tego nie ma u chorych, którzy leczenie złotem znoszą dobrze. Chorzy znoszą przetwory złota lepiej, jeżeli leczenie to kojarzy się ze stosowaniem przetworów wątroby. Toteż w przypadkach nietolerancji na złoto poleca się, oprócz przerwania leczenia złotem; opoterapię wątrobną. Niektórzy polecają wstrzykiwać. złoto w 5-10 ml 5ro roztworu glukonianu sodowego (natrium gluconatum) lub wapniowego (calcium glueonatum), które zwiększają tolerancję ustroju na złoto. L. Bernard wstrzykuje glukonian wapniowy takżel w przerwach między wstrzykiwaniami złota. Przy takim leczeniu nie spostrzegał on już więcej poważnych powikłań w postaci ciężkiego uszko- dzenia nerek, jelit, krwi i skóry a tylko zmiany skórne, na błonach ślu- zowych i ze strony jelit, które szybko ustępowały. Stanisław Tuszewski dla zapobieżenia powikłaniom wstrzykuje złoto w 150-200 ml 25ro glukozy, Anastazy Landau – w 10 ml 5% glukozy. Poleca się także wstrzykiwania dożylne złota w 20 % roztworze podsiarczynu sodowego (natrium subsulfurolum) lub 10% roztworu podsiarczanu magnezowego (magnesium subsulfurosum). Kwas askorbinowy (witamina C) łagodzi i usuwa objawy nietolerancji na złoto i dlatego też może być pomocny w przeprowadzaniu leczenia złotem. [podobne: , odżywka do rzęs, olejek cbd, olejek kokosowy ]

Comments Off