Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘olejek arganowy’

W r. 1928 De Jong

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W r. 1928 De Jong ogłosił wyniki swoich badań nad bulbokapniną, środ- kiem hipokinetyzującym, który mógł mieć zastosowanie w leczeniu drżenia. Jest to alkaloid stojący chemicznie blisko apomorfiny, wydobyty przez Gadamera w r. 1902 z rośliny bulwiastej Corydalis cava. Bulwy tej rośliny używane były już .w średnio- wieczu jako środek przeciwko drżeniu oraz chorobom głowy. Mode i Peters (1904) badali właściwości fizjologiczne bulbo kapniny i zauważyli, ze zatrucie objawia. się- u zwierząt szczególnym znieruchomieniem, tak że Peters wprost mówi o podobień- stwie do katalepsji. De Jong od r. 1922 w swoich badaniach nad organicznym po- chodzeniem katatonii posługiwał się bulbokapniną, ale dopiero w r. 1928 wspólnie- z Barukiem ogłosił wyniki. Otóż kot po wstrzyknięciu domięśniowo dawki 0,075 g Bulbocapninum hydrochlor. rozpuszczonej w 25 ml wody, zapada w 6-8 min. póź- niej w stan osłupienia kataleptycznego i nie reaguje na żadne bodźce, nawet gdy mu się przybliży płomień do pyska. Popchnięcie naprzód wywołuje opór o typie- negatywizmu czynnego. Często zwierzę nieruchomieje do tego stopnia, że można nim poruszać jak głazem. Zachowany jest odruch spadania, gdy się ustawt kota między dwoma krzesłami i nagle krzesła usunie, kot spada na cztery lapy prawidłowo, ale natychmiast na podłodze popada znowu w bezruch. Zauważono też ślinienie i zabu- rzenia neurowegetatywne takie same jak w osłupieniu kataleptycznym u człowieka; W pół godziny później wszystko mija i kot powraca do prawidłowego stanu. W dal- szych badaniach stwierdzono, że małe dawki bulbokapniny działają nasennie: ze snu można zwierzę łatwo obudzić. Średnie dawki prowadzą do katalepsji wosko- . watej, większe – do katalepsji sztywnej z negatywizmem, a następnie do hiperki- nez: stereotypii ruchowych, napadów “patetycyzmu” aż do postawy rozkrzyżowania. Dawki bardzo duże wywołują napady drgawkowe i wyłączenie kory. [patrz też: , odżywka do rzęs, oczyszczalnie przydomowe, olejek arganowy ]

Comments Off