Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘olej kokosowy’

Czeste sa zludzenia wzrokowe. Omamy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Częste są złudzenia wzrokowe. Omamy wzrokowe pojawiają się tylko przy sprzężeniu z majaczeniem. Omamy czuciowo-ustrojowe, węchowe i smakowe nigdy nie górują w obrazie klinicznym. Gdy chory po obezwładnieniu dopro- wadzony zostanie do lekarza, uderza jego skoordynowane zachowanie, tak że przy powierzchownym badaniu łatwo uznać psychozę za przebrzmiałą. Chorzy potrafią do pewnych granic dysymulować, ich orientacja bywa dość dobra. Czasem samorzutnie, a czasem dopiero gdy lekarz pozyska zaufanie chorego, wychodzą na jaw urojenia prześladowcze i ksobne, rzadziej wielkościowe. Czasem w obecności lekarza chory doznaje omamów słuchowych, co może spo- wodować nieporozumienia, gdyż chory słyszy głos tegoż lekarza. Nieporozu- mienia na sali chorych bywają nierzadkim zjawiskiem. Urojenia nie mają wypracowanej systematyzacji, chorzy czują się po prostu prześladowani przez jakąś bandę wrogów. Czasem spotkać można wyjaśnienia ze strony chorych w rodzaju parafrenicznych: wrogowie mają aparaty podsłuchowe, aparaty do nadawania grosów itd. Struktura osobowości jest utrzymana. Górujący nad całą psychiką chorego lęk jest tylko w pierwszym okresie dostosowany do sytuacji. Po kilku dniach, po tygodniu i później można czasem stwierdzić nie- dostosowanie natężenia afektu do treści urojeń. Czasem stwierdza się nawet humor wisielczy, podobnie jak w delirium tre- mens. Niektórzy chorzy są jakby zrezygnowani albo uderzająco obojętni. Zda- rzają się też przypadki,. że chorzy zamiast walczyć. z wrogami robią na nich dońiesienia do władz. W późniejszym okresie bywają wprawdzie drażliwi, ale nie dochodzi już do wybuchów wściekłości. [więcej w: , olejki do włosów, magnez i witamina b6, olej kokosowy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olej kokosowy’

Czeste sa zludzenia wzrokowe. Omamy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Adrenalinę stosuje się podskórnie w dawce 1,2-1 ml 1% roztworu. Zamiast podskórnego. wstrzykiwania nie- którzy wprowadzają adrenalinę w dawce 1 ml 1% roztworu z 2 ml wody przekroplonej do tchawicy podczas głębokiego wdechu poprzez szparę gło- sową. Tak zastosowana adrenalina ma wstrzymywać krwotok natychmiast na drodze odruchowej. W razie potrzeby zabieg powtarza się w odstępach dwunastogodzinnych. Po przetworach sporyszu, gorznika kanadyjskieg i wirgińskiego nie widziałem wyraźnego działania w krwotokach płucnych na tle gruźlicy płuc. Natomiast zata- mowamiu krwotoku może sprzyjać dożylnie zastosowanie witminy C w dawce 500 mg. W przypadkach bardzo obfitego krwiotoku płucnego po- leca się zaciskanie kończyn na kilka godzin, by zatrzymać w nich dużo krwi nie hamując jednocześnie jej przepływu do nich. Rozluźniać uciska- jącą opaskę trzeba powoli, w przeciwnym bowiem razie może nastąpić po- nowny krwotok. W ostatnich czasach poleca się, jako skuteczną metodę w przypadku świeżego krwotoku płucnego, natychmiast owinąć obie dolne kończyny gorącymi wilgotnymi chustkami i na nie nałożyć dość grubą warstwę waty i ceratkę Billrotha, Opatrunek ponawia się po 10 go- dżinach, a w celu ochrony smaruje się wazeliną. W razie potrzeby zabieg można stosować w ciągu kilku dni. Courcoux spostrzegał dobre wyniki w przypadkach bardzo obfitych krwotoków płucnych po podskórnym wprowadzeniu 500-600 mI tlenu, najlepiej w okolicy klatki piersiowej po stronie krwotoku. W razie po- trzeby zabieg powtarza się przez kilka dni. Zdaniem Courcoux, metoda ta jest naj skuteczniej sza w przypadkach krwotoków poprzedzających lub towarzyszących zaostrzeniom gruźlicy włóknisto-serowatej, natomiast często jest bezskuteczna w krwotokach u chorych na gruźlicę płuc włók- nistą oraz u ciężko chorych z bardzo rozległymi zmianami w płucach (w suchotach płuc wyniszczających). Wprowadzać tlen można za pomocą zwykłego przyrządu do odmy opłucnej albo też przyrządu z butlą stalową, zawierającą 150 litrów sprężonego tlenu. [podobne: , poradnia psychologiczna kielce, medycyna estetyczna, olej kokosowy ]

Comments Off

« Previous Entries